Інженерно-транспортна експертиза

Автотехнічна експертиза, транспортно-трасологічна експертиза та комплексна автотехнічна експертиза причин ДТП

Автотехнічна експертиза:


Завданнями автотехнічної експертизи є:

 • установлення несправностей транспортного засобу (далі - ТЗ), які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП) чи внаслідок неї або після неї);
 • установлення механізму ДТП та її елементів: швидкості руху (за наявності слідів гальмування та за пошкодженнями), гальмового та зупинного шляхів, траєкторії руху, відстані, пройденої ТЗ за певні проміжки часу, та інших просторово-динамічних характеристик пригоди;
 • швидкість руху транспортних засобів, виходячи з їх пошкоджень, може визначатися за допомогою програмних комплексів з дослідження механізму ДТП, що рекомендовані для впровадження в експертну практику;
 • установлення відповідності дій водія ТЗ у даній дорожній ситуації технічним вимогам Правил дорожнього руху, наявності у водія технічної можливості запобігти пригоді з моменту виникнення небезпеки;
 • момент виникнення небезпеки для руху, як правило, має зазначатися у документі про призначення експертизи (залучення експерта).
 

Орієнтований перелік питань:

 • Причини виникнення несправностей двигуна внутрішнього згорання?
 • Визначення базової лінійної норми витрат палива (бензин та диз. палево) транспортних засобів?
 • Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ?
 •  Чи є в досліджуваному ТЗ несправності, які могли бути технічною причиною виникнення ДТП?
 •  Коли, відносно моменту ДТП, її настання чи в процесі її розвитку, виникли дані несправності?
 •  Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, гальмової системи тощо) ТЗ?
 •  Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?
 •  Чи мав водій технічну можливість запобігти пригоді за наявності даної несправності?
 •  Якою була швидкість ТЗ у різні моменти розвитку ДТП (якщо сліди різної довжини або перериваються, на це слід указати)?
 •  Яка була швидкість ТЗ з урахуванням пошкоджень, які він отримав при зіткненні або наїзду на нерухому перешкоду?
 •  Яка максимально припустима швидкість ТЗ за умови даної видимості дороги (зазначається, якою була видимість дороги)?
 •  Яка максимально припустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного радіуса?
 •  Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?
 •  Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?
 •  Який гальмовий та (або) зупинний шлях ТЗ за певної швидкості його руху в умовах даної дорожньої обстановки?
 •  Як повинен був діяти водій у даній дорожній обстановці згідно з технічними вимогами Правил дорожнього руху?
 •  Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху?
 •  Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху?
 •  Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв'язку з виникненням ДТП?
 •  З якою швидкістю рухався ТЗ? Якщо ця швидкість перевищувала встановлені обмеження (зазначається, які саме), то чи мав водій технічну можливість уникнути контакту з перешкодою (зазначається, якою саме), якщо ця швидкість не перевищувала припустиму?
 •  Чи мав водій технічну можливість шляхом екстреного гальмування зупинити ТЗ з моменту виникнення небезпеки для руху (указується момент виникнення небезпеки), не доїжджаючи до перешкоди (пішохода)?
 

Транспортно-трасологічна експертиза:


Завданням транспортно-трасологічної експертизи є:

 • ідентифікація за слідами, залишеними ТЗ, певного його екземпляра або установлення його типу, моделі;
 • визначення взаємного розташування ТЗ у момент їх контактування;
 • визначення місця зіткнення ТЗ і місця наїзду на перешкоду (пішохода), установлення механізму утворення слідів;
 • розташування ТЗ відносно проїзної частини на момент контактування;
 • вирішення цих завдань здійснюється шляхом дослідження слідів, виявлених на місці ДТП, пошкоджень транспортних засобів. Тому призначати транспортно-трасологічну експертизу доцільно лише тоді, коли є можливість надати експертові об'єкти, які перебували в контакті, або матеріали справи, у яких зафіксовано сліди.

Орієнтований перелік питань:

 •  Чи залишені певні сліди (указується, які саме і на чому) ходовими частинами (колесами, шинами, гусеницями тощо) даного ТЗ?
 •  Який механізм контактування ТЗ?
 •  Чи залишені сліди певними частинами даного ТЗ, що виступають?
 •  До якого типу (марки, моделі) належить ТЗ, яким залишено дані сліди?
 •  Яким було взаємне розташування транспортних засобів під час їх зіткнення?
 •  Яким було взаємне розташування ТЗ і перешкоди (пішохода) під час наїзду на останню (останнього)? Який механізм контактування пішохода та ТЗ? Хто з осіб, які перебували в ТЗ під час ДТП (вказуються прізвища, імена та по батькові осіб), перебував за кермом (для вирішення питань про взаємне розташування ТЗ і потерпілого та про особу, яка керувала ТЗ, призначається комплексна судово-медична, транспортно-трасологічна експертиза)?
 •  Який з транспортних засобів під час їх зіткнення стояв, а який рухався?
 •  На якому місці дороги сталося зіткнення транспортних засобів (наїзд на пішохода)?
 •  Який механізм утворення слідів (удар, ковзання тощо)?
 •  У якому напрямку відносно слідосприймальної поверхні рухався ТЗ?
 
 

Комплексна автотехнічна експертиза, експертиза відео-, звукозапису та фототехнічна експертиза (при наявності відеозапису моменту ДТП):


Завданням комплексного автотехнічного, фототехнічного і відеотехнічного дослідження відноситься:

 • значень швидкості руху транспортного засобу (Vа) або пішохода (Vп)  перед зіткненням (наїздом);
 • значень сповільнення або прискорення транспортного засобу jн;
 • часу руху (існування) перешкоди (пішохода) tп;
 • відстаней, які подолали транспортні засоби (Sа) та/або пішохода (Sп), з моменту виникнення небезпеки до зіткнення (наїзду);
 • режиму роботи світлофорного об’єкту на місці пригоди, встановлення фактичних сигналів світлофора на час виникнення ДТП;
 • ідентифікаційними завданнями даної комплексної експертизи є:
 • визначення марки і моделі транспортного засобу за відеозаписами та фотозображенням;
 • визначення приналежності слідів, залишених на проїзній частині,  транспортному засобу тощо;
 • визначення розміру (довжини) слідів і їх прив’язки до стаціонарних об’єктів і транспортних засобів;
 • визначення розташування і траєкторії транспортного засобу на проїзній частині під час його руху;
 • визначення взаємного розташування транспортних засобів на певних відрізках часу, визначення місця зіткнення (наїзду).
 

Орієнтований перелік питань:

 •  Якою була швидкість руху транспортного засобу або пішохода перед зіткненням (наїздом)?
 •  Чи гальмувався транспортний засіб перед зіткненням (наїздом)?
 •  Чи прискорювався  транспортний засіб перед зіткненням (наїздом)?
 •  Який час пройшов з моменту виникнення небезпеки до моменту зіткнення (наїзда)?
 •  Яку відстань подолали транспортний засіб або перешкода з моменту виникнення небезпеки до зіткнення (наїзду)?
 •  Який був сигнал світлофора на перехресті в певний момент (часовий інтервал)?
 •  Чи впливала (знаходилася в причинно-наслідковому зв’язку) неналежна організація дорожнього руху на перехресті на факт виникнення ДТП?
 •  Яка марка і модель транспортного засобу вказана на за відеозаписі фотозображенні?
 •  Чи могли бути слідів, залишені на проїзній частині даним  транспортним засобом?
 •  Який  розмір (довжина) слідів транспортного засобу,  на якій відстані від стаціонарних (нерухомих) об’єктів вони розташовані?
 •  Як розташовувався транспортний засоб відносно проїзної частини, розмітки та інших предметів на момент пригоди, яка була траєкторія його руху?
 •  Де відносно елементів проїзної частини розташовувалось місце зіткнення (наїзду)?

Експерти лабораторії при проведенні автотехнічних досліджень  мають можливість встановити норми витрат палива у різних циклах експлуатації транспортних засобів (міському, заміському та змішаному циклі);
 
Експерти лабораторії мають можливість встановити причини несправності двигуна внутрішнього згоряння або причини виходу з ладу двигуна внутрішнього згорання із вирішенням питань:
 • які причини виникнення несправності двигуна внутрішнього згоряння?
 • коли виникла несправність двигуна внутрішнього згоряння?
 • чи можливо було виявити несправність двигуна внутрішнього згоряння, якщо така була в наявності?
 • чи в причинному зв’язку з проведеним ремонтом знаходиться несправність двигуна внутрішнього згорання?

Інженерно-транспортна експертиза

Автотехнічна експертиза, транспортно-трасологічна експертиза та комплексна автотехнічна експертиза причин ДТП

Автотехнічна експертиза:


Завданнями автотехнічної експертизи є:

 • установлення несправностей транспортного засобу (далі - ТЗ), які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП) чи внаслідок неї або після неї);
 • установлення механізму ДТП та її елементів: швидкості руху (за наявності слідів гальмування та за пошкодженнями), гальмового та зупинного шляхів, траєкторії руху, відстані, пройденої ТЗ за певні проміжки часу, та інших просторово-динамічних характеристик пригоди;
 • швидкість руху транспортних засобів, виходячи з їх пошкоджень, може визначатися за допомогою програмних комплексів з дослідження механізму ДТП, що рекомендовані для впровадження в експертну практику;
 • установлення відповідності дій водія ТЗ у даній дорожній ситуації технічним вимогам Правил дорожнього руху, наявності у водія технічної можливості запобігти пригоді з моменту виникнення небезпеки;
 • момент виникнення небезпеки для руху, як правило, має зазначатися у документі про призначення експертизи (залучення експерта).
 

Орієнтований перелік питань:

 • Причини виникнення несправностей двигуна внутрішнього згорання?
 • Визначення базової лінійної норми витрат палива (бензин та диз. палево) транспортних засобів?
 • Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ?
 •  Чи є в досліджуваному ТЗ несправності, які могли бути технічною причиною виникнення ДТП?
 •  Коли, відносно моменту ДТП, її настання чи в процесі її розвитку, виникли дані несправності?
 •  Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, гальмової системи тощо) ТЗ?
 •  Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?
 •  Чи мав водій технічну можливість запобігти пригоді за наявності даної несправності?
 •  Якою була швидкість ТЗ у різні моменти розвитку ДТП (якщо сліди різної довжини або перериваються, на це слід указати)?
 •  Яка була швидкість ТЗ з урахуванням пошкоджень, які він отримав при зіткненні або наїзду на нерухому перешкоду?
 •  Яка максимально припустима швидкість ТЗ за умови даної видимості дороги (зазначається, якою була видимість дороги)?
 •  Яка максимально припустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного радіуса?
 •  Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?
 •  Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?
 •  Який гальмовий та (або) зупинний шлях ТЗ за певної швидкості його руху в умовах даної дорожньої обстановки?
 •  Як повинен був діяти водій у даній дорожній обстановці згідно з технічними вимогами Правил дорожнього руху?
 •  Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху?
 •  Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху?
 •  Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв'язку з виникненням ДТП?
 •  З якою швидкістю рухався ТЗ? Якщо ця швидкість перевищувала встановлені обмеження (зазначається, які саме), то чи мав водій технічну можливість уникнути контакту з перешкодою (зазначається, якою саме), якщо ця швидкість не перевищувала припустиму?
 •  Чи мав водій технічну можливість шляхом екстреного гальмування зупинити ТЗ з моменту виникнення небезпеки для руху (указується момент виникнення небезпеки), не доїжджаючи до перешкоди (пішохода)?
 

Транспортно-трасологічна експертиза:


Завданням транспортно-трасологічної експертизи є:

 • ідентифікація за слідами, залишеними ТЗ, певного його екземпляра або установлення його типу, моделі;
 • визначення взаємного розташування ТЗ у момент їх контактування;
 • визначення місця зіткнення ТЗ і місця наїзду на перешкоду (пішохода), установлення механізму утворення слідів;
 • розташування ТЗ відносно проїзної частини на момент контактування;
 • вирішення цих завдань здійснюється шляхом дослідження слідів, виявлених на місці ДТП, пошкоджень транспортних засобів. Тому призначати транспортно-трасологічну експертизу доцільно лише тоді, коли є можливість надати експертові об'єкти, які перебували в контакті, або матеріали справи, у яких зафіксовано сліди.

Орієнтований перелік питань:

 •  Чи залишені певні сліди (указується, які саме і на чому) ходовими частинами (колесами, шинами, гусеницями тощо) даного ТЗ?
 •  Який механізм контактування ТЗ?
 •  Чи залишені сліди певними частинами даного ТЗ, що виступають?
 •  До якого типу (марки, моделі) належить ТЗ, яким залишено дані сліди?
 •  Яким було взаємне розташування транспортних засобів під час їх зіткнення?
 •  Яким було взаємне розташування ТЗ і перешкоди (пішохода) під час наїзду на останню (останнього)? Який механізм контактування пішохода та ТЗ? Хто з осіб, які перебували в ТЗ під час ДТП (вказуються прізвища, імена та по батькові осіб), перебував за кермом (для вирішення питань про взаємне розташування ТЗ і потерпілого та про особу, яка керувала ТЗ, призначається комплексна судово-медична, транспортно-трасологічна експертиза)?
 •  Який з транспортних засобів під час їх зіткнення стояв, а який рухався?
 •  На якому місці дороги сталося зіткнення транспортних засобів (наїзд на пішохода)?
 •  Який механізм утворення слідів (удар, ковзання тощо)?
 •  У якому напрямку відносно слідосприймальної поверхні рухався ТЗ?
 
 

Комплексна автотехнічна експертиза, експертиза відео-, звукозапису та фототехнічна експертиза (при наявності відеозапису моменту ДТП):


Завданням комплексного автотехнічного, фототехнічного і відеотехнічного дослідження відноситься:

 • значень швидкості руху транспортного засобу (Vа) або пішохода (Vп)  перед зіткненням (наїздом);
 • значень сповільнення або прискорення транспортного засобу jн;
 • часу руху (існування) перешкоди (пішохода) tп;
 • відстаней, які подолали транспортні засоби (Sа) та/або пішохода (Sп), з моменту виникнення небезпеки до зіткнення (наїзду);
 • режиму роботи світлофорного об’єкту на місці пригоди, встановлення фактичних сигналів світлофора на час виникнення ДТП;
 • ідентифікаційними завданнями даної комплексної експертизи є:
 • визначення марки і моделі транспортного засобу за відеозаписами та фотозображенням;
 • визначення приналежності слідів, залишених на проїзній частині,  транспортному засобу тощо;
 • визначення розміру (довжини) слідів і їх прив’язки до стаціонарних об’єктів і транспортних засобів;
 • визначення розташування і траєкторії транспортного засобу на проїзній частині під час його руху;
 • визначення взаємного розташування транспортних засобів на певних відрізках часу, визначення місця зіткнення (наїзду).
 

Орієнтований перелік питань:

 •  Якою була швидкість руху транспортного засобу або пішохода перед зіткненням (наїздом)?
 •  Чи гальмувався транспортний засіб перед зіткненням (наїздом)?
 •  Чи прискорювався  транспортний засіб перед зіткненням (наїздом)?
 •  Який час пройшов з моменту виникнення небезпеки до моменту зіткнення (наїзда)?
 •  Яку відстань подолали транспортний засіб або перешкода з моменту виникнення небезпеки до зіткнення (наїзду)?
 •  Який був сигнал світлофора на перехресті в певний момент (часовий інтервал)?
 •  Чи впливала (знаходилася в причинно-наслідковому зв’язку) неналежна організація дорожнього руху на перехресті на факт виникнення ДТП?
 •  Яка марка і модель транспортного засобу вказана на за відеозаписі фотозображенні?
 •  Чи могли бути слідів, залишені на проїзній частині даним  транспортним засобом?
 •  Який  розмір (довжина) слідів транспортного засобу,  на якій відстані від стаціонарних (нерухомих) об’єктів вони розташовані?
 •  Як розташовувався транспортний засоб відносно проїзної частини, розмітки та інших предметів на момент пригоди, яка була траєкторія його руху?
 •  Де відносно елементів проїзної частини розташовувалось місце зіткнення (наїзду)?

Експерти лабораторії при проведенні автотехнічних досліджень  мають можливість встановити норми витрат палива у різних циклах експлуатації транспортних засобів (міському, заміському та змішаному циклі);
 
Експерти лабораторії мають можливість встановити причини несправності двигуна внутрішнього згоряння або причини виходу з ладу двигуна внутрішнього згорання із вирішенням питань:
 • які причини виникнення несправності двигуна внутрішнього згоряння?
 • коли виникла несправність двигуна внутрішнього згоряння?
 • чи можливо було виявити несправність двигуна внутрішнього згоряння, якщо така була в наявності?
 • чи в причинному зв’язку з проведеним ремонтом знаходиться несправність двигуна внутрішнього згорання?