Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа

Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа
У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводяться дослідження із застосуванням поліграфа.
Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа – це опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій у відповідь на пред'явлення за спеціальною методикою психологічних стимулів; нешкідливе для життя і здоров’я людини. 
 
Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є  аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження з метою отримання орієнтувальної інформації щодо:
• ступеня ймовірності повідомленого;
• повноти наданих відомостей;
• джерел отриманої інформації;
• уявлень опитуваної особи про певну подію;
• іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.
Тематика досліджень може бути пов’язана як з виявленням факторів ризику під час підбору персоналу, спростуванням необґрунтованих звинувачень, внутрішніми службовими розслідуваннями (крадіжки, розкрадання, злив комерційної інформації тощо), так і з іншим питаннями, які окреслює замовник.
Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.

 
Поліграф - багатоканальний технічний реєстратор психофізіологічних реакцій людини, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції на певні стимули (подразники) шляхом перетворення психофізіологічних показників активності людини з аналогових сигналів у цифрові, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах.
 

Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа

Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа
У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса проводяться дослідження із застосуванням поліграфа.
Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа – це опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій у відповідь на пред'явлення за спеціальною методикою психологічних стимулів; нешкідливе для життя і здоров’я людини. 
 
Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є  аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження з метою отримання орієнтувальної інформації щодо:
• ступеня ймовірності повідомленого;
• повноти наданих відомостей;
• джерел отриманої інформації;
• уявлень опитуваної особи про певну подію;
• іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.
Тематика досліджень може бути пов’язана як з виявленням факторів ризику під час підбору персоналу, спростуванням необґрунтованих звинувачень, внутрішніми службовими розслідуваннями (крадіжки, розкрадання, злив комерційної інформації тощо), так і з іншим питаннями, які окреслює замовник.
Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.

 
Поліграф - багатоканальний технічний реєстратор психофізіологічних реакцій людини, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції на певні стимули (подразники) шляхом перетворення психофізіологічних показників активності людини з аналогових сигналів у цифрові, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах.