Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа –це опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакційу відповідь на пред'явлення за спеціальною методикою психологічних стимулів; нешкідливе для життя і здоров’я людини.

Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфапроводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.
Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідженняз метою отримання орієнтувальної інформаціїщодозначимої події та певних дій.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо юридично значимої події та певної дії(вказати якої саме)?
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо значимих подійта певних дій (вказати яких саме)?
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерелаотримання інформаціїщодо юридично значимої подіїта певної дії(вказати джерело тощо)?
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерела отримання інформаціїщодо значимої подіїта певної дії(вказати джерело тощо)?
 
Дослідження проводиться в декілька етапів. Усі конкретні обставини справи, які потребують перевірки з використанням поліграфа обговорюються та узгоджуються з Замовником особисто (або відповідно до наданих матеріалів справи) після чого поліграфологом складаються блоки запитань відповідно до теми дослідження. 
 

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа –це опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакційу відповідь на пред'явлення за спеціальною методикою психологічних стимулів; нешкідливе для життя і здоров’я людини.

Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфапроводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.
Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідженняз метою отримання орієнтувальної інформаціїщодозначимої події та певних дій.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо юридично значимої події та певної дії(вказати якої саме)?
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо значимих подійта певних дій (вказати яких саме)?
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерелаотримання інформаціїщодо юридично значимої подіїта певної дії(вказати джерело тощо)?
Чи виявляються у особи (прізвище, ім’я та по батькові) в результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерела отримання інформаціїщодо значимої подіїта певної дії(вказати джерело тощо)?
 
Дослідження проводиться в декілька етапів. Усі конкретні обставини справи, які потребують перевірки з використанням поліграфа обговорюються та узгоджуються з Замовником особисто (або відповідно до наданих матеріалів справи) після чого поліграфологом складаються блоки запитань відповідно до теми дослідження.