Вітаємо Свідерського Олександра Олександровича з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук

Вітаємо Свідерського Олександра Олександровича з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук
Вітаємо Свідерського Олександра Олександровича з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук
03.01.2018

Колектив ХНДІСЕ щиро вітає заступника директора інституту з експертної роботи Свідерського О.О. з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук! 

Серед усіх судово-експертних установ ХНДІСЕ є провідним із науково-дослідної діяльності, а тематика наукових досліджень відрізняється своєю різноманітністю. Це можливо завдяки потужному науковому потенціалу, який складають 7 докторів наук (у тому числі, 5 докторів юридичних наук, 1 доктор технічних наук, 1 доктор ветеринарних наук), 21 кандидат наук (у тому числі, 7 кандидатів юридичних наук, 9 кандидатів технічних наук, 2 кандидати біологічних наук, 2 кандидати хімічних наук, 1 кандидат економічних наук), 6 професорів, 10 доцентів та старших наукових співробітників. Більше 10 співробітників працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями.

Сьогодні ряди наукової спільноти Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса поповнив кандидат юридичних наук – Свідерський Олександр Олександрович.
 

 
На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України О.О. Свідерський отримав диплом кандидата наук. Захист дисертації відбувся 26 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради           Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертації «Адміністративно-правовий статус суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності в Україні», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Клюєв Олександр Миколайович.

Як науковець, Олександр Олександрович сформувався в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Його наукова та експертна діяльність почалася одночасно, коли Свідерського О.О. було призначено на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії судово-автотехнічних досліджень ХНДІСЕ у серпні 1998 року. У подальшому він обіймав посади наукового співробітника, завідувача сектору тієї ж лабораторії. На всіх ділянках роботи показав себе, як творча особистість, виважений експерт, грамотний науковець. У 2016 році Свідерського О.О. призначено заступником директора інституту з експертної роботи. Весь трудовий шлях супроводжується науковими пошуками, про що свідчать розроблені за 20 років методики проведення експертних досліджень, які широко використовуються експертами; у фахових виданнях – статті, на які посилаються відомі вчені; на конференціях різних рівнів – його виступи із доповідями, в яких піднімались актуальні питання розвитку судової експертизи тощо.

Бажаємо Олександру Олександровичу творчого вирішення всіх завдань на його науковому шляху, створення потужної наукової школи та реалізації всіх задумів.
Поделитесь с вашими друзьями!

Вітаємо Свідерського Олександра Олександровича з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук

Вітаємо Свідерського Олександра Олександровича з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук
Вітаємо Свідерського Олександра Олександровича з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук
03.01.2018

Колектив ХНДІСЕ щиро вітає заступника директора інституту з експертної роботи Свідерського О.О. з присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук! 

Серед усіх судово-експертних установ ХНДІСЕ є провідним із науково-дослідної діяльності, а тематика наукових досліджень відрізняється своєю різноманітністю. Це можливо завдяки потужному науковому потенціалу, який складають 7 докторів наук (у тому числі, 5 докторів юридичних наук, 1 доктор технічних наук, 1 доктор ветеринарних наук), 21 кандидат наук (у тому числі, 7 кандидатів юридичних наук, 9 кандидатів технічних наук, 2 кандидати біологічних наук, 2 кандидати хімічних наук, 1 кандидат економічних наук), 6 професорів, 10 доцентів та старших наукових співробітників. Більше 10 співробітників працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями.

Сьогодні ряди наукової спільноти Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса поповнив кандидат юридичних наук – Свідерський Олександр Олександрович.
 

 
На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України О.О. Свідерський отримав диплом кандидата наук. Захист дисертації відбувся 26 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради           Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертації «Адміністративно-правовий статус суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності в Україні», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Клюєв Олександр Миколайович.

Як науковець, Олександр Олександрович сформувався в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Його наукова та експертна діяльність почалася одночасно, коли Свідерського О.О. було призначено на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії судово-автотехнічних досліджень ХНДІСЕ у серпні 1998 року. У подальшому він обіймав посади наукового співробітника, завідувача сектору тієї ж лабораторії. На всіх ділянках роботи показав себе, як творча особистість, виважений експерт, грамотний науковець. У 2016 році Свідерського О.О. призначено заступником директора інституту з експертної роботи. Весь трудовий шлях супроводжується науковими пошуками, про що свідчать розроблені за 20 років методики проведення експертних досліджень, які широко використовуються експертами; у фахових виданнях – статті, на які посилаються відомі вчені; на конференціях різних рівнів – його виступи із доповідями, в яких піднімались актуальні питання розвитку судової експертизи тощо.

Бажаємо Олександру Олександровичу творчого вирішення всіх завдань на його науковому шляху, створення потужної наукової школи та реалізації всіх задумів.
Поделитесь с вашими друзьями!