Семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення

Семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення
Семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення
28.03.2017

     На сьогодні семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення проводиться у межах лінгвістичної експертизи писемного мовлення.
За допомогою спеціальних знань у галузі лінгвістики на основі загальних і окремих норм мови з використанням посібників академічних наукових праць, словників, довідників та інших наукових джерел експертом вирішуються завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних у тих або інших текстах, їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, характеру інформації, що міститься в текстах (чи може така інформація розглядатися як образлива, чи містить вона погрозу конкретній особі (особам) тощо), відповідає на питання про наявність чи відсутність висловлювань, які містять заклики до певних дій (вказується, яких саме дій) тощо.

     На сьогодні актуальними є вирішення питань, які встановлюють наявність/відсутність у текстах негативної інформації, що виражена образливою лексикою, фразеологією щодо певної особи (осіб) або яка негативно характеризує її (їх). Встановлення таких слів і виразів у тексті розцінюється як образа, як посягання на честь і гідність особи.
     Будь-яка особа, що має невирішені питання щодо встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, може звернутися до ХНДІСЕ. Фахівці Інституту проведуть експертні дослідження на високому рівні. За результатами цих досліджень особа, що звертається, отримає висновок, з яким може звернутися до суду або в іншому порядку використати на захист своїх інтересів. 
Поделитесь с вашими друзьями!

Семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення

Семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення
Семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення
28.03.2017

     На сьогодні семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення проводиться у межах лінгвістичної експертизи писемного мовлення.
За допомогою спеціальних знань у галузі лінгвістики на основі загальних і окремих норм мови з використанням посібників академічних наукових праць, словників, довідників та інших наукових джерел експертом вирішуються завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних у тих або інших текстах, їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, характеру інформації, що міститься в текстах (чи може така інформація розглядатися як образлива, чи містить вона погрозу конкретній особі (особам) тощо), відповідає на питання про наявність чи відсутність висловлювань, які містять заклики до певних дій (вказується, яких саме дій) тощо.

     На сьогодні актуальними є вирішення питань, які встановлюють наявність/відсутність у текстах негативної інформації, що виражена образливою лексикою, фразеологією щодо певної особи (осіб) або яка негативно характеризує її (їх). Встановлення таких слів і виразів у тексті розцінюється як образа, як посягання на честь і гідність особи.
     Будь-яка особа, що має невирішені питання щодо встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, може звернутися до ХНДІСЕ. Фахівці Інституту проведуть експертні дослідження на високому рівні. За результатами цих досліджень особа, що звертається, отримає висновок, з яким може звернутися до суду або в іншому порядку використати на захист своїх інтересів. 
Поделитесь с вашими друзьями!