Експерти ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводять судові інженерно-технічні експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Експерти ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводять судові інженерно-технічні експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Експерти ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводять судові інженерно-технічні експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
12.04.2017

У лабораторії пожежно-технічних, електротехнічних досліджень і досліджень у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності найдосвідченіші фахівці, які за дорученням слідчого (судді) на підставі постанови (ухвали) про проведення експертизи, за зверненням адвокатів, кваліфіковано виконують дослідження у рамках проведення судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На теперішній час спостерігається збільшення кількості нещасних випадків, які трапляються в побуті чи на виробництві за різних причин, наприклад, халатності при виконанні службових обов’язків, нехтування правилами особистої безпеки, несправності (невідповідності вимогам нормативних документів) виробничого обладнання тощо.
Для вирішенні причин настання нещасних випадків фахівцями Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводиться судова інженерно-технічна експертиза з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Актуальність її проведення обумовлена потребами судочинства у з’ясуванні питань, для вирішення яких необхідне застосування спеціальних знань, та громадян у захисті своїх прав, передбачених законодавством.
Основними завданнями під час проведення експертизи безпеки життєдіяльності є:
 • встановлення причин настання нещасного випадку;
 • встановлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечне виконання робіт;
 • встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • встановлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці тощо.
Будь-яка особа, яка має вищезазначені або інші питання, що вирішуються експертами у рамках проведення судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, може звернутися до ХНДІСЕ. Фахівці Інституту проведуть експертні дослідження на високому рівні. За результатами цих досліджень особа, що звертається, отримає висновок, з яким може звернутися до суду або в іншому порядку використати на захист своїх інтересів.
 

Поделитесь с вашими друзьями!

Експерти ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводять судові інженерно-технічні експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Експерти ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводять судові інженерно-технічні експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Експерти ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводять судові інженерно-технічні експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
12.04.2017

У лабораторії пожежно-технічних, електротехнічних досліджень і досліджень у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності найдосвідченіші фахівці, які за дорученням слідчого (судді) на підставі постанови (ухвали) про проведення експертизи, за зверненням адвокатів, кваліфіковано виконують дослідження у рамках проведення судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На теперішній час спостерігається збільшення кількості нещасних випадків, які трапляються в побуті чи на виробництві за різних причин, наприклад, халатності при виконанні службових обов’язків, нехтування правилами особистої безпеки, несправності (невідповідності вимогам нормативних документів) виробничого обладнання тощо.
Для вирішенні причин настання нещасних випадків фахівцями Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводиться судова інженерно-технічна експертиза з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Актуальність її проведення обумовлена потребами судочинства у з’ясуванні питань, для вирішення яких необхідне застосування спеціальних знань, та громадян у захисті своїх прав, передбачених законодавством.
Основними завданнями під час проведення експертизи безпеки життєдіяльності є:
 • встановлення причин настання нещасного випадку;
 • встановлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечне виконання робіт;
 • встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • встановлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці тощо.
Будь-яка особа, яка має вищезазначені або інші питання, що вирішуються експертами у рамках проведення судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, може звернутися до ХНДІСЕ. Фахівці Інституту проведуть експертні дослідження на високому рівні. За результатами цих досліджень особа, що звертається, отримає висновок, з яким може звернутися до суду або в іншому порядку використати на захист своїх інтересів.
 

Поделитесь с вашими друзьями!