Експертиза безпеки життєдіяльності

Основні завдання експертизи безпеки життєдіяльності та перелік вирішуваних питань

Основними завданнями експертизи безпеки життєдіяльності є:

 • установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення механізму нещасного випадку, аварії;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;
 • установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.
 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 •     Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 •     Чи відповідає стан механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 •     Чи відповідає досліджуване обладнання вимогам правил електробезпеки?
 •     У справному чи стані знаходяться запобіжні механізми блокування устаткування від виникнення нештатних умов його функціонування?
 •     Відповідно чи до вимог нормативних актів з охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 •     Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці кошти належним чином випробувані?
 •     Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
 •     Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?
 •     Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору знаходяться в причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії і т.д.)?
 •     Чи відповідає організація робіт на даному виробничому ділянці вимогам охорони праці?
 •     Чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
 •     Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
 •     Які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?
 •     Яке навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?
 •     Чи відноситься конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 •     Чи відноситься об’єкт (підприємство, виробнича дільниця) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 •     Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 •     На яке особа покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 •     Чи відповідають умови застосування конкретних речовин і матеріалів вимогам промислової санітарії?
 •     Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
 •     Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?

Експертиза безпеки життєдіяльності

Основні завдання експертизи безпеки життєдіяльності та перелік вирішуваних питань

Основними завданнями експертизи безпеки життєдіяльності є:

 • установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення механізму нещасного випадку, аварії;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;
 • установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.
 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 •     Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 •     Чи відповідає стан механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 •     Чи відповідає досліджуване обладнання вимогам правил електробезпеки?
 •     У справному чи стані знаходяться запобіжні механізми блокування устаткування від виникнення нештатних умов його функціонування?
 •     Відповідно чи до вимог нормативних актів з охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 •     Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці кошти належним чином випробувані?
 •     Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
 •     Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?
 •     Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору знаходяться в причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії і т.д.)?
 •     Чи відповідає організація робіт на даному виробничому ділянці вимогам охорони праці?
 •     Чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
 •     Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
 •     Які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?
 •     Яке навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?
 •     Чи відноситься конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 •     Чи відноситься об’єкт (підприємство, виробнича дільниця) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 •     Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 •     На яке особа покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 •     Чи відповідають умови застосування конкретних речовин і матеріалів вимогам промислової санітарії?
 •     Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
 •     Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?