Увага! Додатково сповіщаємо!

Увага! Додатково сповіщаємо!
Увага! Додатково сповіщаємо!
14.06.2018

10-11 жовтня 2018 року планується проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвяченої 95-річчю Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.

Із щирими побажаннями плідного співробітництва запрошую Вас і Ваших колег прийняти участь у роботі конференції.
 
Заявки на участь та матеріали доповідей і повідомлень за підписом автора (співавторів) просимо надсилати електронною поштою із позначкою «Конференція 2018, прізвище та ім’я автора» до 1 липня 2018 року.
 
Напрямки роботи конференції:
нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення;
завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;
актуальні питання теорії судової експертизи;
проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
експертна дидактика – сучасний стан та перспективи розвитку;
міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.

При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:
тези доповідей (повідомлень) мають бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows, лист формату А4, шрифт Times New Roman, кегль № 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінки: ліворуч, зверху та знизу – 2,0 см, праворуч – 1,0 см).
Резюме – кегль № 12 через 1 міжрядковий інтервал, курсив. Такі ж кегль та інтервал слід застосовувати при оформленні таблиць, підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається;
виноски за текстом повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) «Сноска»;
посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання»;
обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок – для наукової доповіді та 3-х сторінок – для наукового повідомлення.
Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання, e-mail. У наступному рядку – назва доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст тез, після якого – резюме (обсягом до 250 слів) англійською та російською мовами.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам.
Видання збірника планується для презентації під час проведення міжнародної науково-практичної конференції, тому редакційна колегія збірника просить дотримуватися строків подання матеріалів.
 
Наша адреса: Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177.
Телефон для довідок: (057) 372-13-23.
Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua
 
 
                                                Заявка на участь у конференції
 
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Почесне звання  
Посада  
Найменування установи, організації  
Дані про співавтора(-ів) (якщо є)  
Найменування доповіді  
Форма участі в конференції (очна, заочна)  
Тип доповіді (пленарна, стендова)  
Необхідність використання мультимедійної техніки (так, ні)  
Службова (домашня) адреса  
Контактні телефони  
E-mail  
Необхідність бронювання місця в готелі  
Підпис  
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Увага! Додатково сповіщаємо!

Увага! Додатково сповіщаємо!
Увага! Додатково сповіщаємо!
14.06.2018

10-11 жовтня 2018 року планується проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвяченої 95-річчю Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.

Із щирими побажаннями плідного співробітництва запрошую Вас і Ваших колег прийняти участь у роботі конференції.
 
Заявки на участь та матеріали доповідей і повідомлень за підписом автора (співавторів) просимо надсилати електронною поштою із позначкою «Конференція 2018, прізвище та ім’я автора» до 1 липня 2018 року.
 
Напрямки роботи конференції:
нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення;
завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;
актуальні питання теорії судової експертизи;
проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
експертна дидактика – сучасний стан та перспективи розвитку;
міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.

При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:
тези доповідей (повідомлень) мають бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows, лист формату А4, шрифт Times New Roman, кегль № 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінки: ліворуч, зверху та знизу – 2,0 см, праворуч – 1,0 см).
Резюме – кегль № 12 через 1 міжрядковий інтервал, курсив. Такі ж кегль та інтервал слід застосовувати при оформленні таблиць, підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається;
виноски за текстом повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) «Сноска»;
посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання»;
обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок – для наукової доповіді та 3-х сторінок – для наукового повідомлення.
Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання, e-mail. У наступному рядку – назва доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст тез, після якого – резюме (обсягом до 250 слів) англійською та російською мовами.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам.
Видання збірника планується для презентації під час проведення міжнародної науково-практичної конференції, тому редакційна колегія збірника просить дотримуватися строків подання матеріалів.
 
Наша адреса: Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177.
Телефон для довідок: (057) 372-13-23.
Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua
 
 
                                                Заявка на участь у конференції
 
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Почесне звання  
Посада  
Найменування установи, організації  
Дані про співавтора(-ів) (якщо є)  
Найменування доповіді  
Форма участі в конференції (очна, заочна)  
Тип доповіді (пленарна, стендова)  
Необхідність використання мультимедійної техніки (так, ні)  
Службова (домашня) адреса  
Контактні телефони  
E-mail  
Необхідність бронювання місця в готелі  
Підпис  
 
Поделитесь с вашими друзьями!