Зміст

 

Сучасні проблеми криміналістики

 

Шепітько В. Ю. Реформування органів досудового слідства: за і проти

Журавель В. А. Обставини, що підлягають з’ясуванню, у структурі криміналістичної методики

Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Проблема истинностного и ценностного в криминалистическом познании

Білоус В. В. Використання інформаційних технологій для забезпечення судового контролю за правомірністю порушення кримінальної справи

Шевчук В. М. Системний характер функцій тактичних операцій та їх класифікація

Стоянов Н. М., Шпак В. В. Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации

Дудніков А. Л. Правове та криміналістичне поняття способу вчинення злочину

Курман О. В. Типізація способів учинення злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю

Бондаренко О. О., Степанюк Р. Л. Оцінювання та використання матеріалів ревізії при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушеннями бюджетного законодавства України

Булулуков О. Ю. Наукове криміналістичне прогнозування та індивідуальне передбачення при прийнятті тактичних рішень

Алєксєйчук В. І. Використання спеціальних знань під час огляду місця події при розслідуванні вбивств

Пономарев И. П. Тактика допроса лица, ссылающегося на «цифровое алиби»

Капустіна М. В. Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються медичними працівниками

Фунікова О. В. Проблема навідних запитань у тактиці слідчих дій

Матюшкова Т. П. Особливості тактики допиту жінок, потерпілих від насильницьких злочинів

Колесник І. А. Тактика нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків

Кобилянський О. Л. Особливості правової регламентації використання цифрових зображень у розкритті та розслідуванні злочинів

Яремчук В. О. Функції та форми участі спеціаліста під час проведення слідчих дій

Приходько О. В. Особливості порушення кримінальної справи про хабарництво, вчинене у сфері правоохоронної діяльності

Максимюк О. Д. Поняття злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: криміналістичний аналіз

Керик Л. І. Використання спеціальних знань під час розслідування доведення до самогубства

 

Загальні положення судової експертизи: теоретичні, правові та організаційні питання

 

Сімакова-Єфремян Е. Б., Балинян Т. Є., Дереча Л. М. Про критерії оцінювання методик проведення судових експертиз в Україні

Рубис А. С., Мороз И. А. О компетенции эксперта в решении вопросов правового характера

Бордюгов Л. Г. Системные исследования в ситуалогической экспертизе

Щербаковський М. Г. Гносеологічні та правові підстави класифікації об’єктів судової експертизи

Юсупов В. В. Становлення та розвиток судової експертрології

Лозовий А. І., Яковлєв В. П. Можливості судової експертизи в реалізації заходів щодо підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу ЄВРО 2012

Дьяченко А. Ф. Ситуационные (ситуалогические) исследования: общие понятия и приложения к экспертизе видеозвукозаписи

Пиріг І. В. Організація діяльності експертних установ України та забезпечення незалежності судової експертизи

Лук’яненко В. В. Історико-правовий аспект розвитку управління спеціалізованими установами судових експертиз в Україні

Репешко П. И. Судебная экспертиза в уголовном процессе Республики Болгария

Косміна Н. М. Критерії відмежування експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від інших видів судових експертиз

Кралюк М. А., Кондрашов А. В., Гринь А. Н. Проведение экспертных исследований в условиях отсутствия вещественных доказательств

 

Судові почеркознавча, авторознавча та лінгвістична експертизи

 

Жижина М. В., Орлова В. Ф., Смирнов А. В. Проблема диагностики пола по почерку в современных условиях и возможности ее решения

Шерстюк В. М., Лук’яненко В. В. Зразки для порівняльного дослідження при проведенні судових експертиз у господарському процесі

Шелковін А. О., Шелковіна О. О. Поняття та класифікація зразків почерку й підписів

Свиридова Л. В. Особливості методики авторознавчої класифікаційно-діагностичної експертизи

 

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань почеркознавчих і лінгвістичних досліджень

Сохранич Т. В., Абросимова В. Г., Смоліна О. М., Бочарова Н. Г., Сухорукова Л. Г. Деякі актуальні питання підготування порівняльних матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи

Гайдамакина Д. И., Суетнова О. И. Об устойчивости общих признаков почерка при письме необычным пишущим прибором на необычной поверхности

Довженко О. В., Савкина Т. В. Особливості досліджень з питань наявності закликів у текстах документів

 

Судово-технічна експертиза документів

 

Бочарова О. С., Дятлов О. М. Предварительная экспертиза защищенности от подделки бланков ценных бумаг и документов со специальной защитой

Тихонова В. І., Захарова Т. О. Дослідження документів, виготовлених за новітніми технологіями

 

Судово-балістична експертиза та дослідження пошкоджень від вогнепальної зброї

 

Собакарь И. С., Коломийцев А. В., Сомов В. В., Никитюк В. Г., Шальков А. Е., Рудаков В. Л. Использование динамического метода воспроизведения следов взаимодействия при идентификации объектов с криволинейными контактирующими поверхностями

Козаченко І. М. Механізм формування «штанц-марки» на перешкодах при пострілах із пневматичної зброї

Коломийцев А. В., Ларьков С. Н. Применение численных методов аэродинамического проектирования для криминалистического исследования поражающих элементов травматического действия

Кофанов А. В. Практичні аспекти шляхів вирішення деяких ситуаційних і діагностичних питань при стрільбі з короткоствольної зброї

Калюжна Д. В., Мамайчук Г. С. Особливості утворення вогнепальних пошкоджень при пострілах з пістолета ПСМ і пристроїв самозахисту на його основі

Сапєлкін В. В. Судово-медичний аспект балістичних досліджень патронів травматичної дії «Терен-12П»

 

Судова вибухотехнічна експертиза

 

Івасишин Т. М., Остапюк Ю. М. Правове та судово- експертне підґрунтя встановлення належності речовин до вибухових

 

Судова експертиза відеозвукозапису

 

Роман А. И., Фатеева Л. Ю., Брендель О. И. Цифровые записи как вещественное доказательство в судебно-следственной и экспертной практике

Струк І. О., Харабуга Ю. С. Сучасні вимоги до проведення експертного дослідження апаратів і носіїв цифрового відеозвукозапису

Брендель О. И. Исследование признаков монтажа в звуковых файлах, записанных с помощью цифровых диктофонов

Шеметова Н. А. Установление аутентичности фонограмм

 

Судова експертиза матеріалів, речовин і виробів

 

Руднев В. А., Климчук А. Ф., Карножицкий П. В., Пашкова О. М. Установление дифференцирующих признаков для объектов ректификационного и дистиллятного способа производства

Лінючев Г. В., Посільський О. О., Кахановський Ф. М., Шалига М. В. Хіміко-фізичні методи дослідження метилону, етилону, бутилону – структурних похідних МДМА, МДЕА, МБДБ

Зарубіна М. В., Даньшина К. М. Дослідження метадону фізико-хімічними методами

Хлесткова О. О. Сторонні домішки в ґрунтах і їх значення при проведенні судово-ґрунтознавчих експертиз

 

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань із дослідження матеріалів, речовин і виробів

Заяць Н. О. Методичні підходи до криміналістичного дослідження органічних пігментів у складі лакофарбових матеріалів

Свищев В. Н. Об экспертном исследовании газового баллона, разрушенного внутренним давлением

Чукавин В. Н. Изучение конструкторской документации как необходимая составляющая экспертного исследования при производстве металловедческих экспертиз: случай из экспертной практики

Труш А. М., Прокопенко А. А., Диюнова Н. Н. Экспертное исследование сливочного масла

 

Судова инженерно-транспортна експертиза

 

Корчан Н. С., Подригало М. А., Полянский А. С., Задорожняя В. В. Особенности исследования поперечной устойчивости колесных машин с шарнирно-сочлененной рамой при опрокидывании

Придиба В. Т. Результати розрахунку траєкторії руху екстрено загальмованого автомобіля при непрацюючому гальмівному механізмі правого переднього колеса

Стабровський О. І. Дослідження параметрів руху транспортних засобів у процесі зустрічного та перехресного зіткнень

Жилінський Г. В., Придиба В. Т. Встановлення моменту виникнення небезпеки для руху на основі вимог Правил дорожнього руху України

Ковкін В. М., Лубенцов А. В. Проблема експертного оцінювання маневру обгону на перехресті двоколісних транспортних засобів

Хоробрых П. Н., Малько Ю. Н., Хоробрых А. Н. Этапы проведения и особенности исследования технического состояния транспортных средств

Болжеларський Я. В., Бобир Д. В. Установлення технічного стану рухомого складу залізниць у судовій залізнично-транспортній експертизі

 

Судові пожежно-технічна та електротехнічна експертизи

 

Горбенко В. О. Загальні положення судової електротехнічної експертизи та основні завдання, які стоять на сучасному етапі її розвитку

 

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань пожежно-технічних досліджень

Рубис А. С., Анисяев А. М. Математическая проверка версии возникновения пожара от искр, образовавшихся в результате проведения огневых работ и аварийных режимов электросети

 

Судова будівельно-технічна експертиза та дослідження з оцінювання й визначення порядку користування земельними ділянками

 

Каплін Р. Б., Радченко С. В. Експертні дослідження з визначення факту невідповідності меж землекористування технічній документації

Кучеренко Р. Й., Пугачова Л. Ф. Особливості прийняття в експлуатацію будівель і споруд, право власності на які визнано судом

Трошин С. В., Давыдовский В. В. Определение поправочных коэффициентов при денежной оценке земельных участков

 

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань з визначення порядку користування земельними ділянками

Сукаленко С. В. Проблемні питання, які виникають при проведенні експертиз щодо розподілу та визначення порядку користування неприватизованою земельною ділянкою

 

Судова комп’ютерно-технічна експертиза

 

Полякова М. В., Рукавішников В. С., Шабля О. М. Особливості експертних досліджень файлових структур, типових для функціювання окремих Інтернет-браузерів

Харабуга Ю. С., Білий С. Б. Актуальні проблеми призначення та проведення комплексної експертизи програмного забезпечення

 

Судово-економічна експертиза

 

Виноградова М. М. Спорные вопросы определения пределов компетенции судебных экспертов-экономистов

Капустник К. В. Класифікація стратегічних рішень при проведенні економічних експертиз

Хомутенко О. В., Кудряшова C В. Про предмет і об’єкт судової економічної експертизи

 

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань економічних досліджень

Аніщенко О. В., Андрусенко Г. О. Узагальнення експертної практики при судово-економічних дослідженнях наслідків визнання договорів вексельного обігу недійсними

Савченко І. О., Глущенко С. І. Проблеми експертного дослідження застосування процедури зміни ціни в договорах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Васильченко О. М. Встановлення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій в обліку кредитної спілки

Гузенко Т. М. Особливості проведення судово-економічних досліджень, пов’язаних із визначенням середньооблікової кількості штатних працівників на підприємствах і забезпечення робочими місцями інвалідів

Дідоборщ В. А. Проведення економічних досліджень з питань, пов’язаних з визначенням розміру заборгованості за спожиту електроенергію

Маланчак В. Є., Тимкович П. В. Вирішення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з документуванням у бухгалтерському обліку виробничого браку

Овсянникова І. М. Деякі особливості проведення експертних досліджень з питань пенсійного забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, які проходили службу в Збройних силах України

Сабадаш І. В. Економічне дослідження операцій, пов’язаних зі спорудженням об’єкта будівництва забудовником за рахунок грошових коштів установників

Буколова В. В., Крижановська В. Б. Проведення експертного дослідження, пов’язаного з економічним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств за відсутності фінансової звітності

 

СудовА автотоварознавча експертизА

 

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань АВТОтоварознавчих досліджень

Новоселецкий И. Н. Определение стоимости материального ущерба при многообъектных дорожно-транспортных происшествиях

Потанин М. В., Прусаков А. О. Особенности осмотра объектов исследования при проведении судебных автотовароведческих экспертиз

Середа О. В., Кравченко О. Г. Проблеми визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів з малим строком експлуатації

 

Судово-медична експертиза

 

Ольховский В. А., Губин Н. В. Судебно-медицинская, экспертная оценка повреждений различных структур шеи у живых лиц

 

Комплексні судові експертизи

 

Свиридова Л. В., Сохранич Т. В., Абросимова В. Г., Сиротенко-Кацман Н. В. Щодо комплексного використання ознак почерку та писемного мовлення в дослідженні рукописних текстів

Хоша В. В., Михальський О. О., Дмитрієв В. О., Нікітюк В. Г. Проблеми судової експертизи електропобутової техніки

Бобрицкий С. М., Черный С. В. Методические аспекты комплексного исследования с целью выявления признаков монтажа в цифровой фотографии

Заніна Т. А., Мануленко О. В., Копитько А. П. Комплексне дослідження комп’ютерних програм щодо визначення ознак невідповідності ліцензійному програмному забезпеченню та встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику програмної продукції

 

Наукове життя

 

Засідання «круглого столу»:«Сучасні проблеми розвитку судової експертизи», присвяченого 10-річчю Севастопольського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса

 

Наші ювіляри

 

Валерій Юрійович Шепітько

Лідія Миколаївна Наместнікова