Секція психологічної судової експертизи

Секція психологічної судової експертизи
Секція психологічної судової експертизи
26.04.2019
25.04.2019 року співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса на базі інституту прийняли участь в роботі секції з психологічної судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України, а саме, заступник директора з наукової роботи ХНДІСЕ Е. Б. Сімакова-Єфремян, завідувач сектором Полтавського відділення Харківського НДІСЕ, голова секції Т. М. Єгорова, завідувач сектором лінгвістичних та психологічних досліджень Т. В. Савкіна, старший науковий співробітник Полтавського відділення Харківського НДІСЕ О. О. Сліпець, старший науковий співробітник О. А. Герасименко, судовий експерт Сумського відділення Харківського НДІСЕ С. Л. Бабіч, судовий експерт Сумського відділення Харківського НДІСЕ П. С. Білецький. До участі було запрошено членів секції та представників інших судово-експертних установ Міністерства юстиції України: завідувача відділом психологічних досліджень Ю. Б. Ірхіна (заступник голови), заступника завідувача відділу психологічних досліджень А. В. Семенець, старшого судового експерта Е. С. Литвененко, судового експерта М. Л. Міхеєву, а також в режимі телеконференції взяли участь у секції старший судовий експерт К. І. Балінська та О. П. Савостін. 

 
До порядку денного внесено такі питання:
про стан виконання науково-дослідних робіт за тематичним планом НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2019 рік;
розгляд пропозицій (пояснювальних записок) з науково-дослідних робіт, що плануються для включення до тематичного плану НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2020 рік;
про результати рецензування висновків судових експертів СЕУ Міністерства юстиції України;
обговорення висновків повторних судово-психологічних експертиз;
про доповнення до Переліку науково-технічної та довідкової літератури, що використовується при проведенні психологічної експертизи;
обговорення питання про внесення доповнень та змін до п.п. 6.1, 6.6 та 6.8 розділу VI Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (зі змінами від 20.02.2019 №563/5);
обговорення пропозицій щодо перегляду методик судової психологічної експертизи, внесених до Реєстру методик проведення судових експертиз тощо.
 

 
Судово-психологічна експертиза – одна з форм застосування спеціальних психологічних знань, яка сприяє вирішенню питаннь психологічного змісту. Судові експерти щоденно вирішують питання найрізноманітнішого характеру і досить часто виникають дискусійні питання, вирішення яких потребує спільного обговорення у широкому колі учасників. Проведення засідань секції в галузі судової психологічної експертизи є корисними, оскільки, присвячені дослідженням актуальних проблем психології та судової експертології та є сучасною наукової платформою з напрацювання конструктивних пропозицій щодо удосконалення методик проведення судових психологічних експертиз.
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Секція психологічної судової експертизи

Секція психологічної судової експертизи
Секція психологічної судової експертизи
26.04.2019
25.04.2019 року співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса на базі інституту прийняли участь в роботі секції з психологічної судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України, а саме, заступник директора з наукової роботи ХНДІСЕ Е. Б. Сімакова-Єфремян, завідувач сектором Полтавського відділення Харківського НДІСЕ, голова секції Т. М. Єгорова, завідувач сектором лінгвістичних та психологічних досліджень Т. В. Савкіна, старший науковий співробітник Полтавського відділення Харківського НДІСЕ О. О. Сліпець, старший науковий співробітник О. А. Герасименко, судовий експерт Сумського відділення Харківського НДІСЕ С. Л. Бабіч, судовий експерт Сумського відділення Харківського НДІСЕ П. С. Білецький. До участі було запрошено членів секції та представників інших судово-експертних установ Міністерства юстиції України: завідувача відділом психологічних досліджень Ю. Б. Ірхіна (заступник голови), заступника завідувача відділу психологічних досліджень А. В. Семенець, старшого судового експерта Е. С. Литвененко, судового експерта М. Л. Міхеєву, а також в режимі телеконференції взяли участь у секції старший судовий експерт К. І. Балінська та О. П. Савостін. 

 
До порядку денного внесено такі питання:
про стан виконання науково-дослідних робіт за тематичним планом НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2019 рік;
розгляд пропозицій (пояснювальних записок) з науково-дослідних робіт, що плануються для включення до тематичного плану НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2020 рік;
про результати рецензування висновків судових експертів СЕУ Міністерства юстиції України;
обговорення висновків повторних судово-психологічних експертиз;
про доповнення до Переліку науково-технічної та довідкової літератури, що використовується при проведенні психологічної експертизи;
обговорення питання про внесення доповнень та змін до п.п. 6.1, 6.6 та 6.8 розділу VI Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (зі змінами від 20.02.2019 №563/5);
обговорення пропозицій щодо перегляду методик судової психологічної експертизи, внесених до Реєстру методик проведення судових експертиз тощо.
 

 
Судово-психологічна експертиза – одна з форм застосування спеціальних психологічних знань, яка сприяє вирішенню питаннь психологічного змісту. Судові експерти щоденно вирішують питання найрізноманітнішого характеру і досить часто виникають дискусійні питання, вирішення яких потребує спільного обговорення у широкому колі учасників. Проведення засідань секції в галузі судової психологічної експертизи є корисними, оскільки, присвячені дослідженням актуальних проблем психології та судової експертології та є сучасною наукової платформою з напрацювання конструктивних пропозицій щодо удосконалення методик проведення судових психологічних експертиз.
 
Поделитесь с вашими друзьями!