Вступ до аспірантури та докторантури

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України запрошує до аспірантури та докторантури науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою з метою здобуття наукових ступенів доктора філософії (PhD) та доктора наук за судово-експертним профілем та предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право»:
  • адміністративне право і процес; фінансове право;
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється на контрактній основі.
Вартість навчання в аспірантурі за рік на умовах контракту, складає:
  • денна форма навчання – 16350,00 грн.;
  • заочна форма навчання – 14700,00 грн.
Вартість навчання в докторантурі за рік, на умовах контракту складає 19065,00 грн.
 
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії триває 4 роки, а доктора наук 2 роки.
Приймальна комісія до аспірантури та докторантури працює з 3 по 28 серпня 2020 року за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.
З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури та докторантури можна ознайомитись у прикріплених на цій сторінці файлах.
 
Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)
 
Завантажити: 

Правила прийому до аспірантури

Правила прийому до докторантури

Положення про Апеляційну комісію

Положення про Приймальну комісію

Вимоги до дослідницької пропозиції

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)

Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»


 

 

 


Вступ до аспірантури та докторантури

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України запрошує до аспірантури та докторантури науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою з метою здобуття наукових ступенів доктора філософії (PhD) та доктора наук за судово-експертним профілем та предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право»:
  • адміністративне право і процес; фінансове право;
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється на контрактній основі.
Вартість навчання в аспірантурі за рік на умовах контракту, складає:
  • денна форма навчання – 16350,00 грн.;
  • заочна форма навчання – 14700,00 грн.
Вартість навчання в докторантурі за рік, на умовах контракту складає 19065,00 грн.
 
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії триває 4 роки, а доктора наук 2 роки.
Приймальна комісія до аспірантури та докторантури працює з 3 по 28 серпня 2020 року за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.
З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури та докторантури можна ознайомитись у прикріплених на цій сторінці файлах.
 
Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)
 
Завантажити: 

Правила прийому до аспірантури

Правила прийому до докторантури

Положення про Апеляційну комісію

Положення про Приймальну комісію

Вимоги до дослідницької пропозиції

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)

Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»