Спеціалізована вчена рада

Повідомлення про захист дисертацій
Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2018 року № 1218 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України утворено спеціалізовану вчену раду К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком дії до 31 грудня 2020 року.
 
 
СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.896.01
 
Голова ради:
1. Клюєв Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Заступник голови:
2. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09.
 
Вчений секретар:
3. Хоша Вадим Віталійович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Члени ради:
4. Богданюк Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
5. Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
6. Лубенцов Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
7. Петрова Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. спеціальність 12.00.09;
8. Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;
9. Попович Євген Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
10. Салманова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
11. Свиридова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
12. Свідерський Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
13. Снігерьов Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
14. Трофименко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;
15. Угровецький Олег Петрович, доктор юридичних наук, доцент, перший заступник директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
16. Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.
 
 

Спеціалізована вчена рада

Повідомлення про захист дисертацій
Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2018 року № 1218 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України утворено спеціалізовану вчену раду К 64.896.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком дії до 31 грудня 2020 року.
 
 
СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.896.01
 
Голова ради:
1. Клюєв Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Заступник голови:
2. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09.
 
Вчений секретар:
3. Хоша Вадим Віталійович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07.
 
Члени ради:
4. Богданюк Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
5. Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
6. Лубенцов Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
7. Петрова Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. спеціальність 12.00.09;
8. Пиріг Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09;
9. Попович Євген Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
10. Салманова Олена Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;
11. Свиридова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
12. Свідерський Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
13. Снігерьов Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.09;
14. Трофименко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.09;
15. Угровецький Олег Петрович, доктор юридичних наук, доцент, перший заступник директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, спеціальність 12.00.07;
16. Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.