Мистецтвознавча експертиза

До числа об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату та твори мистецтва

А саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія, геральдики та вексилології (герби, прапори), реклама на предмет порнографії.
 
 

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

– проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);
– визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
– визначення оціночної або страхової вартості як об’єкту, так і витрат на його реставрацію;
– визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.
 
 

Орієнтований перелік питань:

1. Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною від імені автора?
2. Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?
3. Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?
4. Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?
5. Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?
6. Чи є наданий на дослідження твір автентичним?
7. Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове або інше значення?
8. Чи має інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, порнографічний характер?
9. Чи належать надані на дослідження предмети до продукції порнографічного характеру?
10. Чи мають місце в наданому на дослідження творі (літературному, кінематографічному, театральному, видовищному) сцени порнографічного характеру?
11. Чи належить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, до дитячої порнографії?

Мистецтвознавча експертиза

До числа об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату та твори мистецтва

А саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія, геральдики та вексилології (герби, прапори), реклама на предмет порнографії.
 
 

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

– проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);
– визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
– визначення оціночної або страхової вартості як об’єкту, так і витрат на його реставрацію;
– визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.
 
 

Орієнтований перелік питань:

1. Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною від імені автора?
2. Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?
3. Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?
4. Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?
5. Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?
6. Чи є наданий на дослідження твір автентичним?
7. Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове або інше значення?
8. Чи має інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, порнографічний характер?
9. Чи належать надані на дослідження предмети до продукції порнографічного характеру?
10. Чи мають місце в наданому на дослідження творі (літературному, кінематографічному, театральному, видовищному) сцени порнографічного характеру?
11. Чи належить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, до дитячої порнографії?