Підготовка фахівців

Підготовка фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Харківський НДІСЕ проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється згідно з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5.

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Фахівець, який має намір пройти підготовку (стажування) в Харківському НДІСЕ, подає: заяву про зарахування на підготовку (стажування); копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копії трудової книжки та першої, другої сторінок паспорта.

Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до Харківського НДІСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України.

Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до Харківського НДІСЕ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат: завантажити.

Довідки за тел. 372 13 23 (учений секретар - Дереча Л.М.)

Підготовка фахівців

Підготовка фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Харківський НДІСЕ проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється згідно з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5.

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Фахівець, який має намір пройти підготовку (стажування) в Харківському НДІСЕ, подає: заяву про зарахування на підготовку (стажування); копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копії трудової книжки та першої, другої сторінок паспорта.

Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до Харківського НДІСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України.

Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до Харківського НДІСЕ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат: завантажити.

Довідки за тел. 372 13 23 (учений секретар - Дереча Л.М.)