Аспірантура

Вітаємо із зарахуванням до аспірантури інституту!  
 
 
Із 01 жовтня 2018 р. до аспірантури Інституту за результатами конкурсу зараховані:
за напрямом підготовки «адміністративно-правовий профіль»:
1. Остропілець Андрій Васильович (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Клюєв Олександр Миколайович);
 
за напрямом підготовки «криміналістичний та судово-експертний профіль»:
1. Вітер Дмитро Вадимович (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Петрова Ірина Анатоліївна);
2. Грошева Олена Юріївна (науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Сімакова-Єфремян Елла Борисівна);
3. Ковальов Юрій Юрійович (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Даньшин Максим Валерійович);
4. Пучко Дмитро Володимирович (науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Сімакова-Єфремян Елла Борисівна);
 
 
Із 01 жовтня 2018 р. поза аспірантурою в Інституті за результатами конкурсу зараховані:
за напрямом підготовки «адміністративно-правовий профіль»:
1. Казаров Армен Олександрович (науковий керівник – кандидат юридичних наук Свідерський Олександр Олександрович);
2. Овсянникова Інесса Михайлівна (науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Угровецький Олег Петрович);
3. Севідов Олександр Валерійович (науковий керівник – кандидат юридичних наук Хоша Вадим Віталійович);
4. Шебалков Ігор Леонідович (науковий керівник – кандидат юридичних наук Богданюк Ігор Васильович);
 
за напрямом підготовки «криміналістичний та судово-експертний профіль»:
1. Говорова Катерина Ігорівна (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Петрова Ірина Анатоліївна);
2. Губанова Ірина Вячеславівна (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор
Петрова Ірина Анатоліївна);
3. Мєшков Олег Олегович (науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Шинкаренко Ігор Ростиславович).


З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) з липня 2018 року в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі – ХНДІСЕ) відкрита аспірантура зі спеціальності «081 Право» (за профілем судово-експертна діяльність):
 
Згідно із наказом МОН України від 13 червня 2018 року № 1253-л «Про ліцензування освітньої діяльності» ХНДІСЕ надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів інституту надається таким напрямам: «адміністративне право та процес»; «криміналістика та судова експертиза».

Організація роботи в аспірантурі Інституту здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Правил прийому до аспірантури ХНДІСЕ.

 
ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ХНДІСЕ

 

 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА
на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Додаток 1)

 
 

ВІДЗИВ про роботу аспіранта (Додаток 2)

 

 
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ,
що надається до аспірантури ХНДІСЕ (Додаток 3)

 

ПРАВИЛА прийому до аспірантури ХНДІСЕ у 2018 році


 

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію ХНДІСЕ

 

ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію
аспірантури ХНДІСЕ (Додаток 1)


 

 
ПРОГРАМА вступного іспиту
до аспірантури ХНДІСЕ зі спеціальності 081 «Право»


 

 
ПРОГРАМА  додаткового вступного іспиту
до аспірантури (поза аспірантурою) ХНДІСЕ зі спеціальності 081 «Право»


 

Рекомендовані теми та методичні рекомендації
щодо оформлення рефератів для вступників до аспірантури ХНДІСЕ


 

 
ПРАВИЛА прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії поза аспірантурою в ХНДІСЕ у 2018 році

 

 
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірантура

Вітаємо із зарахуванням до аспірантури інституту!  
 
 
Із 01 жовтня 2018 р. до аспірантури Інституту за результатами конкурсу зараховані:
за напрямом підготовки «адміністративно-правовий профіль»:
1. Остропілець Андрій Васильович (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Клюєв Олександр Миколайович);
 
за напрямом підготовки «криміналістичний та судово-експертний профіль»:
1. Вітер Дмитро Вадимович (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Петрова Ірина Анатоліївна);
2. Грошева Олена Юріївна (науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Сімакова-Єфремян Елла Борисівна);
3. Ковальов Юрій Юрійович (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Даньшин Максим Валерійович);
4. Пучко Дмитро Володимирович (науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Сімакова-Єфремян Елла Борисівна);
 
 
Із 01 жовтня 2018 р. поза аспірантурою в Інституті за результатами конкурсу зараховані:
за напрямом підготовки «адміністративно-правовий профіль»:
1. Казаров Армен Олександрович (науковий керівник – кандидат юридичних наук Свідерський Олександр Олександрович);
2. Овсянникова Інесса Михайлівна (науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Угровецький Олег Петрович);
3. Севідов Олександр Валерійович (науковий керівник – кандидат юридичних наук Хоша Вадим Віталійович);
4. Шебалков Ігор Леонідович (науковий керівник – кандидат юридичних наук Богданюк Ігор Васильович);
 
за напрямом підготовки «криміналістичний та судово-експертний профіль»:
1. Говорова Катерина Ігорівна (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Петрова Ірина Анатоліївна);
2. Губанова Ірина Вячеславівна (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор
Петрова Ірина Анатоліївна);
3. Мєшков Олег Олегович (науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Шинкаренко Ігор Ростиславович).


З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) з липня 2018 року в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі – ХНДІСЕ) відкрита аспірантура зі спеціальності «081 Право» (за профілем судово-експертна діяльність):
 
Згідно із наказом МОН України від 13 червня 2018 року № 1253-л «Про ліцензування освітньої діяльності» ХНДІСЕ надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів інституту надається таким напрямам: «адміністративне право та процес»; «криміналістика та судова експертиза».