ХНДІСЕ отримав сертифікат міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus на збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики»

ХНДІСЕ отримав сертифікат міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus на збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики»
ХНДІСЕ отримав сертифікат міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus на збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики»
22.01.2019
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України – одна з найстаріших державних судово-експертних установ України. 
Інститут має давні традиції, що гармонійно поєднуються із сучасними завданнями: виконанням на високому професійному рівні судових експертиз та експертних досліджень, проведенням науково-дослідної роботи в галузі судової експертизи й упровадженням результатів в експертну практику, підготовкою фахівців у галузі судової експертизи й підвищення кваліфікації експертних кадрів.
ХНДІСЕ гідно заявив про себе в науковому світі. Науково-виробничий, інноваційний та інтелектуальний потенціал співробітників установи є незаперечний. Інститут, спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, починаючи з 2001 р., щорічно видає фаховий збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики». 
Збірник наукових праць – одне із перших фахових наукових видань з юридичних наук за профілем криміналістики та судово-експертної діяльності. У листопаді минулого року збірник включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus і йому присвоєно індекс 64 зі 100, а нещодавно видання отримало відповідний сертифікат. 
«Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» має статус фахового видання, в якому друкуються матеріали щодо висвітлення сучасних проблем криміналістики, вирішення загальних питань теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, а також наукові праці, у яких розкрито теоретичні й практичні проблеми за окремими класами, родами, видами та підвидами судових експертиз. Висвітлюються найактуальніші питання проведення різних видів експертиз, інших форм застосування спеціальних знань у судочинстві. Значна увага приділяється вдосконаленню експертних методик.  Надаються наукові рекомендації щодо проведення певних експертних досліджень. 
У 2016 році Міністерство освіти і науки України своїм наказом підтвердило на наступні 5 років фаховий статус видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (PHD). Всі публікації отримують цифрові ідентифікатори об’єкта DOI як на збірник, так і на окремі статті.
Таким чином, включення  збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» до міжнародної наукометричної бази даних Index  Copernicus та отримання відповідного сертифікату свідчить про високу якість та актуальність наукових матеріалів, що публікуються у виданні.
 
Index Copernicus (IC) –  онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань, створена в 1999 році в Польщі. База даних має де кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ на продуктивність видання. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних знаходиться у веденні Index Copernicus International. Базу даних названо на честь видатного математика, астронома і громадського діяча Миколи Коперника.
 
Запрошуємо усіх прийняти участь у формуванні наступного, дев’ятнадцятого випуску збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики».
 
Поделитесь с вашими друзьями!

ХНДІСЕ отримав сертифікат міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus на збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики»

ХНДІСЕ отримав сертифікат міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus на збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики»
ХНДІСЕ отримав сертифікат міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus на збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики»
22.01.2019
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України – одна з найстаріших державних судово-експертних установ України. 
Інститут має давні традиції, що гармонійно поєднуються із сучасними завданнями: виконанням на високому професійному рівні судових експертиз та експертних досліджень, проведенням науково-дослідної роботи в галузі судової експертизи й упровадженням результатів в експертну практику, підготовкою фахівців у галузі судової експертизи й підвищення кваліфікації експертних кадрів.
ХНДІСЕ гідно заявив про себе в науковому світі. Науково-виробничий, інноваційний та інтелектуальний потенціал співробітників установи є незаперечний. Інститут, спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, починаючи з 2001 р., щорічно видає фаховий збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики». 
Збірник наукових праць – одне із перших фахових наукових видань з юридичних наук за профілем криміналістики та судово-експертної діяльності. У листопаді минулого року збірник включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus і йому присвоєно індекс 64 зі 100, а нещодавно видання отримало відповідний сертифікат. 
«Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» має статус фахового видання, в якому друкуються матеріали щодо висвітлення сучасних проблем криміналістики, вирішення загальних питань теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, а також наукові праці, у яких розкрито теоретичні й практичні проблеми за окремими класами, родами, видами та підвидами судових експертиз. Висвітлюються найактуальніші питання проведення різних видів експертиз, інших форм застосування спеціальних знань у судочинстві. Значна увага приділяється вдосконаленню експертних методик.  Надаються наукові рекомендації щодо проведення певних експертних досліджень. 
У 2016 році Міністерство освіти і науки України своїм наказом підтвердило на наступні 5 років фаховий статус видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (PHD). Всі публікації отримують цифрові ідентифікатори об’єкта DOI як на збірник, так і на окремі статті.
Таким чином, включення  збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» до міжнародної наукометричної бази даних Index  Copernicus та отримання відповідного сертифікату свідчить про високу якість та актуальність наукових матеріалів, що публікуються у виданні.
 
Index Copernicus (IC) –  онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань, створена в 1999 році в Польщі. База даних має де кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ на продуктивність видання. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних знаходиться у веденні Index Copernicus International. Базу даних названо на честь видатного математика, астронома і громадського діяча Миколи Коперника.
 
Запрошуємо усіх прийняти участь у формуванні наступного, дев’ятнадцятого випуску збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики».
 
Поделитесь с вашими друзьями!