Весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

Весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України
Весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України
23.04.2019
23 квітня 2019 року на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса відбулося весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України. У засіданні взяли участь: заступник директора з наукової роботи, д. ю. н., с. н. с. Е. Б. Сімакова-Єфремян, голова секції – вчений секретар ХНДІСЕ, к.б.н., с. н. с. Л. М. Дереча, секретар секції – провідний науковий співробітник лабораторії криміналістичних досліджень, к.б.н., Т. Є. Балинян; члени секції: провідний науковий співробітник лабораторії криміналістичних досліджень, д. вет. наук, професор І. В. Яценко, провідний судовий експерт Одеського НДІСЕ О. О. Гаджієва, провідний судовий експерт КНДІСЕ І. А. Варавіна, а в режимі on-lain – старший науковий співробітник КНДІСЕ О. П. Борзов, старший судовий експерт КНДІСЕ Н. Л. Поплавська та вчений секретар КНДІСЕ, к. ю. н. В. П. Колонюк.
У межах роботи секції учасники обговорили такі питання:
  • розгляд та приймання результатів НДР НДУСЕ, завершених у 2018 році;
  • розгляд пояснювальних записок до НДР, що пропонуються для включення до Тематичного плану НДР НДУСЕ на 2020 рік;
  • обговорення ходу виконання НДР відповідно до тематичного плану НДР НДУСЕ на 2019 рік;
  • про надання примірників методик, розробниками яких є НДУСЕ Міністерства юстиції України, відповідно до листа від 11.03.2019 №  561/9.2.2/28-19 директора Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Моісеєва Ю.О.;
  • обговорення актуальних проблем судової біологічної експертизи.
На засіданні секції учасники розглянули інформацію про результати виконання науково-дослідної роботи за темою: «Розробка методики комплексного дослідження біологічних та інших пошкоджень матеріалів волокнистої структури методами растрової електронної мікроскопії», обговорено тематику НДР на 2020 рік, пов’язану з новим видом судової експертизи – ветеринарною, окреслені теми досліджень: «Розробка методичних рекомендацій щодо судово-ветеринарного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень тварин» та розробка навчального посібника «Організаційно-правові засади судово-ветеринарної експертизи в Україні» та визначено пріоритетні напрями у галузі судової біологічної експертизи.
Підводячи підсумки, слід підкреслити, що обговорено ряд важливих питань, які заплановані до реалізації на короткострокову та довгострокову перспективу.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

Весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України
Весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України
23.04.2019
23 квітня 2019 року на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса відбулося весняне засідання секції судової біологічної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України. У засіданні взяли участь: заступник директора з наукової роботи, д. ю. н., с. н. с. Е. Б. Сімакова-Єфремян, голова секції – вчений секретар ХНДІСЕ, к.б.н., с. н. с. Л. М. Дереча, секретар секції – провідний науковий співробітник лабораторії криміналістичних досліджень, к.б.н., Т. Є. Балинян; члени секції: провідний науковий співробітник лабораторії криміналістичних досліджень, д. вет. наук, професор І. В. Яценко, провідний судовий експерт Одеського НДІСЕ О. О. Гаджієва, провідний судовий експерт КНДІСЕ І. А. Варавіна, а в режимі on-lain – старший науковий співробітник КНДІСЕ О. П. Борзов, старший судовий експерт КНДІСЕ Н. Л. Поплавська та вчений секретар КНДІСЕ, к. ю. н. В. П. Колонюк.
У межах роботи секції учасники обговорили такі питання:
  • розгляд та приймання результатів НДР НДУСЕ, завершених у 2018 році;
  • розгляд пояснювальних записок до НДР, що пропонуються для включення до Тематичного плану НДР НДУСЕ на 2020 рік;
  • обговорення ходу виконання НДР відповідно до тематичного плану НДР НДУСЕ на 2019 рік;
  • про надання примірників методик, розробниками яких є НДУСЕ Міністерства юстиції України, відповідно до листа від 11.03.2019 №  561/9.2.2/28-19 директора Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України Моісеєва Ю.О.;
  • обговорення актуальних проблем судової біологічної експертизи.
На засіданні секції учасники розглянули інформацію про результати виконання науково-дослідної роботи за темою: «Розробка методики комплексного дослідження біологічних та інших пошкоджень матеріалів волокнистої структури методами растрової електронної мікроскопії», обговорено тематику НДР на 2020 рік, пов’язану з новим видом судової експертизи – ветеринарною, окреслені теми досліджень: «Розробка методичних рекомендацій щодо судово-ветеринарного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень тварин» та розробка навчального посібника «Організаційно-правові засади судово-ветеринарної експертизи в Україні» та визначено пріоритетні напрями у галузі судової біологічної експертизи.
Підводячи підсумки, слід підкреслити, що обговорено ряд важливих питань, які заплановані до реалізації на короткострокову та довгострокову перспективу.
 
Поделитесь с вашими друзьями!