Підготовка до випуску спеціалізованого видання

Підготовка до випуску спеціалізованого видання
Підготовка до випуску спеціалізованого видання
01.02.2017

Запрошення до публікації у збірнику «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»

Доводимо до Вашого відома, що починається підготовка до чергового (сімнадцятого) випуску спеціалізованого видання – збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики».

Із щирими побажаннями плідного співробітництва запрошуємо Вас і Ваших колег надсилати матеріали, які будуть розглянуті редакційною колегією збірника.

Збірник видається з метою своєчасної та систематичної публікації результатів наукових досліджень з питань теорії та практики судової експертизи, криміналістики, застосування нормативно-правових актів із судово-експертної діяльності, методичних розробок, проведених у судово-експертних, інших науково-дослідних установах, вищих юридичних закладах освіти, правоохоронних і судових органах України та зарубіжних країн.

Статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження й перспективи подальших пошуків у цьому напрямку. До збірника приймаються також матеріали, що стосуються експертної та слідчої практики. Статті мають надсилатися з рецензіями науковців або наукових підрозділів (кафедри, відділення та ін.). У кожному випуску збірника вміщується не більше однієї статті автора чи співавтора.

Матеріали до збірника за підписом автора (співавторів) просимо направляти з позначкою «Збірник-17» як на паперовому, так і на електронному носії (а також електронною поштою) до 1 червня 2017 року.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність супроводити статтю до збірника розширеним резюме (обсягом 250-300 слів) англійською мовою, а також надати текст розширеного резюме  ( українською чи російською мовою), з якого виконувався переклад, для професійного його редагування. Крім того, слід надати переклад англійською мовою найменування статті, прізвища, ім’я та по батькові автора (співавторів). Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника. Відхилені статті не повертаються.

Наша адреса: Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177.

Телефон для довідок: (057) 372-13-23.

Електронна адреса: hniise@hniise.gov.ua, simakova@hniise.gov.ua.

Додаток: вимоги щодо оформлення матеріалів.

Поделитесь с вашими друзьями!

Підготовка до випуску спеціалізованого видання

Підготовка до випуску спеціалізованого видання
Підготовка до випуску спеціалізованого видання
01.02.2017

Запрошення до публікації у збірнику «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»

Доводимо до Вашого відома, що починається підготовка до чергового (сімнадцятого) випуску спеціалізованого видання – збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики».

Із щирими побажаннями плідного співробітництва запрошуємо Вас і Ваших колег надсилати матеріали, які будуть розглянуті редакційною колегією збірника.

Збірник видається з метою своєчасної та систематичної публікації результатів наукових досліджень з питань теорії та практики судової експертизи, криміналістики, застосування нормативно-правових актів із судово-експертної діяльності, методичних розробок, проведених у судово-експертних, інших науково-дослідних установах, вищих юридичних закладах освіти, правоохоронних і судових органах України та зарубіжних країн.

Статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження й перспективи подальших пошуків у цьому напрямку. До збірника приймаються також матеріали, що стосуються експертної та слідчої практики. Статті мають надсилатися з рецензіями науковців або наукових підрозділів (кафедри, відділення та ін.). У кожному випуску збірника вміщується не більше однієї статті автора чи співавтора.

Матеріали до збірника за підписом автора (співавторів) просимо направляти з позначкою «Збірник-17» як на паперовому, так і на електронному носії (а також електронною поштою) до 1 червня 2017 року.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність супроводити статтю до збірника розширеним резюме (обсягом 250-300 слів) англійською мовою, а також надати текст розширеного резюме  ( українською чи російською мовою), з якого виконувався переклад, для професійного його редагування. Крім того, слід надати переклад англійською мовою найменування статті, прізвища, ім’я та по батькові автора (співавторів). Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника. Відхилені статті не повертаються.

Наша адреса: Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177.

Телефон для довідок: (057) 372-13-23.

Електронна адреса: hniise@hniise.gov.ua, simakova@hniise.gov.ua.

Додаток: вимоги щодо оформлення матеріалів.

Поделитесь с вашими друзьями!