Загальні відомості

З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) з липня 2018 року в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (далі – ХНДІСЕ) відкрита аспірантура зі спеціальності «081 Право» (за профілем судово-експертна діяльність):
 
Згідно із наказом МОН України від 13 червня 2018 року № 1253-л «Про ліцензування освітньої діяльності» ХНДІСЕ надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів інституту надається таким напрямам: «адміністративне право та процес»; «криміналістика та судова експертиза».