Весняне засідання секції судової біологічної експертизи

Весняне засідання секції судової біологічної експертизи
Весняне засідання секції судової біологічної експертизи
24.05.2018
23 травня 2018 г. на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проведено весняне засідання секції судової біологічної експертизи науково-консультативної та методичної роботи з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. У засіданні взяли участь члени секції. Засідання проводилося за особистою участю представників експертних установ, а також у режимі відеоконференції.
 
На засіданні секції НКМР розглянуто такі питання:
Обрання голови, заступника голови та секретаря секції НКМР.
Обговорення ходу виконання НДР, що заплановані на 2018 рік.
Обговорення пояснювальних записок НДР, що плануються для включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2019 рік.
Обговорення рецензій на висновки.
Семінар за темою «Основні напрями судової ветеринарної експертизи» (доповідач – доктор ветеринарних наук, професор Яценко І.В.).

 
Відкрила засідання секції НКМР заступник директора з наукової роботи Харківського НДІСЕ, член президії НКМР при Міністерстві юстиції України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Е.Б. Сімакова-Єфремян.
Члени секції заслухали керівника НДР Т.Є. Балинян (ХНДІСЕ) про хід виконання НДР тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2018 рік за темою «Розробка методики комплексного дослідження біологічних та інших пошкоджень матеріалів волокнистої структури методами растрової електронної мікроскопії».

 
Крім того, на засіданні секції НКМР розглянуто пояснювальні записки НДР, що плануються для включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2019 рік. Члени секції НКМР визнали всі теми актуальними, підтвердили їх новизну та своєчасність, необхідність розроблення шляхів вирішення зазначених завдань.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Весняне засідання секції судової біологічної експертизи

Весняне засідання секції судової біологічної експертизи
Весняне засідання секції судової біологічної експертизи
24.05.2018
23 травня 2018 г. на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса проведено весняне засідання секції судової біологічної експертизи науково-консультативної та методичної роботи з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. У засіданні взяли участь члени секції. Засідання проводилося за особистою участю представників експертних установ, а також у режимі відеоконференції.
 
На засіданні секції НКМР розглянуто такі питання:
Обрання голови, заступника голови та секретаря секції НКМР.
Обговорення ходу виконання НДР, що заплановані на 2018 рік.
Обговорення пояснювальних записок НДР, що плануються для включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2019 рік.
Обговорення рецензій на висновки.
Семінар за темою «Основні напрями судової ветеринарної експертизи» (доповідач – доктор ветеринарних наук, професор Яценко І.В.).

 
Відкрила засідання секції НКМР заступник директора з наукової роботи Харківського НДІСЕ, член президії НКМР при Міністерстві юстиції України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Е.Б. Сімакова-Єфремян.
Члени секції заслухали керівника НДР Т.Є. Балинян (ХНДІСЕ) про хід виконання НДР тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2018 рік за темою «Розробка методики комплексного дослідження біологічних та інших пошкоджень матеріалів волокнистої структури методами растрової електронної мікроскопії».

 
Крім того, на засіданні секції НКМР розглянуто пояснювальні записки НДР, що плануються для включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2019 рік. Члени секції НКМР визнали всі теми актуальними, підтвердили їх новизну та своєчасність, необхідність розроблення шляхів вирішення зазначених завдань.
 
Поделитесь с вашими друзьями!