Ароцкеровські читання

Ароцкеровські читання
Ароцкеровські читання
13.01.2017

У цьому році виповнюється 90 років від дня народження Лева Юхимовича Ароцкера – видатного вченого, доктора юридичних наук, професора, одного з провідних науковців у галузі судової експертизи.

З ім’ям Л. Ю. Ароцкера пов’язані найяскравіші сторінки становлення й розвитку криміналістики та судової експертизи в Україні й за її межами. Лев Юхимович працював у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз з 1947 по 1980 роки, з 1964 року та до останніх днів свого життя був заступником директора інституту з наукової роботи, витрачаючи багато зусиль на організацію науково-дослідної роботи, виховання молодого покоління судових експертів.

Харківський НДІСЕ свято шанує традиції та пам’ять про людей, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток судової експертизи та криміналістики.

25 травня 2017 року Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса з нагоди 90-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера, на базі Полтавського відділення Харківського НДІСЕ планується провести «Ароцкеровські читання», які стали традиційним заходом Харківського НДІСЕ й проводяться з 2002 року з нагоди ювілеїв видатного вченого.

Тематика:

1. Напрямки харківської наукової школи Л. Ю. Ароцкера: проблеми та перспективи розвитку судової експертизи, використання криміналістичних методів і засобів під час розслідування та судового розгляду справ, судово-експертної етики та інших напрямів експертного забезпечення правосуддя в Україні.

2. Нормативне-правове регулювання судово-експертної діяльності.

3. Криміналістичні проблеми протидії організованій злочинності.

4. Актуальні питання теорії судової експертизи.

5. Експертна практика: сучасні методи та технології.

6. Науково-методичне забезпечення та підготовка експертних кадрів.

Тези доповідей (повідомлень) за підписом автора (співавторів) просимо надіслати з позначкою «Ароцкеровські читання» на паперовому, електронному носіях та електронною поштою до 1 березня 2017 року.

При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:

– тези доповідей та повідомлень мають бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows), записаними на лазерному компакт-диску та надрукованими на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля сторінки: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см;

– посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

– обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок для наукової доповіді та 3-х сторінок – для наукового повідомлення.

Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання. У наступному рядку – найменування доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст доповіді (повідомлення).


 

Приклад оформлення тез доповідей (повідомлень):

УДК 343.98:05 Н.І. Клименко, професор кафедри криміналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор

 

Л.Ю. АРОЦКЕР – ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ-КРИМІНАЛІСТ
Текст доповіді.


 

У разі планування безпосередньої участі в «Ароцкеровських читаннях» необхідно надіслати заявку у строк до 1 травня 2017 року. У заявці автору слід вказати прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, контактний телефон, e-mail (форма заявки – додається).

Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам.

Матеріали читань планується опублікувати окремим збірником та презентувати під час «Ароцкеровських читань», у зв’язку з чим оргкомітет «Ароцкеровських читань» прохає додержуватись строків подання матеріалів.

Наша адреса: Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177.

Телефон для довідок: (057) 372-13-23.

Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua

Додаток: форма заявки – на 1арк.

Хоша 372 13 23

Поделитесь с вашими друзьями!

Ароцкеровські читання

Ароцкеровські читання
Ароцкеровські читання
13.01.2017

У цьому році виповнюється 90 років від дня народження Лева Юхимовича Ароцкера – видатного вченого, доктора юридичних наук, професора, одного з провідних науковців у галузі судової експертизи.

З ім’ям Л. Ю. Ароцкера пов’язані найяскравіші сторінки становлення й розвитку криміналістики та судової експертизи в Україні й за її межами. Лев Юхимович працював у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз з 1947 по 1980 роки, з 1964 року та до останніх днів свого життя був заступником директора інституту з наукової роботи, витрачаючи багато зусиль на організацію науково-дослідної роботи, виховання молодого покоління судових експертів.

Харківський НДІСЕ свято шанує традиції та пам’ять про людей, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток судової експертизи та криміналістики.

25 травня 2017 року Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса з нагоди 90-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера, на базі Полтавського відділення Харківського НДІСЕ планується провести «Ароцкеровські читання», які стали традиційним заходом Харківського НДІСЕ й проводяться з 2002 року з нагоди ювілеїв видатного вченого.

Тематика:

1. Напрямки харківської наукової школи Л. Ю. Ароцкера: проблеми та перспективи розвитку судової експертизи, використання криміналістичних методів і засобів під час розслідування та судового розгляду справ, судово-експертної етики та інших напрямів експертного забезпечення правосуддя в Україні.

2. Нормативне-правове регулювання судово-експертної діяльності.

3. Криміналістичні проблеми протидії організованій злочинності.

4. Актуальні питання теорії судової експертизи.

5. Експертна практика: сучасні методи та технології.

6. Науково-методичне забезпечення та підготовка експертних кадрів.

Тези доповідей (повідомлень) за підписом автора (співавторів) просимо надіслати з позначкою «Ароцкеровські читання» на паперовому, електронному носіях та електронною поштою до 1 березня 2017 року.

При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:

– тези доповідей та повідомлень мають бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows), записаними на лазерному компакт-диску та надрукованими на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля сторінки: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см;

– посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

– обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок для наукової доповіді та 3-х сторінок – для наукового повідомлення.

Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання. У наступному рядку – найменування доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст доповіді (повідомлення).


 

Приклад оформлення тез доповідей (повідомлень):

УДК 343.98:05 Н.І. Клименко, професор кафедри криміналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор

 

Л.Ю. АРОЦКЕР – ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ-КРИМІНАЛІСТ
Текст доповіді.


 

У разі планування безпосередньої участі в «Ароцкеровських читаннях» необхідно надіслати заявку у строк до 1 травня 2017 року. У заявці автору слід вказати прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, контактний телефон, e-mail (форма заявки – додається).

Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам.

Матеріали читань планується опублікувати окремим збірником та презентувати під час «Ароцкеровських читань», у зв’язку з чим оргкомітет «Ароцкеровських читань» прохає додержуватись строків подання матеріалів.

Наша адреса: Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177.

Телефон для довідок: (057) 372-13-23.

Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua

Додаток: форма заявки – на 1арк.

Хоша 372 13 23

Поделитесь с вашими друзьями!