Секція лінгвістичної експертизи

Секція лінгвістичної експертизи
Секція лінгвістичної експертизи
25.04.2019
24.04.2019 року у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбулася секція лінгвістичної експертизи.
Учасниками секції стали співробітники лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та мистецтвознавчих досліджень Харківського НДІСЕ, а саме, заступник директора з наукової роботи ХНДІСЕ, д.ю.н., с.н.с. член Президії НКМР Е. Б. Сімакова-Єфремян, завівдувач лабораторії, к.ю.н. Л. В. Свиридова, старший науковий співробітник Є. В. Ковкіна, провідний судовий експерт Н. Я. Дідушок, в режимі телеконференції заступник завідувача відділу, к.ф.н. А. Л. Ованнісян, завідувач сектору С. А. Долинківська, судовий експерт К. О. Євграфова НДУСЕ.
 В рамках роботи секції учасники обговорили напрями діяльності в галузі судової лінгвістичної експертизи, а саме: 
розгляд пояснювальних записок до НДР, що плануються для включення до тематичного плану Міністерства юстиції України на 2020 рік;
розгляд ходу виконання НДР відповідно до тематичного плану Міністерства юстиції України на 2019 рік;
обговорення заключних звітів та рецензій на НДР, завершених у 2018 році, та приймання їх результатів;
обговорення актуальних проблем з проведення лінгвістичних експертиз.
Судова лінгвістична експертиза одна із найпопулярніших напрямків дослідження, що знаходиться у безперервному розвитку і проведення таких заходів є необхідним кроком реалізації судово-експертної діяльності, оскільки завдяки спільному обговоренню актуальних проблемних питань та їх аналізу, фахівці мають можливість швидше знайти шляхи їх вирішення, обмінятись досвідом та інноваційними методами досліджень.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Секція лінгвістичної експертизи

Секція лінгвістичної експертизи
Секція лінгвістичної експертизи
25.04.2019
24.04.2019 року у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України відбулася секція лінгвістичної експертизи.
Учасниками секції стали співробітники лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та мистецтвознавчих досліджень Харківського НДІСЕ, а саме, заступник директора з наукової роботи ХНДІСЕ, д.ю.н., с.н.с. член Президії НКМР Е. Б. Сімакова-Єфремян, завівдувач лабораторії, к.ю.н. Л. В. Свиридова, старший науковий співробітник Є. В. Ковкіна, провідний судовий експерт Н. Я. Дідушок, в режимі телеконференції заступник завідувача відділу, к.ф.н. А. Л. Ованнісян, завідувач сектору С. А. Долинківська, судовий експерт К. О. Євграфова НДУСЕ.
 В рамках роботи секції учасники обговорили напрями діяльності в галузі судової лінгвістичної експертизи, а саме: 
розгляд пояснювальних записок до НДР, що плануються для включення до тематичного плану Міністерства юстиції України на 2020 рік;
розгляд ходу виконання НДР відповідно до тематичного плану Міністерства юстиції України на 2019 рік;
обговорення заключних звітів та рецензій на НДР, завершених у 2018 році, та приймання їх результатів;
обговорення актуальних проблем з проведення лінгвістичних експертиз.
Судова лінгвістична експертиза одна із найпопулярніших напрямків дослідження, що знаходиться у безперервному розвитку і проведення таких заходів є необхідним кроком реалізації судово-експертної діяльності, оскільки завдяки спільному обговоренню актуальних проблемних питань та їх аналізу, фахівці мають можливість швидше знайти шляхи їх вирішення, обмінятись досвідом та інноваційними методами досліджень.
 
Поделитесь с вашими друзьями!