Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики

Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики
Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики
21.12.2016

20 грудня 2016 року на базі Харківського національного університету внутрішніх справ України відбулася науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики», присвячена пам’яті Заслуженого професора, видатного науковця, судового медика і криміналіста М.С. Бокаріуса.

У роботі конференції взяли участь керівництво та співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (далі – ХНДІСЕ), працівники МВС України, прокуратури України, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, працівники державних судово-експертних установ, науковці та ін.

Із доповідями виступили директор ХНДІСЕ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України О.М. Клюєв «Роль Миколи Сергійовича Бокаріуса у становленні та розвитку судової експертизи в Україні»; начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Н. М. Ткаченко «Судовий експерт у кримінальному провадженні: проблеми правового регулювання прав та обов’язків»; заступник директора з наукової роботи, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Е. Б. Сімакова-Єфремян «До питання про призначення та проведення судової експертизи в кримінальному процесі України» та ін.

Директор ХНДІСЕ О.М. Клюєв передав колективу Харківського національного університету внутрішніх справ шістнадцятий випуск наукового фахового видання України з юридичних наук ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», а також випуски міжнародного науково-практичного юридичного журналу «Криминалистъ первопечатный», у яких в рубриці «Антологія криміналістики» міститься репринтне відтворення роботи проф. М.М. Бокаріуса «Жизнь и деятельность Заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариус», видане за ініціативи ХНДІСЕ та кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Поделитесь с вашими друзьями!

Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики

Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики
Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики
21.12.2016

20 грудня 2016 року на базі Харківського національного університету внутрішніх справ України відбулася науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики», присвячена пам’яті Заслуженого професора, видатного науковця, судового медика і криміналіста М.С. Бокаріуса.

У роботі конференції взяли участь керівництво та співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (далі – ХНДІСЕ), працівники МВС України, прокуратури України, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, працівники державних судово-експертних установ, науковці та ін.

Із доповідями виступили директор ХНДІСЕ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України О.М. Клюєв «Роль Миколи Сергійовича Бокаріуса у становленні та розвитку судової експертизи в Україні»; начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Н. М. Ткаченко «Судовий експерт у кримінальному провадженні: проблеми правового регулювання прав та обов’язків»; заступник директора з наукової роботи, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Е. Б. Сімакова-Єфремян «До питання про призначення та проведення судової експертизи в кримінальному процесі України» та ін.

Директор ХНДІСЕ О.М. Клюєв передав колективу Харківського національного університету внутрішніх справ шістнадцятий випуск наукового фахового видання України з юридичних наук ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», а також випуски міжнародного науково-практичного юридичного журналу «Криминалистъ первопечатный», у яких в рубриці «Антологія криміналістики» міститься репринтне відтворення роботи проф. М.М. Бокаріуса «Жизнь и деятельность Заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариус», видане за ініціативи ХНДІСЕ та кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Поделитесь с вашими друзьями!