ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ - ДИСКУСІЇ

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ - ДИСКУСІЇ
ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ - ДИСКУСІЇ
13.03.2019
13.03.2019 року на базі ХНДІСЕ з метою підвищення ефективності навчального процесу, наближення його до потреб органів Служби безпеки України була проведена лекція-дискусія з курсантами І курсу магістратури Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за темою «Судова експертиза: порядок залучення експерта для проведення експертизи, а також передача матеріалів для її проведення». 
Підготовка кадрів підрозділів Служби безпеки України займають особливе місце в системі навчання і має пріоритетне значення для зміцнення рівня безпеки нашої країни. В умовах глобалізаційних зрушень суспільства та загроз національній безпеці, трансформацій та реформування законодавчої бази, інновацій у техніці й технології співробітники Служби безпеки України набувають знання, вміння та навички, які дозволяють вирішувати складні завдання оперативно-службової діяльності. Проведений захід сприяє покращенню ефективності використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, що в більшості залежить від рівня та якості організаційного й методичного забезпечення, взаємодії між судово-експертними установами Міністерства юстиції України та підрозділами Служби безпеки України.
Лекція-дискусія зосереджувалася на актуальних проблемах криміналістики, вирішенні загальних питань організації та нормативно-правовому регулюванні судово-експертної діяльності, на практичних проблемах призначення та проведення судових експертиз, на порядку залучення експерта для проведення експертизи.
ХНДІСЕ гармонійно поєднує виконання на високому професійному рівні судових експертиз та експертних досліджень, організації науково-дослідної роботи в галузі судової експертизи й впровадженням результатів в експертну практику. 
Особлива увага була зосереджена на призначенні та проведенні психологічної та лінгвістичної експертиз. Питання організації психологічної експертизи дозволяють успішно вирішувати специфічні питання, що виникають в кримінальному провадженні у підслідності СБУ. Водночас з аспектами психологічної експертизи була розглянута і лінгвістична, яка також є важливою для працівників СБУ, які у своїй роботі стикаються з необхідністю отримання інформації стосовно учасників мовленнєвого акту, умов його перебігу, семантико-стилістичних особливостей тексту. В якості лекторів були залучені найкращі фахівці – науковці та судові експерти ХНДІСЕ. 
Проведення таких зустрічей надає можливість зосередитися на пошуку шляхів вирішення проблем прикладного значення через оновлення теоретичних знань та аналізу  законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду, що сприяє посиленню мотивацій до саморозвитку співробітників слідчих підрозділів та формуванню потреб у безперервній фаховій самоосвіті.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ - ДИСКУСІЇ

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ - ДИСКУСІЇ
ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ - ДИСКУСІЇ
13.03.2019
13.03.2019 року на базі ХНДІСЕ з метою підвищення ефективності навчального процесу, наближення його до потреб органів Служби безпеки України була проведена лекція-дискусія з курсантами І курсу магістратури Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за темою «Судова експертиза: порядок залучення експерта для проведення експертизи, а також передача матеріалів для її проведення». 
Підготовка кадрів підрозділів Служби безпеки України займають особливе місце в системі навчання і має пріоритетне значення для зміцнення рівня безпеки нашої країни. В умовах глобалізаційних зрушень суспільства та загроз національній безпеці, трансформацій та реформування законодавчої бази, інновацій у техніці й технології співробітники Служби безпеки України набувають знання, вміння та навички, які дозволяють вирішувати складні завдання оперативно-службової діяльності. Проведений захід сприяє покращенню ефективності використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, що в більшості залежить від рівня та якості організаційного й методичного забезпечення, взаємодії між судово-експертними установами Міністерства юстиції України та підрозділами Служби безпеки України.
Лекція-дискусія зосереджувалася на актуальних проблемах криміналістики, вирішенні загальних питань організації та нормативно-правовому регулюванні судово-експертної діяльності, на практичних проблемах призначення та проведення судових експертиз, на порядку залучення експерта для проведення експертизи.
ХНДІСЕ гармонійно поєднує виконання на високому професійному рівні судових експертиз та експертних досліджень, організації науково-дослідної роботи в галузі судової експертизи й впровадженням результатів в експертну практику. 
Особлива увага була зосереджена на призначенні та проведенні психологічної та лінгвістичної експертиз. Питання організації психологічної експертизи дозволяють успішно вирішувати специфічні питання, що виникають в кримінальному провадженні у підслідності СБУ. Водночас з аспектами психологічної експертизи була розглянута і лінгвістична, яка також є важливою для працівників СБУ, які у своїй роботі стикаються з необхідністю отримання інформації стосовно учасників мовленнєвого акту, умов його перебігу, семантико-стилістичних особливостей тексту. В якості лекторів були залучені найкращі фахівці – науковці та судові експерти ХНДІСЕ. 
Проведення таких зустрічей надає можливість зосередитися на пошуку шляхів вирішення проблем прикладного значення через оновлення теоретичних знань та аналізу  законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду, що сприяє посиленню мотивацій до саморозвитку співробітників слідчих підрозділів та формуванню потреб у безперервній фаховій самоосвіті.
 
Поделитесь с вашими друзьями!