Біологічна експертиза

Біологічна експертиза досліджує об'єкти рослинного та тваринного походження.

Відеопрезентація

 Основними завданнями біологічної експертизи є:

 • установлення належності об'єктів тваринного та рослинного походження (далі - біологічне походження) до конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо), а також виявлення мікрооб'єктів зазначеного походження в будь-якій масі або на предметах обстановки місця події (предметах-носіях);
 • установлення спільної родової (групової) належності декількох порівнюваних об'єктів;
 • установлення належності об'єктів біологічного походження до одного цілого;
 • визначення біологічних характеристик стану об'єкта, у тому числі зернових та зернобобових культур (стадії розвитку організму, причин та часу змін його стану, механізму пошкодження тощо);
 • установлення належності об'єктів рослинного походження до наркотичних засобів.
 

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Яка природа даного об’єкту? Якщо він рослинного походження, то яка його таксономічна належність?
 • Чи є на предметі-носії мікрооб’єкти рослинного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?
 • Чи мають об’єкти рослинного походження, що порівнюються, спільну родову (групову) належність?
 • Чи є дані об’єкти частинами одного цілого?
 • Чи могли за певний період статися ті або інші зміни в розвитку рослинного об’єкту?
 • Яка природа даного об’єкту? Якщо він тваринного походження, то яка його таксономічна належність?
 • Чи є на предметі-носії мікрооб’єкти тваринного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?
 • Чи мають об’єкти тваринного походження, що порівнюються, спільну родову (групову) належність?
 • Яка давність заселення трупа знайденими на ньому комахами (личинками комах)?
 
У рамках біологічної експертизи встановлюється також приналежність хутра до певного виду, у тому числі у складі готових виробів – шуб, дублянок та ін.
 

Біологічна експертиза

Біологічна експертиза досліджує об'єкти рослинного та тваринного походження.

Відеопрезентація

 Основними завданнями біологічної експертизи є:

 • установлення належності об'єктів тваринного та рослинного походження (далі - біологічне походження) до конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо), а також виявлення мікрооб'єктів зазначеного походження в будь-якій масі або на предметах обстановки місця події (предметах-носіях);
 • установлення спільної родової (групової) належності декількох порівнюваних об'єктів;
 • установлення належності об'єктів біологічного походження до одного цілого;
 • визначення біологічних характеристик стану об'єкта, у тому числі зернових та зернобобових культур (стадії розвитку організму, причин та часу змін його стану, механізму пошкодження тощо);
 • установлення належності об'єктів рослинного походження до наркотичних засобів.
 

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Яка природа даного об’єкту? Якщо він рослинного походження, то яка його таксономічна належність?
 • Чи є на предметі-носії мікрооб’єкти рослинного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?
 • Чи мають об’єкти рослинного походження, що порівнюються, спільну родову (групову) належність?
 • Чи є дані об’єкти частинами одного цілого?
 • Чи могли за певний період статися ті або інші зміни в розвитку рослинного об’єкту?
 • Яка природа даного об’єкту? Якщо він тваринного походження, то яка його таксономічна належність?
 • Чи є на предметі-носії мікрооб’єкти тваринного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?
 • Чи мають об’єкти тваринного походження, що порівнюються, спільну родову (групову) належність?
 • Яка давність заселення трупа знайденими на ньому комахами (личинками комах)?
 
У рамках біологічної експертизи встановлюється також приналежність хутра до певного виду, у тому числі у складі готових виробів – шуб, дублянок та ін.