Повідомлення про захист дисертацій

УВАГА! Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» повідомляю, що заплановане на 27 березня 2020 року засідання спеціалізованої вченої ради Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України К 64.896.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Паршутіна А.Б. «Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та заступника Директора Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Ткаченка М.С. «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами», відтерміновується.
Про нову дату засідання спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 щодо захисту зазначених вище дисертацій буде повідомлено додатково.
 

27 березня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій:
 
о 10:00 годині – ПАРШУТІНА Андрія Борисовича «Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського національного університету внутрішніх справ ЩЕРБАКОВСЬКИЙ Михайло Григорович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ГРИНЬКО Лариса Петрівна.
 
о 13:00 годині 
– ТКАЧЕНКА Миколи Стефановича «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України КЛЮЄВ Олександр Миколайович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ МУЗИЧУК Олександр Миколайович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ГРИШИНА Наталія Вікторівна.

Повідомлення про захист дисертацій

УВАГА! Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» повідомляю, що заплановане на 27 березня 2020 року засідання спеціалізованої вченої ради Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України К 64.896.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Паршутіна А.Б. «Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та заступника Директора Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Ткаченка М.С. «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами», відтерміновується.
Про нову дату засідання спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 щодо захисту зазначених вище дисертацій буде повідомлено додатково.
 

27 березня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбудуться захисти дисертацій:
 
о 10:00 годині – ПАРШУТІНА Андрія Борисовича «Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського національного університету внутрішніх справ ЩЕРБАКОВСЬКИЙ Михайло Григорович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ГРИНЬКО Лариса Петрівна.
 
о 13:00 годині 
– ТКАЧЕНКА Миколи Стефановича «Адміністративно-правове забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України КЛЮЄВ Олександр Миколайович.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ МУЗИЧУК Олександр Миколайович;
– кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ГРИШИНА Наталія Вікторівна.