Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності

Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності
Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності
18.01.2018

У лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Харківського НДІСЕ освоєно нову спеціальність 13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності». 

Фахівцями даного напрямку проводяться дослідження з визначення вартості об’єктів інтелектуальної власності, а саме: комп’ютерних  програм і компіляцій даних (баз даних), винаходів і корисних моделей, промислових зразків, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень та інших об’єктів інтелектуальної власності та проводиться розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них. 

Оцінка проводитися з метою: постановки на баланс об’єктів інтелектуальної власності підприємства, визначення ринкової (неринкової) вартості об’єктів інтелектуальної власності, обчислення роялті, визначення майбутнього прибутку від впровадження об’єктів інтелектуальної власності, визначення збитку, нанесеного в результаті незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності.

Об’єктами економічних досліджень в сфері інтелектуальної власності можуть бути: первинні бухгалтерські документи; реєстри бухгалтерського обліку; документи фінансової звітності; статистична звітність за відповідні періоди; роздруковані та завірені електронні документи; організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1. Яка ринкова (або неринкова) вартість майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності станом на дату оцінки?
2. Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об’єкту права інтелектуальної власності?
3. Який розмір реальних збитків, які зазнав правовласник об’єкту інтелектуальної власності внаслідок дій особи А (підприємства «А»)?
4. Який розмір доходів, які правовласник об’єкту інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин (упущена вигода), якби його право не було порушене внаслідок дій особи А (підприємства «А»)?
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності

Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності
Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності
18.01.2018

У лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Харківського НДІСЕ освоєно нову спеціальність 13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності». 

Фахівцями даного напрямку проводяться дослідження з визначення вартості об’єктів інтелектуальної власності, а саме: комп’ютерних  програм і компіляцій даних (баз даних), винаходів і корисних моделей, промислових зразків, комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень та інших об’єктів інтелектуальної власності та проводиться розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них. 

Оцінка проводитися з метою: постановки на баланс об’єктів інтелектуальної власності підприємства, визначення ринкової (неринкової) вартості об’єктів інтелектуальної власності, обчислення роялті, визначення майбутнього прибутку від впровадження об’єктів інтелектуальної власності, визначення збитку, нанесеного в результаті незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності.

Об’єктами економічних досліджень в сфері інтелектуальної власності можуть бути: первинні бухгалтерські документи; реєстри бухгалтерського обліку; документи фінансової звітності; статистична звітність за відповідні періоди; роздруковані та завірені електронні документи; організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1. Яка ринкова (або неринкова) вартість майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності станом на дату оцінки?
2. Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об’єкту права інтелектуальної власності?
3. Який розмір реальних збитків, які зазнав правовласник об’єкту інтелектуальної власності внаслідок дій особи А (підприємства «А»)?
4. Який розмір доходів, які правовласник об’єкту інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин (упущена вигода), якби його право не було порушене внаслідок дій особи А (підприємства «А»)?
 
Поделитесь с вашими друзьями!