Пожежно-технічна експертиза

Основні завдання пожежно-технічної експертизи та перелік вирішуваних питань

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:

 • визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
 • визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
 • визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
 • оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
 • відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.
 • Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 • Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 • Яка причина виникнення пожежі?
 • Відповідало стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
 • Який час тривав пожежа?
 • Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
 • Чи можливо загоряння даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
 • Чи можливо самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
 • Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
 • Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження і т.д.)?
 • Що було первинним: пожежа чи вибух?
 • З якої причини не спрацювало автоматичне протипожежне пристрій?
 • Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
 • Де розміщувалися зони розвитку горіння, теплового впливу і задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про матеріальну обстановку місця пожежі?
 • Яке джерело запалювання зумовив загоряння наявної горючого середовища (матеріалу, речовини) в місці формування осередку пожежі?
 • Який механізм виникнення пожежі?
 • Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?
 • Якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?
 

Пожежно-технічна експертиза

Основні завдання пожежно-технічної експертизи та перелік вирішуваних питань

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:

 • визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
 • визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
 • визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
 • оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
 • відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.
 • Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 • Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 • Яка причина виникнення пожежі?
 • Відповідало стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
 • Який час тривав пожежа?
 • Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
 • Чи можливо загоряння даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
 • Чи можливо самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
 • Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
 • Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження і т.д.)?
 • Що було первинним: пожежа чи вибух?
 • З якої причини не спрацювало автоматичне протипожежне пристрій?
 • Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
 • Де розміщувалися зони розвитку горіння, теплового впливу і задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про матеріальну обстановку місця пожежі?
 • Яке джерело запалювання зумовив загоряння наявної горючого середовища (матеріалу, речовини) в місці формування осередку пожежі?
 • Який механізм виникнення пожежі?
 • Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?
 • Якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?