Лінгвістична експертиза

Лінгвістична експертиза писемного мовлення поділяється на авторознавчу експертизу та семантико-текстуальну експертизу.

Для їх проведення надаються документи як в оригіналах, так і у копіях.
 
Об’єктами дослідження авторознавчої експертизи можуть бути рукописні і друковані тексти. Орієнтований перелік питань для авторознавчої експертизи:

 • Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту?
 • Чи є певна особа автором декількох різних текстів?
 • Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами?
 • Чи даний текст складений кількома авторами?
 • Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за даним текстом?
 • Якою є основна мова спілкування певної особи - автора даного тексту?
 • Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) певної особи - автора даного тексту?
 • Чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання тексту автором під впливом будь-яких збиваючих факторів?
 • Чи складено текст документа особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом переписування?
 • Чи складений текст документа зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення?
 
Під час підготовки матеріалів для проведення авторознавчої експертизи з метою встановлення авторства необхідно надати вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки писемного мовлення певної особи.
 
Вільних зразків писемного мовлення повинно бути не менше ніж на 15 сторінках, експериментальних зразків писемного мовлення – не менше 10-15 сторінок.
Вільними зразками писемного мовлення є тексти, які достовірно виконані певною особою до дати складання документа, який підлягатиме дослідженню. Умовно-вільними є зразки писемного мовлення, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку із її обставинами; експериментальні зразки – це такі, що виконані безпосередньо для проведення авторознавчої експертизи.
 
Всі зразки повинні відповідати досліджуваному тексту за мовою, якою його складено, за характером документа, виходячи з його призначення і сфери обігу (доповідна записка, особистий лист, скарга тощо.
 
Під час написання експериментальних зразків певної особи пропонується самостійно скласти текст на вільно обрану тему, аналогічну досліджуваному тексту за функціональним призначенням (скарга, особистий лист, доповідна записка тощо), а також скласти , аналогічні досліджуваному тексту за функціональним призначенням та за темою тексту. Мінімальний обсяг зразків  коливає біля 100 слів. Можуть надаватися експериментальні зразки, які за стилем і деякими іншими характеристиками відрізняються від документа, що досліджується.
 
Загальний обсяг експериментальних зразків – від 5 самостійно складених текстів на вільну тему, а також на тему, близьку до теми досліджуваного тексту.
 
Семантико-текстуальною експертизою вирішуються завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних в тих чи інших текстах, їх стилістичного забарвлення, смислового навантаження, характеру інформації (чи може така інформація розглядатися як образлива) тощо.
 

Орієнтований перелік питань для семантико-текстуальної експертизи:

 • Які значення мають слова, словосполучення, фрази, зафіксовані в досліджуваному тексті?
 • Яким є об’єктивний зміст досліджуваного словосполучення, речення, тексту, групи текстів?
 • Чи містяться у тексті висловлювання, виражені у формі закликів до певних дій (вказати, яких саме)? Якщо так, то чи є ці заклики публічними (або який характер та форму мають ці заклики)?
 • Чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?
 • Чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру щодо певної особи?
 • Чи є висловлювання фактичним твердженням або оціночним судженням?
 
Вказане коло питань, що вирішується експертами-лінгвістами, не є вичерпним. Під час проведення авторознавчої та семантико-текстуальної експертизи можуть вирішуватись і інші питання, що стосуються предмета лінгвістичної експертизи.

Лінгвістична експертиза

Лінгвістична експертиза писемного мовлення поділяється на авторознавчу експертизу та семантико-текстуальну експертизу.

Для їх проведення надаються документи як в оригіналах, так і у копіях.
 
Об’єктами дослідження авторознавчої експертизи можуть бути рукописні і друковані тексти. Орієнтований перелік питань для авторознавчої експертизи:

 • Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту?
 • Чи є певна особа автором декількох різних текстів?
 • Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами?
 • Чи даний текст складений кількома авторами?
 • Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за даним текстом?
 • Якою є основна мова спілкування певної особи - автора даного тексту?
 • Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) певної особи - автора даного тексту?
 • Чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання тексту автором під впливом будь-яких збиваючих факторів?
 • Чи складено текст документа особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом переписування?
 • Чи складений текст документа зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення?
 
Під час підготовки матеріалів для проведення авторознавчої експертизи з метою встановлення авторства необхідно надати вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки писемного мовлення певної особи.
 
Вільних зразків писемного мовлення повинно бути не менше ніж на 15 сторінках, експериментальних зразків писемного мовлення – не менше 10-15 сторінок.
Вільними зразками писемного мовлення є тексти, які достовірно виконані певною особою до дати складання документа, який підлягатиме дослідженню. Умовно-вільними є зразки писемного мовлення, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку із її обставинами; експериментальні зразки – це такі, що виконані безпосередньо для проведення авторознавчої експертизи.
 
Всі зразки повинні відповідати досліджуваному тексту за мовою, якою його складено, за характером документа, виходячи з його призначення і сфери обігу (доповідна записка, особистий лист, скарга тощо.
 
Під час написання експериментальних зразків певної особи пропонується самостійно скласти текст на вільно обрану тему, аналогічну досліджуваному тексту за функціональним призначенням (скарга, особистий лист, доповідна записка тощо), а також скласти , аналогічні досліджуваному тексту за функціональним призначенням та за темою тексту. Мінімальний обсяг зразків  коливає біля 100 слів. Можуть надаватися експериментальні зразки, які за стилем і деякими іншими характеристиками відрізняються від документа, що досліджується.
 
Загальний обсяг експериментальних зразків – від 5 самостійно складених текстів на вільну тему, а також на тему, близьку до теми досліджуваного тексту.
 
Семантико-текстуальною експертизою вирішуються завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних в тих чи інших текстах, їх стилістичного забарвлення, смислового навантаження, характеру інформації (чи може така інформація розглядатися як образлива) тощо.
 

Орієнтований перелік питань для семантико-текстуальної експертизи:

 • Які значення мають слова, словосполучення, фрази, зафіксовані в досліджуваному тексті?
 • Яким є об’єктивний зміст досліджуваного словосполучення, речення, тексту, групи текстів?
 • Чи містяться у тексті висловлювання, виражені у формі закликів до певних дій (вказати, яких саме)? Якщо так, то чи є ці заклики публічними (або який характер та форму мають ці заклики)?
 • Чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?
 • Чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру щодо певної особи?
 • Чи є висловлювання фактичним твердженням або оціночним судженням?
 
Вказане коло питань, що вирішується експертами-лінгвістами, не є вичерпним. Під час проведення авторознавчої та семантико-текстуальної експертизи можуть вирішуватись і інші питання, що стосуються предмета лінгвістичної експертизи.