Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності

13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності». 
 
Конституція України гарантує право кожного громадянина на захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Експертна практика свідчить  про    зростання   кількості справ, присвячених спорам про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, патенти, свідоцтва, які є чинними. Тому досить  актуальним  є новий напрямок  дослідження, що з’явився  в ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С.    Бокаріуса по спеціальності  13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності». 
 
В лабораторії  товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів  інтелектуальної власності  ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса  проводяться дослідження по визначення вартості майнових прав на  об’єкт права   інтелектуальної власності,  а саме:  
комп’ютерних  програм  і компіляцій  даних (баз даних),  
винаходів  і корисних  моделей, промислових  зразків, 
комерційних (фірмових) найменувань, торговельних  марок (знаків для товарів і послуг), географічних  зазначень та інших ОІВ   та проводиться  розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них;
Оцінка проводитися з метою: постановки на баланс підприємства ОІВ, визначення ринкової (неринкової) вартості ОІВ,  обчислення роялті,  визначення майбутнього прибутку від   впровадження  ОІВ.

Об’єктами економічних  досліджень  в сфері інтелектуальної власності можуть бути: первинні бухгалтерські документи; реєстри бухгалтерського обліку; документи фінансової звітності; статистична звітність за відповідні періоди; роздруковані та завірені електронні документи; організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів, тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1. Яка ринкова (або неринкова)  вартість майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності  на дату оцінки?
2. Який розмір доходів (упущена вигода), які правовласник об’єкту інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене внаслідок дій особи А (підприємства «А»)?
 

Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності

13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності». 
 
Конституція України гарантує право кожного громадянина на захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Експертна практика свідчить  про    зростання   кількості справ, присвячених спорам про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, патенти, свідоцтва, які є чинними. Тому досить  актуальним  є новий напрямок  дослідження, що з’явився  в ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С.    Бокаріуса по спеціальності  13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності». 
 
В лабораторії  товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів  інтелектуальної власності  ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса  проводяться дослідження по визначення вартості майнових прав на  об’єкт права   інтелектуальної власності,  а саме:  
комп’ютерних  програм  і компіляцій  даних (баз даних),  
винаходів  і корисних  моделей, промислових  зразків, 
комерційних (фірмових) найменувань, торговельних  марок (знаків для товарів і послуг), географічних  зазначень та інших ОІВ   та проводиться  розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них;
Оцінка проводитися з метою: постановки на баланс підприємства ОІВ, визначення ринкової (неринкової) вартості ОІВ,  обчислення роялті,  визначення майбутнього прибутку від   впровадження  ОІВ.

Об’єктами економічних  досліджень  в сфері інтелектуальної власності можуть бути: первинні бухгалтерські документи; реєстри бухгалтерського обліку; документи фінансової звітності; статистична звітність за відповідні періоди; роздруковані та завірені електронні документи; організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів, тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1. Яка ринкова (або неринкова)  вартість майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності  на дату оцінки?
2. Який розмір доходів (упущена вигода), які правовласник об’єкту інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене внаслідок дій особи А (підприємства «А»)?