Вступ до аспірантури та докторантури

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України запрошує до аспірантури та докторантури науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою з метою здобуття наукових ступенів доктора філософії (PhD) та доктора наук за судово-експертним профілем та предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право»:
  • адміністративне право і процес; фінансове право;
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється на контрактній основі.
Вартість навчання в аспірантурі за рік на умовах контракту, складає:
  • денна форма навчання – 30000,00 грн.;
  • заочна форма навчання – 25000,00 грн.
Вартість навчання в докторантурі за рік, на умовах контракту складає 35760,00 грн.
 
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії триває 4 роки, а доктора наук 2 роки.
Приймальна комісія до аспірантури та докторантури буде працювати з 1 по 31 серпня 2023 року за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.
З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури та докторантури можна ознайомитись у прикріплених на цій сторінці файлах.
 
Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)
 
Завантажити: 

Правила прийому до аспірантури
Правила прикріплення поза аспірантурою
Правила прийому до докторантури
Положення про Приймальну комісію
Положення про Апеляційну комісію
Вимоги до дослідницької пропозиції
Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)
Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»
Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»Вступ до аспірантури та докторантури

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України запрошує до аспірантури та докторантури науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою з метою здобуття наукових ступенів доктора філософії (PhD) та доктора наук за судово-експертним профілем та предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право»:
  • адміністративне право і процес; фінансове право;
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється на контрактній основі.
Вартість навчання в аспірантурі за рік на умовах контракту, складає:
  • денна форма навчання – 30000,00 грн.;
  • заочна форма навчання – 25000,00 грн.
Вартість навчання в докторантурі за рік, на умовах контракту складає 35760,00 грн.
 
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії триває 4 роки, а доктора наук 2 роки.
Приймальна комісія до аспірантури та докторантури буде працювати з 1 по 31 серпня 2023 року за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.
З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури та докторантури можна ознайомитись у прикріплених на цій сторінці файлах.
 
Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)
 
Завантажити: 

Правила прийому до аспірантури
Правила прикріплення поза аспірантурою
Правила прийому до докторантури
Положення про Приймальну комісію
Положення про Апеляційну комісію
Вимоги до дослідницької пропозиції
Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)
Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»
Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»