Спеціалізована вчена рада


Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України 07.11.2018 № 1218

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України спеціалізована вчена рада К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 2020 року.

 

 

Додаток З

до наказу Міністерства освіти і науки України 07.11.2018 № 1218

 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України К 64.896.01

Голова ради:

1.        Клюев Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, директор, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

2.        Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

3.        Хоша Вадим Віталійович, к.ю.н., завідувач лабораторії, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07

Члени ради:

4.        Богданюк Ігор Васильович, к.ю.н., завідувач лабораторії, Харківський науково- дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07;

5.        Дрозд Олексій Юрійович, д.ю.н., доцент, т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

6.        Петрова Ірина Анатоліївна, д.ю.н.. професор, головний науковий співробітник. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. спеціальність 12.00.09;

7.        Пиріг Ігор Володимирович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;

8.        Попович Євген Миколайович, д.ю.н., доцент, головний науковий співробітник, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07;

9.        Салманова Олена Юріївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

10.   Свідерський Олександр Олександрович, к.ю.н., заступник директора, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07;

11.   Свиридова Людмила Вікторівна, к.ю.н., завідувач лабораторії, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09;

12.  Снігерьов Олександр Петрович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09;

13.  Трофименко Володимир Михайлович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;

14.   Угровецький Олег Петрович, д.ю.н., доцент, перший заступник директора, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. спеціальність 12.00.07;

15.  Шинкаренко Ігор Ростиславович, к.ю.н., професор, завідувач сектору, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09;

16.  Щербаковський Михайло Григорович, д.ю.н.. доцент, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.


 

Спеціалізована вчена рада


Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України 07.11.2018 № 1218

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України спеціалізована вчена рада К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 2020 року.

 

 

Додаток З

до наказу Міністерства освіти і науки України 07.11.2018 № 1218

 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України К 64.896.01

Голова ради:

1.        Клюев Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, директор, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

2.        Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

3.        Хоша Вадим Віталійович, к.ю.н., завідувач лабораторії, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07

Члени ради:

4.        Богданюк Ігор Васильович, к.ю.н., завідувач лабораторії, Харківський науково- дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07;

5.        Дрозд Олексій Юрійович, д.ю.н., доцент, т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

6.        Петрова Ірина Анатоліївна, д.ю.н.. професор, головний науковий співробітник. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. спеціальність 12.00.09;

7.        Пиріг Ігор Володимирович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;

8.        Попович Євген Миколайович, д.ю.н., доцент, головний науковий співробітник, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07;

9.        Салманова Олена Юріївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

10.   Свідерський Олександр Олександрович, к.ю.н., заступник директора, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.07;

11.   Свиридова Людмила Вікторівна, к.ю.н., завідувач лабораторії, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09;

12.  Снігерьов Олександр Петрович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09;

13.  Трофименко Володимир Михайлович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;

14.   Угровецький Олег Петрович, д.ю.н., доцент, перший заступник директора, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. спеціальність 12.00.07;

15.  Шинкаренко Ігор Ростиславович, к.ю.н., професор, завідувач сектору, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, спеціальність 12.00.09;

16.  Щербаковський Михайло Григорович, д.ю.н.. доцент, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.