Аспірантура

З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) з липня 2018 року в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі – ХНДІСЕ) відкрита аспірантура зі спеціальності «081 Право» (за профілем судово-експертна діяльність):
– спеціалізація 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
– спеціалізація 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 
Згідно із наказом МОН України від 13 червня 2018 року № 1253-л «Про ліцензування освітньої діяльності» ХНДІСЕ надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів інституту надається таким напрямам: «адміністративне право та процес»; «криміналістика та судова експертиза».

Організація роботи в аспірантурі Інституту здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Правил прийому до аспірантури ХНДІСЕ.
 

ОГОЛОШЕННЯ про прийом до аспірантури ХНДІСЕ

 

 
ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ХНДІСЕ

 

 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА
на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Додаток 1)

 
 

ВІДЗИВ про роботу аспіранта (Додаток 2)

 

 
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ,
що надається до аспірантури ХНДІСЕ (Додаток 3)

 

ПРАВИЛА прийому до аспірантури ХНДІСЕ у 2018 році


 

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію ХНДІСЕ

 

ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію
аспірантури ХНДІСЕ (Додаток 1)


 

 
ПРОГРАМА вступного іспиту
до аспірантури ХНДІСЕ зі спеціальності 081 «Право»


 

 
ПРОГРАМА  додаткового вступного іспиту
до аспірантури (поза аспірантурою) ХНДІСЕ зі спеціальності 081 «Право»


 

Рекомендовані теми та методичні рекомендації
щодо оформлення рефератів для вступників до аспірантури ХНДІСЕ


 

 
ПРАВИЛА прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії поза аспірантурою в ХНДІСЕ у 2018 році

 

 
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

 

 

 


 


Аспірантура

З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) з липня 2018 року в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі – ХНДІСЕ) відкрита аспірантура зі спеціальності «081 Право» (за профілем судово-експертна діяльність):
– спеціалізація 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
– спеціалізація 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 
Згідно із наказом МОН України від 13 червня 2018 року № 1253-л «Про ліцензування освітньої діяльності» ХНДІСЕ надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів інституту надається таким напрямам: «адміністративне право та процес»; «криміналістика та судова експертиза».