Вітаємо Сімакову-Єфремян Еллу Борисівну з отриманням наукового ступеня доктора юридичних наук

Вітаємо Сімакову-Єфремян Еллу Борисівну з отриманням наукового ступеня доктора юридичних наук
Вітаємо Сімакову-Єфремян Еллу Борисівну з отриманням наукового ступеня доктора юридичних наук
26.12.2017

Колектив ХНДІСЕ щиро вітає заступника директора інституту з наукової роботи Сімакову-Єфремян Е.Б. з присудженням наукового ступеня доктора юридичних наук!

На підставі рішення Атестційної колегії Міністерства освіти і науки України Е.Б. Сімакова-Єфремян отримала диплом доктора наук.
Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.086.01 за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Тема дисертації – «Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень», науковий консультат – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України
Шепітько В.Ю.
 
Це свято всього колективу Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, адже питання наукової діяльності установи – є найважливішими поряд з експертною роботою. Неухильне виконання планів наукових досліджень, звіти здобувачів наукових ступенів та вчених звань часто стають предметом розгляду на засіданнях Вченої ради Харківського НДІСЕ.
 
 
Бажаємо Еллі Борисівні успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, успіхів у майбутніх наукових пошуках!
Поделитесь с вашими друзьями!

Вітаємо Сімакову-Єфремян Еллу Борисівну з отриманням наукового ступеня доктора юридичних наук

Вітаємо Сімакову-Єфремян Еллу Борисівну з отриманням наукового ступеня доктора юридичних наук
Вітаємо Сімакову-Єфремян Еллу Борисівну з отриманням наукового ступеня доктора юридичних наук
26.12.2017

Колектив ХНДІСЕ щиро вітає заступника директора інституту з наукової роботи Сімакову-Єфремян Е.Б. з присудженням наукового ступеня доктора юридичних наук!

На підставі рішення Атестційної колегії Міністерства освіти і науки України Е.Б. Сімакова-Єфремян отримала диплом доктора наук.
Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.086.01 за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Тема дисертації – «Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень», науковий консультат – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України
Шепітько В.Ю.
 
Це свято всього колективу Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, адже питання наукової діяльності установи – є найважливішими поряд з експертною роботою. Неухильне виконання планів наукових досліджень, звіти здобувачів наукових ступенів та вчених звань часто стають предметом розгляду на засіданнях Вченої ради Харківського НДІСЕ.
 
 
Бажаємо Еллі Борисівні успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, успіхів у майбутніх наукових пошуках!
Поделитесь с вашими друзьями!