Міжмузейні зв’язки кріпнуть

Міжмузейні зв’язки кріпнуть
З метою отримання необхідної методичної допомоги та зміцнення міжмузейних зв’язків, провідний науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень та редакційно-видавничої діяльності ХНДІСЕ, к.ю.н., доцент Н. Є. Філіпенко відвідала Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сумцова.
У сучасному українському суспільстві гостро стоять питання духовного розвитку, що тісно пов’язано зі зростаючою роллю соціокультурних інститутів, і, безперечно, актуалізує музейну тематику. Музеї сьогодні перетворюються на важливі осередки освіти та навчання, оскільки саме музеї забезпечують доступ до світової та національної культурної спадщини. Вагомість цієї ролі базується на спроможності музеїв надавати членам суспільства інтерактивну, предметну та ідейну платформи для глибокого пізнання своєї ідентичності, нації та всього світу. 
 

 
Як зазначила завідувач науково-методичного відділу Харківського історичного музею А.В. Панченко, науковий рівень вивчення музейних колекцій, якість науково-дослідної документації, яка створена під час цієї роботи, є однією з найважливіших умов використання музейних фондів у дослідницькій та експозиційній роботі.

У ході зустрічі було підкреслено, що донесення до наукової спільноти, працівників судово-експертних установ, студентів та інших відвідувачів якомога більшого обсягу інформації про видатну особистість М. С. Бокаріуса – головне завдання створеного в Харківському НДІ судових експертиз кабінету-музею. Також було складено спільний план науково-методичного забезпечення діяльності кабінету-музею та надані методичні рекомендації до написання уніфікованих паспортів на музейні предмети в експозиції кабінету-музею.
 

 
Окрему подяку за надання науково-методичної допомоги висловлюємо завідувачу науково-методичного відділу ХІМ А. В. Панченко, завідувачу 2-го відділу науково-експозиційної роботи ХІМ В. А. Казус, завідувачу відділу ІТ та маркетингу ХІМ І. П. Шевцову та науковому співробітнику  2-го відділу науково-експозиційної роботи ХІМ Я.І. Зіборовій.
 

Міжмузейні зв’язки кріпнуть

Міжмузейні зв’язки кріпнуть
З метою отримання необхідної методичної допомоги та зміцнення міжмузейних зв’язків, провідний науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень та редакційно-видавничої діяльності ХНДІСЕ, к.ю.н., доцент Н. Є. Філіпенко відвідала Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сумцова.
У сучасному українському суспільстві гостро стоять питання духовного розвитку, що тісно пов’язано зі зростаючою роллю соціокультурних інститутів, і, безперечно, актуалізує музейну тематику. Музеї сьогодні перетворюються на важливі осередки освіти та навчання, оскільки саме музеї забезпечують доступ до світової та національної культурної спадщини. Вагомість цієї ролі базується на спроможності музеїв надавати членам суспільства інтерактивну, предметну та ідейну платформи для глибокого пізнання своєї ідентичності, нації та всього світу. 
 

 
Як зазначила завідувач науково-методичного відділу Харківського історичного музею А.В. Панченко, науковий рівень вивчення музейних колекцій, якість науково-дослідної документації, яка створена під час цієї роботи, є однією з найважливіших умов використання музейних фондів у дослідницькій та експозиційній роботі.

У ході зустрічі було підкреслено, що донесення до наукової спільноти, працівників судово-експертних установ, студентів та інших відвідувачів якомога більшого обсягу інформації про видатну особистість М. С. Бокаріуса – головне завдання створеного в Харківському НДІ судових експертиз кабінету-музею. Також було складено спільний план науково-методичного забезпечення діяльності кабінету-музею та надані методичні рекомендації до написання уніфікованих паспортів на музейні предмети в експозиції кабінету-музею.
 

 
Окрему подяку за надання науково-методичної допомоги висловлюємо завідувачу науково-методичного відділу ХІМ А. В. Панченко, завідувачу 2-го відділу науково-експозиційної роботи ХІМ В. А. Казус, завідувачу відділу ІТ та маркетингу ХІМ І. П. Шевцову та науковому співробітнику  2-го відділу науково-експозиційної роботи ХІМ Я.І. Зіборовій.