АСПІРАНТУРА - 2018!

АСПІРАНТУРА - 2018!
АСПІРАНТУРА - 2018!
15.08.2018


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ


 

ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

О Г О Л О Ш У Є
прийом до аспірантури у 2018 році з таких спеціальностей (спеціалізацій):
 
Спеціальність «081- Право»
(за профілем судово-експертна діяльність)
Спеціалізація 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Спеціалізація 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Термін навчання в аспірантурі (очна та заочна форми) – 4 роки.

Підготовка в аспірантурі здійснюється:
за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають особисто до Приймальної комісії заяву на ім’я директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (тільки в паперовій формі).
До заяви вступники додають:
—копію документа, що посвідчує особу;
—копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504;
—автобіографію;
—особовий листок з обліку кадрів;
—військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
—згоду на збереження та обробку персональних даних;
—6 фотокарток розміром 3×4;
—копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
—рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
—міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
—список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності);
—реферат.
Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 35 стор.,
підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних проблем судово-експертної діяльності та визначаються можливі шляхи їх розв’язання тощо.

Загальна консультація до вступних випробувань – 22 вересня 2018 року.
Вступні випробування – з 24 по 28 вересня 2018 року.

Вступні випробування
Особи, які вступають на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії, беруть участь у конкурсному відборі та складають такі вступні випробування:
—вступний іспит зі спеціальності в обсязі стандарту вищої освіти магістра (спеціаліста) (програма вступних випробувань розміщена на сайті Інституту (www. hniise.gov.ua);
—вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за рішенням Приймальної комісії до початку вступних випробувань;
—додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в дипломі (програми додаткових вступних випробувань розміщені на сайті інституту www. hniise.gov.ua).
 
Заяви та документи до аспірантури приймаються з 20 серпня по 20 вересня 2018 року за адресою: 061177, Харків, вул. Золочівська, 8-а. Їхати від ст. метро «Холодна гора» авт. № 43 до зупинки «Школа».

Порядок роботи Приймальної комісії:
щодня, крім суботи та неділі, з 09:00 до 16:00
(перерва з 12:00 до 12:30).

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає:
—для денної форми навчання – 12000 грн.;
—для заочної форми навчання – 12000 грн. 

З правилами прийому на 2018 рік, іншими організаційними документами та програмами вступних випробувань більш детально можна ознайомитися на сайті інституту: www. hniise.gov.ua та за телефоном (057) 370-91-94.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

АСПІРАНТУРА - 2018!

АСПІРАНТУРА - 2018!
АСПІРАНТУРА - 2018!
15.08.2018


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ


 

ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

О Г О Л О Ш У Є
прийом до аспірантури у 2018 році з таких спеціальностей (спеціалізацій):
 
Спеціальність «081- Право»
(за профілем судово-експертна діяльність)
Спеціалізація 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Спеціалізація 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Термін навчання в аспірантурі (очна та заочна форми) – 4 роки.

Підготовка в аспірантурі здійснюється:
за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають особисто до Приймальної комісії заяву на ім’я директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (тільки в паперовій формі).
До заяви вступники додають:
—копію документа, що посвідчує особу;
—копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504;
—автобіографію;
—особовий листок з обліку кадрів;
—військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
—згоду на збереження та обробку персональних даних;
—6 фотокарток розміром 3×4;
—копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
—рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
—міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
—список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності);
—реферат.
Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 35 стор.,
підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних проблем судово-експертної діяльності та визначаються можливі шляхи їх розв’язання тощо.

Загальна консультація до вступних випробувань – 22 вересня 2018 року.
Вступні випробування – з 24 по 28 вересня 2018 року.

Вступні випробування
Особи, які вступають на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії, беруть участь у конкурсному відборі та складають такі вступні випробування:
—вступний іспит зі спеціальності в обсязі стандарту вищої освіти магістра (спеціаліста) (програма вступних випробувань розміщена на сайті Інституту (www. hniise.gov.ua);
—вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за рішенням Приймальної комісії до початку вступних випробувань;
—додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в дипломі (програми додаткових вступних випробувань розміщені на сайті інституту www. hniise.gov.ua).
 
Заяви та документи до аспірантури приймаються з 20 серпня по 20 вересня 2018 року за адресою: 061177, Харків, вул. Золочівська, 8-а. Їхати від ст. метро «Холодна гора» авт. № 43 до зупинки «Школа».

Порядок роботи Приймальної комісії:
щодня, крім суботи та неділі, з 09:00 до 16:00
(перерва з 12:00 до 12:30).

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає:
—для денної форми навчання – 12000 грн.;
—для заочної форми навчання – 12000 грн. 

З правилами прийому на 2018 рік, іншими організаційними документами та програмами вступних випробувань більш детально можна ознайомитися на сайті інституту: www. hniise.gov.ua та за телефоном (057) 370-91-94.
 
Поделитесь с вашими друзьями!