Мистецтвознавча експертиза

До числа об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату та твори мистецтва

а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, предмети археології, нумізматики, фалеристики, геральдики та вексилології; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія, реклама, колекційний транспорт тощо.
 

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

– проведення атрибуції твору (характеристика, встановлення автора твору, періоду створення роботи, належності до певної школи тощо);
– встановлення культурної цінності, що має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення;
– визначення оціночної або страхової вартості як об’єкту, так і витрат на його реставрацію;
– належність об’єктів до комуністичної та націонал-соціалістичної (нацистської) символіки, до продукції порнографічного характеру та до такої, що пропагує культ насильства та жорстокості.
 

Орієнтований перелік питань:

1. Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення?
2. Чи є наданий на дослідження твір автентичним?
3. Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?
4. Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?
5. Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?
6. Яка загальна вартість наданих на дослідження об’єктів станом на момент вчинення правопорушення (вказати дату)?
7. Чи містять надані на дослідження об’єкти зображення комуністичної символіки?
8. Чи містять надані на дослідження об’єкти зображення націонал-соціалістичної (нацистської) символіки?
9. Чи носить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, порнографічний характер?
10. Чи носить інформація, що міститься на наданих на дослідженнях носіях, характер дитячої порнографії?
11. Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?
 

Мистецтвознавча експертиза

До числа об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату та твори мистецтва

а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, предмети археології, нумізматики, фалеристики, геральдики та вексилології; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія, реклама, колекційний транспорт тощо.
 

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

– проведення атрибуції твору (характеристика, встановлення автора твору, періоду створення роботи, належності до певної школи тощо);
– встановлення культурної цінності, що має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення;
– визначення оціночної або страхової вартості як об’єкту, так і витрат на його реставрацію;
– належність об’єктів до комуністичної та націонал-соціалістичної (нацистської) символіки, до продукції порнографічного характеру та до такої, що пропагує культ насильства та жорстокості.
 

Орієнтований перелік питань:

1. Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення?
2. Чи є наданий на дослідження твір автентичним?
3. Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?
4. Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?
5. Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?
6. Яка загальна вартість наданих на дослідження об’єктів станом на момент вчинення правопорушення (вказати дату)?
7. Чи містять надані на дослідження об’єкти зображення комуністичної символіки?
8. Чи містять надані на дослідження об’єкти зображення націонал-соціалістичної (нацистської) символіки?
9. Чи носить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, порнографічний характер?
10. Чи носить інформація, що міститься на наданих на дослідженнях носіях, характер дитячої порнографії?
11. Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?