Психологічна експертиза

Об’єктом судово-психологічної експертизи (СПЕ) є психічно здорові особи

Такі як: підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач; малолітні, неповнолітні, дорослі і особи літнього віку.
 
Основними завданнями судово-психологічної експертизи (СПЕ) є визначення у підекспертної особи: індивідуально психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості, мотивотворних факторів психічного життя та поведінки; емоційних реакцій і станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних властивостей.
 

Орієнтованй перелік питань:

У кримінальному процесі:

експертиза емоційних реакцій та станів (у справах про злочини, передбачених ст. 116 КК України):
 • Чи перебувала підекспертна особа в стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що можуть розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання?
 • Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій у стані фізіологічного афекту як психологічної підстави сильного душевного хвилювання?
 • експертиза індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи і їх впливу на її поведінку під час здійснення інкримінованого діяння:
 • Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа?
 • Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, які суттєво вплинули на характер її протиправних дій або злочину чи злочинної діяльності (зазначається, що саме має значення для суду чи слідства: підвищена агресивність, підкореність, жорстокість, нерішучість, етичні орієнтації, соціальні установки, мотиваційна сфера)?
 • Чи могли індивідуально-психологічні особливості підекспертної особи суттєво вплинути на її поведінку під час скоєння нею протиправних дій або злочину?
 • експертиза стосовно неповнолітніх:
 • Чи здатна підекспертна особа, з урахуванням рівня її розумового розвитку та індивідуально-психологічних особливостей, розуміти характер та фактичний зміст власних дій, керувати ними та передбачати їх наслідки?
 • Чи має підекспертна особа відхилення у психічному розвитку, які не є виявами психічного захворювання?
 • експертиза щодо потерпілих у справах про статеві злочини:
 • Чи здатна підекспертна особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану, правильно розуміти характер та значення скоюваних з нею дій та здійснювати опір?

Експертиза стосовно свідків і потерпілих:

 • Чи здатна підекспертна особа, з урахуванням її емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку, правильно сприймати обставини, що мають значення у справі, і давати про них відповідні показання?
 • експертиза психічного стану особи, яка покінчила життя самогубством:
 • У якому емоційному стані перебувала підекспертна особа в період, який передував її самогубству?
 • Чи виник емоційний стан підекспертної особи в період, який передував її самогубству, унаслідок дій обвинуваченого (зазначити: насильство, дії, які кваліфікуються як погрози, жорстоке ставлення чи систематичне приниження людської гідності тощо)?


Судово-психологічна експертиза за матеріалами відеозапису слідчих дій:

 • Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки та обставин подій (за матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за участю цієї особи)?
 • Яка психологічна характеристика комунікативної діяльності особи (прізвище, ім’я та по батькові) у процесі відтворення нею подій (вказати, яких саме) під час проведення (вказати дату) за її участю слідчої дії (за матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)?
 • Чи наявні в поведінці особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій під час проведення за її участю відповідної слідчої дії?
 • Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин подій (дата проведення) за участю особи (прізвище, ім’я та по батькові) ознаки здійснення на неї психологічного впливу з боку осіб, які брали участь у проведенні даної слідчої дії?
 • У цивільному процесі:
 • експертиза у справах про відшкодування моральної шкоди:
 • Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові)?
 • Якщо так, то чи завдані Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові) страждання (моральна шкода)?
 • Якщо Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові) завдані страждання (моральна шкода), який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання?
 • експертиза у справах про визнання недійсними угод:
 • Які індивідуально-психологічні особливості має гр. Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові)?
 • Яка особистісна значимість для гр. Н. обставин, за яких була укладена угода?
 • У якому емоційному стані був/була гр. Н. під час звершення дії укладання угоди?
 • Чи здатним був/була гр.Н., з урахуванням визначених обставин, повною мірою вільно та усвідомлено приймати рішення та реалізовувати його своїми діями?
 • Чи здатний був/була гр.Н., з урахуванням визначених обставин, усвідомлювати і якою мірою, фактичний зміст власних дій та їх наслідків?
 • Чи здатний був/була гр.Н. повною мірою прогнозувати наслідки власних дій?
 • Чи здатний був/була гр.Н. повною мірою усвідомлено приймати рішення, адекватне ситуації, та повною мірою усвідомлено реалізовувати його?
 • експертиза у справах, пов’язаних із спорами про право на виховання дітей
 • Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох з них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини?
 • Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного з батьків на психологічний стан та розвиток дитини?
 • Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?
 

Психологічна експертиза

Об’єктом судово-психологічної експертизи (СПЕ) є психічно здорові особи

Такі як: підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач; малолітні, неповнолітні, дорослі і особи літнього віку.
 
Основними завданнями судово-психологічної експертизи (СПЕ) є визначення у підекспертної особи: індивідуально психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості, мотивотворних факторів психічного життя та поведінки; емоційних реакцій і станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних властивостей.
 

Орієнтованй перелік питань:

У кримінальному процесі:

експертиза емоційних реакцій та станів (у справах про злочини, передбачених ст. 116 КК України):
 • Чи перебувала підекспертна особа в стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що можуть розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання?
 • Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій у стані фізіологічного афекту як психологічної підстави сильного душевного хвилювання?
 • експертиза індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи і їх впливу на її поведінку під час здійснення інкримінованого діяння:
 • Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа?
 • Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, які суттєво вплинули на характер її протиправних дій або злочину чи злочинної діяльності (зазначається, що саме має значення для суду чи слідства: підвищена агресивність, підкореність, жорстокість, нерішучість, етичні орієнтації, соціальні установки, мотиваційна сфера)?
 • Чи могли індивідуально-психологічні особливості підекспертної особи суттєво вплинути на її поведінку під час скоєння нею протиправних дій або злочину?
 • експертиза стосовно неповнолітніх:
 • Чи здатна підекспертна особа, з урахуванням рівня її розумового розвитку та індивідуально-психологічних особливостей, розуміти характер та фактичний зміст власних дій, керувати ними та передбачати їх наслідки?
 • Чи має підекспертна особа відхилення у психічному розвитку, які не є виявами психічного захворювання?
 • експертиза щодо потерпілих у справах про статеві злочини:
 • Чи здатна підекспертна особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану, правильно розуміти характер та значення скоюваних з нею дій та здійснювати опір?

Експертиза стосовно свідків і потерпілих:

 • Чи здатна підекспертна особа, з урахуванням її емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку, правильно сприймати обставини, що мають значення у справі, і давати про них відповідні показання?
 • експертиза психічного стану особи, яка покінчила життя самогубством:
 • У якому емоційному стані перебувала підекспертна особа в період, який передував її самогубству?
 • Чи виник емоційний стан підекспертної особи в період, який передував її самогубству, унаслідок дій обвинуваченого (зазначити: насильство, дії, які кваліфікуються як погрози, жорстоке ставлення чи систематичне приниження людської гідності тощо)?


Судово-психологічна експертиза за матеріалами відеозапису слідчих дій:

 • Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки та обставин подій (за матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за участю цієї особи)?
 • Яка психологічна характеристика комунікативної діяльності особи (прізвище, ім’я та по батькові) у процесі відтворення нею подій (вказати, яких саме) під час проведення (вказати дату) за її участю слідчої дії (за матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)?
 • Чи наявні в поведінці особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій під час проведення за її участю відповідної слідчої дії?
 • Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин подій (дата проведення) за участю особи (прізвище, ім’я та по батькові) ознаки здійснення на неї психологічного впливу з боку осіб, які брали участь у проведенні даної слідчої дії?
 • У цивільному процесі:
 • експертиза у справах про відшкодування моральної шкоди:
 • Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові)?
 • Якщо так, то чи завдані Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові) страждання (моральна шкода)?
 • Якщо Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові) завдані страждання (моральна шкода), який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання?
 • експертиза у справах про визнання недійсними угод:
 • Які індивідуально-психологічні особливості має гр. Н. (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові)?
 • Яка особистісна значимість для гр. Н. обставин, за яких була укладена угода?
 • У якому емоційному стані був/була гр. Н. під час звершення дії укладання угоди?
 • Чи здатним був/була гр.Н., з урахуванням визначених обставин, повною мірою вільно та усвідомлено приймати рішення та реалізовувати його своїми діями?
 • Чи здатний був/була гр.Н., з урахуванням визначених обставин, усвідомлювати і якою мірою, фактичний зміст власних дій та їх наслідків?
 • Чи здатний був/була гр.Н. повною мірою прогнозувати наслідки власних дій?
 • Чи здатний був/була гр.Н. повною мірою усвідомлено приймати рішення, адекватне ситуації, та повною мірою усвідомлено реалізовувати його?
 • експертиза у справах, пов’язаних із спорами про право на виховання дітей
 • Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох з них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини?
 • Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного з батьків на психологічний стан та розвиток дитини?
 • Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?