Експертна


Перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей у ХНДІСЕ


Детальніше »

Наукова


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»
Детальніше »

Підготовка фахівців

Харківський НДІСЕ проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (Ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 17.04.2019 № 334-л) та підготовку (стажування) експертів за відповідними експертними спеціальностями.
Детальніше »

Ліцензії та сертифікати про акредитацію

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса успішно пройшов перевірку та оцінку системи управління якості (акредитацію), за результатами якої 23 січня 2018 року Національним агентством з акредитації України прийнято рішення про видачу відповідного сертифікату (атестату про акредитацію).
Детальніше »

Експертна


Перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей у ХНДІСЕ


Детальніше »

Наукова


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»
Детальніше »

Підготовка фахівців

Харківський НДІСЕ проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (Ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 17.04.2019 № 334-л) та підготовку (стажування) експертів за відповідними експертними спеціальностями.
Детальніше »

Ліцензії та сертифікати про акредитацію

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса успішно пройшов перевірку та оцінку системи управління якості (акредитацію), за результатами якої 23 січня 2018 року Національним агентством з акредитації України прийнято рішення про видачу відповідного сертифікату (атестату про акредитацію).
Детальніше »