ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА – ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2017 РОКУ

ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА –  ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2017 РОКУ
ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА –  ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2017 РОКУ
25.01.2018

Співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України підводять підсумки та визначають плани на майбутнє. Чим запам’ятався цей рік? Найскоріше, тими яскравими подіями, що його супроводжували, а їх було багато.

У першу чергу, минулий рік для установи характеризується високими результатами її експертної та наукової роботи. У цьому аспекті слід звернути увагу на суттєве зростання кількості виконаних експертиз та традиційно найбільшу серед інших судово-експертних установ кількість науково-дослідних робіт. Окрім щоденного виконання судових експертиз та наукових досліджень з розроблення теоретичних та методичних питань судової експертизи, рік супроводжувався низкою не менш важливих, яскравих та масштабних для установи заходів.
Одна із знакових подій в житті ХНДІСЕ пов’язана з ім’ям його засновника: відкриття 16 лютого 2017 року кабінету-музею Миколи Сергійовича Бокаріуса. У заході взяли участь: представники органів місцевого самоврядування: заступник Харківського міського голови І. О. Терехов, голова адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради М. С. Мусєєв; начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Н. М. Ткаченко; представники вищих навчальних закладів м. Харкова; Харківського НДЕКЦ МВС України, а також інші особи. Протягом року відвідування музею гостями інституту стало доброю традицією і дозволяє поширювати інформацію про славетний життєвий шлях видатного науковця – Миколи Сергійовича Бокаріуса та його головне творіння – інститут, що носить його ім’я.
 
24 травня 2017 року до ХНДІСЕ з експертною місією завітали заступник голови ENFSI, директор Центру судової експертизи Республіки Литва – Др. Габріеле Юодкайте-Гранскієне та професор, постійний представник в ENFSI, керівник відділу обробки даних судово-експертних досліджень та контролю якості, заступник директора Судово-експертного центру Чорногорії – Александар Іванович. Інспекція представників ENFSI запам’яталася конструктивним обговоренням питань, які є нагальними не тільки для експертів України, а й для міжнародної експертної спільноти.
 
 
Висока оцінка міжнародних експертів діяльності Харківського НДІСЕ дозволила інституту стати членом цієї організації, про що 10 липня 2017 року нас повідомив керівник ENFSI Erkki Sippole.
Не менш важливою подією в житті інституту стало проведення 25 травня 2017 року на базі Полтавського відділення інституту міжнародної науково-практичної конференції «Ароцкерівські читання», присвяченої 90-річчю від дня народження видатного харків’янина, доктора юридичних наук, професора, провідного фахівця у галузі судової експертизи та криміналістики Лева Юхимовича Ароцкера, який до останніх днів життя працював в установі.
 
 
Історію інституту роблять неординарні особистості. Так, 30 жовтня 2017 року було відкрито меморіальний комплекс на місці поховання виданого криміналіста Михайла Васильовича Салтевського. Відновлення місця поховання було ініційовано працівниками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Національної академії правових наук України та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за підтримки міського голови Г. А. Кернеса, який відразу відгукнувся на прохання науковців щодо надання допомоги у відбудові меморіального комплексу.
 
 
7 листопада 2017 року на базі ХНДІСЕ проведено ще одну міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвячену 100-річчю від дня народження видатного вченого, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого фахівця у галузі судової експертизи й криміналістики Михайла Васильовича Салтевського. В конференції взяли участь працівники судово-експертних установ із Туреччини, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, представники спеціалізованих судово-експертних установ із усіх регіонів України, провідні науковці у галузі судової експертизи та криміналістики. Крім того, матеріали надіслали судово-експертні установи Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, Республіки Литва. Збірник наукових доповідей та тез конференції, який було презентовано під час відкриття конференції, містить 118 матеріалів, які відображають всі складові судово-експертної діяльності, напрями розвитку судової експертизи та криміналістики.
 
 
08 грудня 2017 року відбулось підписання Договору про співпрацю Національного центру судових експертиз при Міністерством юстиції Республіки Молдова та Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.
 
 
Сьогодні інститут спрямовує свою діяльність на проведення акредитації лабораторій та впровадження системи менеджменту якості для забезпечення міжнародного визнання висновків експертів. У процесі проведення акредитації було значно покращено технічне забезпечення експертних досліджень, для чого було придбано хроматомасс-спектрометр для проведення фізико-хімічних досліджень речовин і матеріалів, кулевловлювач та електронний мікроскоп для проведення балістичних досліджень.
Діяльність Харківського НДІСЕ, як науково-дослідної судово-експертної установи Міністерства юстиції України, має два провідних напрями – експертна та науково-дослідна робота. За першим напрямом працівники інституту за поточний рік виконали біля 25000 судових експертиз та експертних досліджень на замовлення правоохоронних органів, інших організацій, суб’єктів господарювання, фізичних осіб з усіх регіонів України. Судовим експертам ХНДІСЕ доручались експертизи із резонансних справ, а саме:
– велика кількість вибуховотехнічних експертиз та хімічних досліджень з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях представниками терористичних організацій (ДНР, ЛНР). Вказані матеріали необхідні для передачі через Міністерство закордонних справ України до Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду ООН;
– лінгвістичні експертизи щодо наявності закликів тощо;
– почеркознавчі, балістичні та трасологічні експертизи у справах відносно подій на Майдані;
– будівельно-технічні та товарознавчі експертизи з визначення розміру завданої шкоди будівлям і спорудам військових частин, також майну громадян та організацій, у зв’язку з вибухами боєприпасів у м. Балаклія Харківської області, м. Сватовому Луганської області та багато інших.
Експертні дослідження проводились на високому рівні у максимально стислі терміни, а результати були повними достовірними та об’єктивними. Так, експертна діяльність завідувача лабораторії будівельно-технічних досліджень Капліна Р.Б. була відзначена присудженням йому почесного звання – заслужений будівельник України.
 
 
 
Високий рівень якості виконаних судових експертиз підтверджується позитивними рецензіями на експертні висновки, підтвердженими результатами повторних експертиз тощо.
Крім того, у лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності ХНДІСЕ освоєно нові спеціальності 12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння » та 13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності».
Науково-дослідна діяльність Харківського НДІСЕ пов’язана із виконанням науково-дослідних робіт, внесених до плану Міністерства юстиції України із яких інститут є провідним виконавцем у 25 темах. Виконуючи науково-дослідні роботи, що включені до плану Міністерства юстиції України, співробітники інституту працюють над дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. У науковому житті інституту відбулися такі значні події, як захисти дисертацій. Так, у 2017 році заступником директора інституту з наукової роботи Сімаковою-Єфремян Е.Б. захищено докторську дисертацію за темою  «Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень» у спеціалізованій вченій раді Національної академії імені Ярослава Мудрого Д 64.086.01 на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (19 жовтня 2017 р.);
Крім того, співробітниками ХНДІСЕ захищено три кандидатські дисертації:
ученим секретарем – завідувачем відділу організації наукової роботи та методичного забезпечення судово-експертної діяльності Хошою В.В. за темою «Адміністративно-правове забезпечення акредитації судово-експертних установ України» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету внутрішніх справ Д 64.700.01 за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (31 березня 2017 р.);
заступником директора інституту з експертної роботи Свідерським О.О. за темою «Адміністративно-правовий статус суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності в Україні» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету внутрішніх справ Д 64.700.01 за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (26 жовтня 2017 р.);
завідувачем лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Михальським О.О. за темою «Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні» у спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету К 55.051.07 за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (25 грудня 2017 р.).
Закінчення 2017 року означено виходом у світ щорічного фахового збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», що видається ХНДІСЕ вже 17 років разом з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

 
Співробітниками Інституту опубліковано 201 наукову працю: монографії, підручники, наукові статті, у тому числі у фахових виданнях, матеріали конференцій тощо. 
Підводячи підсумки року, що минає, неможна не зупинитись на тих змінах, які безпосередньо впливають на бажання кожного із співробітників інституту працювати з повною віддачею. Ці зміни пов’язані із значним покращанням умов праці, що є особливо важливим, оскільки проведено масштабні заходи в умовах жорсткого дефіциту фінансових ресурсів з одного боку та покращенням матеріального становища кожного співробітника – з іншого. Рік був важким, але інститут достойно вийшов із усіх випробовувань.
Наступний рік очікується не менш багатим на події, оскільки в 2018 ХНДІСЕ святкуватиме 95 років з дня його створення. Працівники ХНДІСЕ своєю роботою доводять можливість не тільки визначати перспективи наукового розвитку, а й успішно вирішувати всі поставлені завдання.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА – ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2017 РОКУ

ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА –  ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2017 РОКУ
ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА –  ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2017 РОКУ
25.01.2018

Співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України підводять підсумки та визначають плани на майбутнє. Чим запам’ятався цей рік? Найскоріше, тими яскравими подіями, що його супроводжували, а їх було багато.

У першу чергу, минулий рік для установи характеризується високими результатами її експертної та наукової роботи. У цьому аспекті слід звернути увагу на суттєве зростання кількості виконаних експертиз та традиційно найбільшу серед інших судово-експертних установ кількість науково-дослідних робіт. Окрім щоденного виконання судових експертиз та наукових досліджень з розроблення теоретичних та методичних питань судової експертизи, рік супроводжувався низкою не менш важливих, яскравих та масштабних для установи заходів.
Одна із знакових подій в житті ХНДІСЕ пов’язана з ім’ям його засновника: відкриття 16 лютого 2017 року кабінету-музею Миколи Сергійовича Бокаріуса. У заході взяли участь: представники органів місцевого самоврядування: заступник Харківського міського голови І. О. Терехов, голова адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради М. С. Мусєєв; начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Н. М. Ткаченко; представники вищих навчальних закладів м. Харкова; Харківського НДЕКЦ МВС України, а також інші особи. Протягом року відвідування музею гостями інституту стало доброю традицією і дозволяє поширювати інформацію про славетний життєвий шлях видатного науковця – Миколи Сергійовича Бокаріуса та його головне творіння – інститут, що носить його ім’я.
 
24 травня 2017 року до ХНДІСЕ з експертною місією завітали заступник голови ENFSI, директор Центру судової експертизи Республіки Литва – Др. Габріеле Юодкайте-Гранскієне та професор, постійний представник в ENFSI, керівник відділу обробки даних судово-експертних досліджень та контролю якості, заступник директора Судово-експертного центру Чорногорії – Александар Іванович. Інспекція представників ENFSI запам’яталася конструктивним обговоренням питань, які є нагальними не тільки для експертів України, а й для міжнародної експертної спільноти.
 
 
Висока оцінка міжнародних експертів діяльності Харківського НДІСЕ дозволила інституту стати членом цієї організації, про що 10 липня 2017 року нас повідомив керівник ENFSI Erkki Sippole.
Не менш важливою подією в житті інституту стало проведення 25 травня 2017 року на базі Полтавського відділення інституту міжнародної науково-практичної конференції «Ароцкерівські читання», присвяченої 90-річчю від дня народження видатного харків’янина, доктора юридичних наук, професора, провідного фахівця у галузі судової експертизи та криміналістики Лева Юхимовича Ароцкера, який до останніх днів життя працював в установі.
 
 
Історію інституту роблять неординарні особистості. Так, 30 жовтня 2017 року було відкрито меморіальний комплекс на місці поховання виданого криміналіста Михайла Васильовича Салтевського. Відновлення місця поховання було ініційовано працівниками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Національної академії правових наук України та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за підтримки міського голови Г. А. Кернеса, який відразу відгукнувся на прохання науковців щодо надання допомоги у відбудові меморіального комплексу.
 
 
7 листопада 2017 року на базі ХНДІСЕ проведено ще одну міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвячену 100-річчю від дня народження видатного вченого, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого фахівця у галузі судової експертизи й криміналістики Михайла Васильовича Салтевського. В конференції взяли участь працівники судово-експертних установ із Туреччини, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, представники спеціалізованих судово-експертних установ із усіх регіонів України, провідні науковці у галузі судової експертизи та криміналістики. Крім того, матеріали надіслали судово-експертні установи Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, Республіки Литва. Збірник наукових доповідей та тез конференції, який було презентовано під час відкриття конференції, містить 118 матеріалів, які відображають всі складові судово-експертної діяльності, напрями розвитку судової експертизи та криміналістики.
 
 
08 грудня 2017 року відбулось підписання Договору про співпрацю Національного центру судових експертиз при Міністерством юстиції Республіки Молдова та Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.
 
 
Сьогодні інститут спрямовує свою діяльність на проведення акредитації лабораторій та впровадження системи менеджменту якості для забезпечення міжнародного визнання висновків експертів. У процесі проведення акредитації було значно покращено технічне забезпечення експертних досліджень, для чого було придбано хроматомасс-спектрометр для проведення фізико-хімічних досліджень речовин і матеріалів, кулевловлювач та електронний мікроскоп для проведення балістичних досліджень.
Діяльність Харківського НДІСЕ, як науково-дослідної судово-експертної установи Міністерства юстиції України, має два провідних напрями – експертна та науково-дослідна робота. За першим напрямом працівники інституту за поточний рік виконали біля 25000 судових експертиз та експертних досліджень на замовлення правоохоронних органів, інших організацій, суб’єктів господарювання, фізичних осіб з усіх регіонів України. Судовим експертам ХНДІСЕ доручались експертизи із резонансних справ, а саме:
– велика кількість вибуховотехнічних експертиз та хімічних досліджень з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях представниками терористичних організацій (ДНР, ЛНР). Вказані матеріали необхідні для передачі через Міністерство закордонних справ України до Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду ООН;
– лінгвістичні експертизи щодо наявності закликів тощо;
– почеркознавчі, балістичні та трасологічні експертизи у справах відносно подій на Майдані;
– будівельно-технічні та товарознавчі експертизи з визначення розміру завданої шкоди будівлям і спорудам військових частин, також майну громадян та організацій, у зв’язку з вибухами боєприпасів у м. Балаклія Харківської області, м. Сватовому Луганської області та багато інших.
Експертні дослідження проводились на високому рівні у максимально стислі терміни, а результати були повними достовірними та об’єктивними. Так, експертна діяльність завідувача лабораторії будівельно-технічних досліджень Капліна Р.Б. була відзначена присудженням йому почесного звання – заслужений будівельник України.
 
 
 
Високий рівень якості виконаних судових експертиз підтверджується позитивними рецензіями на експертні висновки, підтвердженими результатами повторних експертиз тощо.
Крім того, у лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності ХНДІСЕ освоєно нові спеціальності 12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння » та 13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності».
Науково-дослідна діяльність Харківського НДІСЕ пов’язана із виконанням науково-дослідних робіт, внесених до плану Міністерства юстиції України із яких інститут є провідним виконавцем у 25 темах. Виконуючи науково-дослідні роботи, що включені до плану Міністерства юстиції України, співробітники інституту працюють над дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. У науковому житті інституту відбулися такі значні події, як захисти дисертацій. Так, у 2017 році заступником директора інституту з наукової роботи Сімаковою-Єфремян Е.Б. захищено докторську дисертацію за темою  «Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень» у спеціалізованій вченій раді Національної академії імені Ярослава Мудрого Д 64.086.01 на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (19 жовтня 2017 р.);
Крім того, співробітниками ХНДІСЕ захищено три кандидатські дисертації:
ученим секретарем – завідувачем відділу організації наукової роботи та методичного забезпечення судово-експертної діяльності Хошою В.В. за темою «Адміністративно-правове забезпечення акредитації судово-експертних установ України» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету внутрішніх справ Д 64.700.01 за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (31 березня 2017 р.);
заступником директора інституту з експертної роботи Свідерським О.О. за темою «Адміністративно-правовий статус суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності в Україні» у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету внутрішніх справ Д 64.700.01 за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (26 жовтня 2017 р.);
завідувачем лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Михальським О.О. за темою «Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні» у спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету К 55.051.07 за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (25 грудня 2017 р.).
Закінчення 2017 року означено виходом у світ щорічного фахового збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», що видається ХНДІСЕ вже 17 років разом з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

 
Співробітниками Інституту опубліковано 201 наукову працю: монографії, підручники, наукові статті, у тому числі у фахових виданнях, матеріали конференцій тощо. 
Підводячи підсумки року, що минає, неможна не зупинитись на тих змінах, які безпосередньо впливають на бажання кожного із співробітників інституту працювати з повною віддачею. Ці зміни пов’язані із значним покращанням умов праці, що є особливо важливим, оскільки проведено масштабні заходи в умовах жорсткого дефіциту фінансових ресурсів з одного боку та покращенням матеріального становища кожного співробітника – з іншого. Рік був важким, але інститут достойно вийшов із усіх випробовувань.
Наступний рік очікується не менш багатим на події, оскільки в 2018 ХНДІСЕ святкуватиме 95 років з дня його створення. Працівники ХНДІСЕ своєю роботою доводять можливість не тільки визначати перспективи наукового розвитку, а й успішно вирішувати всі поставлені завдання.
 
Поделитесь с вашими друзьями!