Безпека народу – безпека держави: мейнстрим експертного забезпечення правосуддя

Безпека народу – безпека держави: мейнстрим експертного забезпечення правосуддя
Безпека народу – безпека держави: мейнстрим експертного забезпечення правосуддя
19.02.2019
Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів слідчих підрозділів займають особливе місце в системі навчання фахівців Служби безпеки України. В умовах динамічних, змін викликів і загроз національній безпеці, модернізації та реформування законодавчої бази, розвитку техніки й технологій співробітники Служби безпеки України набувають знання, вміння та навички, які дозволяють вирішувати складні завдання оперативно-службової діяльності.
 З метою поглиблення прикладної спрямованості навчально-виховного процесу слідчих відповідних підрозділів Служби безпеки України 19 лютого 2019 року на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса проведено лекцію-дискусію за темою «Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях». Як лектори залучені найкращі фахівці – науковці та судові експерти Харківського НДІ судових експертиз. 
Із привітальним словом до учасників заходу звернувся директор ХНДІСЕ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України О. М. Клюєв, який підкреслив, що проведення двосторонніх зустрічей дозволяє привернути увагу до необхідності подальшої консолідації зусиль  під час проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях. Також О. М. Клюєвим було зазначено, що Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса першим серед спеціалізованих установ України отримав ліцензію на освітню діяльність третього освітньо-наукового рівня з підготовки докторів філософії. В інституті відкрита аспірантура та працює спеціалізована Вчена рада. Наступне, чим по праву пишається колектив введення за ініціативою інституту ряду нових видів експертиз та експертних спеціальностей, які вперше серед інших державних спеціалізованих установ судових експертиз запроваджені в ХНДІСЕ: гемологічна експертиза (експертні спеціальності: дослідження дорогоцінного каміння; дослідження діамантів; дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження; дослідження напівдорогоцінного каміння; дослідження декоративного каміння); судово-ветеринарна експертиза (експертна спеціальність «Судово-ветеринарні дослідження»); експертна спеціальність «Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі». 
 

 
У ході заходу розглянуто гострі, дискусійні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях. Значна увага приділена розгляду нормативних актів, що регулюють судово-експертну діяльність та формулювання цілей, завдань і питань для їх вирішення, правильній оцінці результатів експертизи. 
Зустріч сприяла покращенню ефективності використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, що значною мірою залежить від рівня та якості організаційного й методичного забезпечення, взаємодії між судово-експертними установами та підрозділами Служби безпеки України.
У ході перерви засідання лекції-дискусії гості ознайомились з діяльністю ХНДІСЕ, оглянули новітнє обладнання, за допомогою якого можливо проводити найскладніші експертизи, відвідали «Кабінет-музей Заслуженого професора М. С. Бокаріуса». У ході екскурсії відвідувачі ознайомилися із життям та діяльністю засновника Харківського НДІ судових експертиз. Адже Микола Сергійович Бокаріус – особистість унікальна, видатна в усіх відношеннях. Він залишив величезну спадщину – всесвітньо відомі наукові праці та ідеї. Навіть будучи вже Заслуженим професором, Микола Сергійович всього себе присвячував глибокій турботі про людей, прагнув зробити для України все, що було в його силах. У цьому була його моральна сутність, цим були висвітлені його добрі, благородні справи. 
Гості ознайомилися з унікальними фоліантами із фондів наукової бібліотеки ХНДІСЕ.

 
Проведення подібних двосторонніх заходів надає можливостей зосередитися на пошуку шляхів вирішення проблем прикладного значення через оновлення теоретичних знань, вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду та сприяє виробленню потреб у постійній фаховій самоосвіті, посиленню мотивацій до саморозвитку співробітників слідчих підрозділів Служби безпеки України. 
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Безпека народу – безпека держави: мейнстрим експертного забезпечення правосуддя

Безпека народу – безпека держави: мейнстрим експертного забезпечення правосуддя
Безпека народу – безпека держави: мейнстрим експертного забезпечення правосуддя
19.02.2019
Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів слідчих підрозділів займають особливе місце в системі навчання фахівців Служби безпеки України. В умовах динамічних, змін викликів і загроз національній безпеці, модернізації та реформування законодавчої бази, розвитку техніки й технологій співробітники Служби безпеки України набувають знання, вміння та навички, які дозволяють вирішувати складні завдання оперативно-службової діяльності.
 З метою поглиблення прикладної спрямованості навчально-виховного процесу слідчих відповідних підрозділів Служби безпеки України 19 лютого 2019 року на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса проведено лекцію-дискусію за темою «Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях». Як лектори залучені найкращі фахівці – науковці та судові експерти Харківського НДІ судових експертиз. 
Із привітальним словом до учасників заходу звернувся директор ХНДІСЕ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України О. М. Клюєв, який підкреслив, що проведення двосторонніх зустрічей дозволяє привернути увагу до необхідності подальшої консолідації зусиль  під час проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях. Також О. М. Клюєвим було зазначено, що Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса першим серед спеціалізованих установ України отримав ліцензію на освітню діяльність третього освітньо-наукового рівня з підготовки докторів філософії. В інституті відкрита аспірантура та працює спеціалізована Вчена рада. Наступне, чим по праву пишається колектив введення за ініціативою інституту ряду нових видів експертиз та експертних спеціальностей, які вперше серед інших державних спеціалізованих установ судових експертиз запроваджені в ХНДІСЕ: гемологічна експертиза (експертні спеціальності: дослідження дорогоцінного каміння; дослідження діамантів; дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження; дослідження напівдорогоцінного каміння; дослідження декоративного каміння); судово-ветеринарна експертиза (експертна спеціальність «Судово-ветеринарні дослідження»); експертна спеціальність «Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі». 
 

 
У ході заходу розглянуто гострі, дискусійні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях. Значна увага приділена розгляду нормативних актів, що регулюють судово-експертну діяльність та формулювання цілей, завдань і питань для їх вирішення, правильній оцінці результатів експертизи. 
Зустріч сприяла покращенню ефективності використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, що значною мірою залежить від рівня та якості організаційного й методичного забезпечення, взаємодії між судово-експертними установами та підрозділами Служби безпеки України.
У ході перерви засідання лекції-дискусії гості ознайомились з діяльністю ХНДІСЕ, оглянули новітнє обладнання, за допомогою якого можливо проводити найскладніші експертизи, відвідали «Кабінет-музей Заслуженого професора М. С. Бокаріуса». У ході екскурсії відвідувачі ознайомилися із життям та діяльністю засновника Харківського НДІ судових експертиз. Адже Микола Сергійович Бокаріус – особистість унікальна, видатна в усіх відношеннях. Він залишив величезну спадщину – всесвітньо відомі наукові праці та ідеї. Навіть будучи вже Заслуженим професором, Микола Сергійович всього себе присвячував глибокій турботі про людей, прагнув зробити для України все, що було в його силах. У цьому була його моральна сутність, цим були висвітлені його добрі, благородні справи. 
Гості ознайомилися з унікальними фоліантами із фондів наукової бібліотеки ХНДІСЕ.

 
Проведення подібних двосторонніх заходів надає можливостей зосередитися на пошуку шляхів вирішення проблем прикладного значення через оновлення теоретичних знань, вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду та сприяє виробленню потреб у постійній фаховій самоосвіті, посиленню мотивацій до саморозвитку співробітників слідчих підрозділів Служби безпеки України. 
 
Поделитесь с вашими друзьями!