МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА
11.10.2018
10-11 жовтня 2018 року у Харківському НДІ судових експертиз відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвячена 95-річчю заснування установи.
 

На конференції обговорено:
- нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення; 
- завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;
- актуальні питання теорії судової експертизи;
- теоретичні та правові проблеми запровадження міжнародних стандартів у діяльності судово-експертних установ України; 
- проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
- використання інноваційних технологій під час розробки методик проведення окремих видів експертиз;
- удосконалення професійної підготовки судових експертів на ґрунті професіографічної моделі суб’єктів судово-експертної діяльності;
- теоретико-прикладні проблеми моніторингу стану порушень принципів експертної діяльності та стандартів забезпечення прав і свобод людини; 
- сучасний стан та перспективи розвитку експертної дидактики;
- міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.
 
 
 
У конференції взяли участь понад 200 осіб, серед яких: представники Міністерства юстиції України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, судово-експертних установ Міністерства юстиції України (Харківського, Київського, Одеського, Донецького, Львівського, Дніпропетровського науково-дослідних інститутів судових експертиз, Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності), Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, вищих навчальних закладів та наукових установ, правоохоронних органів, громадських та інших організацій України, судово-експертних установ Республіки Вірменія (Національне бюро експертиз Академії наук Республіки Вірменія), Республіки Білорусь (Державна установа «Науково-практичний центр Державного Комітету судових експертиз Республіки Білорусь»), Латвійської Республіки (Колегія присяжних адвокатів Латвії; Латвійський університет), Республіки Литва (Центр судових експертиз  Литовської  Республіки), Республіки Молдова (Національний Центр Судових Експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова), Республіки Казахстан (Центр судових експертиз Міністерства юстиції республіки Казахстан та його регіональні установи), Республіки Польща (Центральна експертна лабораторія поліції (Варшава);  Інститут судових експертиз республіки Польща (Міністерство юстиції Республіки Польща, м. Краків), Румунії (Національний Інститут судових експертиз Румунії), Республіки Таджикистан (Республіканський центр судової і криміналістичної експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Таджикистан) та ін.  Всього на конференцію надійшло понад 120 доповідей та наукових повідомлень.
 
Конференцію відкрив директор Харківського НДІ судових експертиз, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Миколайович Клюєв, який привітав присутніх, висловив вдячність науковцям та практичним працівникам за участь у конференції. 
 
 
Заступник Міністра юстиції України, доктор юридичних наук Світлана Володимирівна Глущенко зазначила, що такі конференції відіграють важливу роль для практиків і теоретиків та побажала всім учасникам конференції творчого натхнення та успіхів на їх науковому шляху.
 
Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, Герой України Василь Якович Тацій привітав співробітників інституту та інших учасників конференції зі знаменною датою та побажав подальших успіхів у науковій та експертній діяльності.
 
Перший заступник Міського голови м. Харкова Ігор Олександрович Терехов  привітав колектив інституту з новим етапом розвитку, відзначив актуальність запланованих виступів учасників конференції та побажав їм успішної роботи.
 
Член Президії НАНУ,  Голова Північно-Східного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, академік НАН України Володимир Петрович Семиноженко привітав колектив інституту з відкриттям роботи конференції, визначивши вагомий внесок науковців та експертів у справу торжества справедливості в Україні та вручив  нагороди НАН України керівникам та працівникам інституту.
 
 
Із привітаннями також виступили представники інших органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, вищих навчальних закладів, судово-експертних установ тощо.
 
 
 
З доповідями та повідомленнями на конференції виступили понад 80 учасників. Найбільший інтерес викликали доповіді О. М. Клюєва, директора Харківського НДІСЕ; В. Ю. Шепітька, завідувача кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Н. М. Ткаченко, начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України; Д. Даулеткелдікизи, директора Науково-дослідного інституту судових експертиз Центру судових експертиз Міністерства юстиції Республіки Казахстан;  В. М. Шевчука, професора кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; В. Чегларскі, судового експерта Центральної експертної лабораторія поліції (Варшава); K. Біскупа, судового експерта Центральної експертної лабораторія поліції (Варшава); О. Катараги, директора Національного Центру Судової Експертизи Республіки Молдова;  П. Петковича, заступника директора з наукової роботи Національного Центру Судових Експертиз Республіки Молдова; К. В. Маханькова, ДУ «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь».
 
Відбулися процедури підписання договорів про співробітництво між Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С.  Бокаріуса та судово-експертними установами Республіки Литва, Республіки Польща, Румунії. Договори передбачають двостороннє співробітництво у галузі науково-дослідної роботи, створення нових і вдосконалення існуючих методів експертного дослідження, обміну досвідом експертної практики, взаємних стажувань тощо.
 
 
 
Підписані договори про співробітництво з Державною науковою установою «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» та Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди.
 
    
 
Поделитесь с вашими друзьями!

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА
11.10.2018
10-11 жовтня 2018 року у Харківському НДІ судових експертиз відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвячена 95-річчю заснування установи.
 

На конференції обговорено:
- нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення; 
- завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;
- актуальні питання теорії судової експертизи;
- теоретичні та правові проблеми запровадження міжнародних стандартів у діяльності судово-експертних установ України; 
- проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
- використання інноваційних технологій під час розробки методик проведення окремих видів експертиз;
- удосконалення професійної підготовки судових експертів на ґрунті професіографічної моделі суб’єктів судово-експертної діяльності;
- теоретико-прикладні проблеми моніторингу стану порушень принципів експертної діяльності та стандартів забезпечення прав і свобод людини; 
- сучасний стан та перспективи розвитку експертної дидактики;
- міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.
 
 
 
У конференції взяли участь понад 200 осіб, серед яких: представники Міністерства юстиції України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, судово-експертних установ Міністерства юстиції України (Харківського, Київського, Одеського, Донецького, Львівського, Дніпропетровського науково-дослідних інститутів судових експертиз, Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності), Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, вищих навчальних закладів та наукових установ, правоохоронних органів, громадських та інших організацій України, судово-експертних установ Республіки Вірменія (Національне бюро експертиз Академії наук Республіки Вірменія), Республіки Білорусь (Державна установа «Науково-практичний центр Державного Комітету судових експертиз Республіки Білорусь»), Латвійської Республіки (Колегія присяжних адвокатів Латвії; Латвійський університет), Республіки Литва (Центр судових експертиз  Литовської  Республіки), Республіки Молдова (Національний Центр Судових Експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова), Республіки Казахстан (Центр судових експертиз Міністерства юстиції республіки Казахстан та його регіональні установи), Республіки Польща (Центральна експертна лабораторія поліції (Варшава);  Інститут судових експертиз республіки Польща (Міністерство юстиції Республіки Польща, м. Краків), Румунії (Національний Інститут судових експертиз Румунії), Республіки Таджикистан (Республіканський центр судової і криміналістичної експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Таджикистан) та ін.  Всього на конференцію надійшло понад 120 доповідей та наукових повідомлень.
 
Конференцію відкрив директор Харківського НДІ судових експертиз, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Миколайович Клюєв, який привітав присутніх, висловив вдячність науковцям та практичним працівникам за участь у конференції. 
 
 
Заступник Міністра юстиції України, доктор юридичних наук Світлана Володимирівна Глущенко зазначила, що такі конференції відіграють важливу роль для практиків і теоретиків та побажала всім учасникам конференції творчого натхнення та успіхів на їх науковому шляху.
 
Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, Герой України Василь Якович Тацій привітав співробітників інституту та інших учасників конференції зі знаменною датою та побажав подальших успіхів у науковій та експертній діяльності.
 
Перший заступник Міського голови м. Харкова Ігор Олександрович Терехов  привітав колектив інституту з новим етапом розвитку, відзначив актуальність запланованих виступів учасників конференції та побажав їм успішної роботи.
 
Член Президії НАНУ,  Голова Північно-Східного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, академік НАН України Володимир Петрович Семиноженко привітав колектив інституту з відкриттям роботи конференції, визначивши вагомий внесок науковців та експертів у справу торжества справедливості в Україні та вручив  нагороди НАН України керівникам та працівникам інституту.
 
 
Із привітаннями також виступили представники інших органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, вищих навчальних закладів, судово-експертних установ тощо.
 
 
 
З доповідями та повідомленнями на конференції виступили понад 80 учасників. Найбільший інтерес викликали доповіді О. М. Клюєва, директора Харківського НДІСЕ; В. Ю. Шепітька, завідувача кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Н. М. Ткаченко, начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України; Д. Даулеткелдікизи, директора Науково-дослідного інституту судових експертиз Центру судових експертиз Міністерства юстиції Республіки Казахстан;  В. М. Шевчука, професора кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; В. Чегларскі, судового експерта Центральної експертної лабораторія поліції (Варшава); K. Біскупа, судового експерта Центральної експертної лабораторія поліції (Варшава); О. Катараги, директора Національного Центру Судової Експертизи Республіки Молдова;  П. Петковича, заступника директора з наукової роботи Національного Центру Судових Експертиз Республіки Молдова; К. В. Маханькова, ДУ «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь».
 
Відбулися процедури підписання договорів про співробітництво між Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С.  Бокаріуса та судово-експертними установами Республіки Литва, Республіки Польща, Румунії. Договори передбачають двостороннє співробітництво у галузі науково-дослідної роботи, створення нових і вдосконалення існуючих методів експертного дослідження, обміну досвідом експертної практики, взаємних стажувань тощо.
 
 
 
Підписані договори про співробітництво з Державною науковою установою «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» та Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди.
 
    
 
Поделитесь с вашими друзьями!