Інженерно-екологічна експертиза

Визначення обставин та причин що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації

Об’єктом інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, фрагменти місця події, устаткування, комунікації, засоби виробництва, що забезпечують екологічно безпечне функціонування підприємства, а також будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, фотографіях, планах тощо) в матеріалах справи.
 

До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать:

 • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
 • встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
 • встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
 • встановлення причинно-наслідкових залежностей між діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали.
 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Які причини виникнення надзвичайної екологічної ситуації і які обставини їх обумовили?
 • Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього середовища допущені в досліджуваному випадку надзвичайної екологічної ситуації?
 • Дії яких осіб не відповідали вимогам нормативних актів з охорони навколишнього середовища?
 • Дії (бездіяльність) яких осіб знаходяться з технічної точки зору в причинному зв’язку з настанням досліджуваної події?

Інженерно-екологічна експертиза

Визначення обставин та причин що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації

Об’єктом інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, фрагменти місця події, устаткування, комунікації, засоби виробництва, що забезпечують екологічно безпечне функціонування підприємства, а також будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, фотографіях, планах тощо) в матеріалах справи.
 

До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать:

 • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
 • встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
 • встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
 • встановлення причинно-наслідкових залежностей між діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали.
 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Які причини виникнення надзвичайної екологічної ситуації і які обставини їх обумовили?
 • Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього середовища допущені в досліджуваному випадку надзвичайної екологічної ситуації?
 • Дії яких осіб не відповідали вимогам нормативних актів з охорони навколишнього середовища?
 • Дії (бездіяльність) яких осіб знаходяться з технічної точки зору в причинному зв’язку з настанням досліджуваної події?