Теоретичні, загальнометодичні, процесуальні та організаційні питання судової експертизи


Основними завданнями діяльності лабораторії є:
 
- теоретичні дослідження у галузі судової експертизи;
- науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності.
 
Лабораторія виконує функції:
 
- проводить моніторинг, аналіз і узагальнення експертної та слідчо-судової практики; 
- вивчає й узагальнює досягнення світової науки, теорії та практики судової експертизи і криміналістики України та зарубіжжя;
- бере участь у міжнародному науковому співробітництві в галузі судової експертизи та криміналістики;
- здійснює у межах своєї компетенції науково-методичне забезпечення підготовки фахівців з метою отримання (підтвердження) ними кваліфікації судового експерта, підвищення їх кваліфікації шляхом сприяння в оволодінні новими методами та методиками експертних досліджень, ознайомлює працівників інституту із змінами в законодавстві України з питань судової експертизи;
- бере участь у розробленні тематики лекцій для працівників інституту на основі аналізу експертної практики, планів впровадження нових методик, в організації нових напрямків судово-експертної діяльності;
- веде облік методичної роботи з читання лекцій та проведення семінарів працівниками Інституту для правоохоронних органів і судів;
- приймає участь у межах повноважень в організації апробації та впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт судово-експертних установ;
- у межах компетенції приймає участь у підготовці матеріалів до засідань Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України та в необхідних випадках приймає безпосередню участь у роботі відповідних секцій НКМР;
- бере участь у розробленні науково-методичних рекомендацій для правоохоронних органів та судів з метою найбільш ефективного використання спеціальних знань у судочинстві, розробляє відповідні рекомендації для органів досудового розслідування та судів; 
- проводить моніторинг, аналіз і узагальнення інформації з подальшим ознайомленням працівників Інституту з науково-дослідною та практичною діяльністю судово-експертних установ України й зарубіжних країн, а також з матеріалами семінарів, конференцій, симпозіумів і нарад з питань криміналістики та судової експертизи;
- готує тематичні каталоги видань з різних видів експертиз для наукових працівників щодо виконуваних ними науково-дослідних робіт і судових експертиз, які проводяться в Інституті;
- здійснює заходи щодо забезпечення підрозділів Інституту бібліографічною та іншою науково-технічною інформацією;
- забезпечує у межах повноважень виконання завдань щодо обміну інформацією з Київським, Одеським, Львівським, Дніпровським науково-дослідними інститутами судових експертиз, науково-дослідним центром судових експертиз з питань інтелектуальної власності, іншими судово-експертними установами, навчальними закладами України та зарубіжних країн;

Лабораторія здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту.
 

Теоретичні, загальнометодичні, процесуальні та організаційні питання судової експертизи


Основними завданнями діяльності лабораторії є:
 
- теоретичні дослідження у галузі судової експертизи;
- науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності.
 
Лабораторія виконує функції:
 
- проводить моніторинг, аналіз і узагальнення експертної та слідчо-судової практики; 
- вивчає й узагальнює досягнення світової науки, теорії та практики судової експертизи і криміналістики України та зарубіжжя;
- бере участь у міжнародному науковому співробітництві в галузі судової експертизи та криміналістики;
- здійснює у межах своєї компетенції науково-методичне забезпечення підготовки фахівців з метою отримання (підтвердження) ними кваліфікації судового експерта, підвищення їх кваліфікації шляхом сприяння в оволодінні новими методами та методиками експертних досліджень, ознайомлює працівників інституту із змінами в законодавстві України з питань судової експертизи;
- бере участь у розробленні тематики лекцій для працівників інституту на основі аналізу експертної практики, планів впровадження нових методик, в організації нових напрямків судово-експертної діяльності;
- веде облік методичної роботи з читання лекцій та проведення семінарів працівниками Інституту для правоохоронних органів і судів;
- приймає участь у межах повноважень в організації апробації та впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт судово-експертних установ;
- у межах компетенції приймає участь у підготовці матеріалів до засідань Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України та в необхідних випадках приймає безпосередню участь у роботі відповідних секцій НКМР;
- бере участь у розробленні науково-методичних рекомендацій для правоохоронних органів та судів з метою найбільш ефективного використання спеціальних знань у судочинстві, розробляє відповідні рекомендації для органів досудового розслідування та судів; 
- проводить моніторинг, аналіз і узагальнення інформації з подальшим ознайомленням працівників Інституту з науково-дослідною та практичною діяльністю судово-експертних установ України й зарубіжних країн, а також з матеріалами семінарів, конференцій, симпозіумів і нарад з питань криміналістики та судової експертизи;
- готує тематичні каталоги видань з різних видів експертиз для наукових працівників щодо виконуваних ними науково-дослідних робіт і судових експертиз, які проводяться в Інституті;
- здійснює заходи щодо забезпечення підрозділів Інституту бібліографічною та іншою науково-технічною інформацією;
- забезпечує у межах повноважень виконання завдань щодо обміну інформацією з Київським, Одеським, Львівським, Дніпровським науково-дослідними інститутами судових експертиз, науково-дослідним центром судових експертиз з питань інтелектуальної власності, іншими судово-експертними установами, навчальними закладами України та зарубіжних країн;

Лабораторія здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту.