ХНДІСЕ оголошує конкурс

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника:
- лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та мистецтвознавчих досліджень;
- сектору комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень та досліджень відео-, звукозапису. 
 
Вимоги: вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня, наявність опублікованих наукових праць. 

Перелік документів, що подаються для участі у конкурсі:
1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Строк надання документів – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
 
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а. 

Офіційний сайт: http://www.hniise.gov.ua. 
Адреса електронної пошти: hniise@hniise.gov.ua. 

Довідки за тел.: 372-13-23, 372-20-19 (учений секретар Дереча Лариса Миколаївна).
 
 
 

ХНДІСЕ оголошує конкурс

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника:
- лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та мистецтвознавчих досліджень;
- сектору комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень та досліджень відео-, звукозапису. 
 
Вимоги: вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня, наявність опублікованих наукових праць. 

Перелік документів, що подаються для участі у конкурсі:
1) письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Строк надання документів – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
 
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а. 

Офіційний сайт: http://www.hniise.gov.ua. 
Адреса електронної пошти: hniise@hniise.gov.ua. 

Довідки за тел.: 372-13-23, 372-20-19 (учений секретар Дереча Лариса Миколаївна).