Інформаційно-аналітичне забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень

Основними завданнями діяльності лабораторії є:
- інформаційно-аналітичне забезпечення судово-експертної діяльності;
- контроль функціювання та поліпшення систем управління якістю досліджень у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», в сфері: дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вогнепальної зброї та патронів до неї, вибухових пристроїв та слідів вибуху, знарядь, агрегатів, інструментів та залишених ними слідів, взуття та його слідів, холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, технічного стану транспортних засобів, дактилоскопічні дослідження, технічне дослідження документів, дослідження інформації на цифрових носіях, відео-, звукозапису, дослідження почерку і підписів, та у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування», в сфері : дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, дослідження фінансово-господарських документів, товарознавчі дослідження машин, обладнання, споживчих товарів та сировини, досліджень об’єктів інтелектуальної власності, товарознавчі дослідження колісних транспортних засобів та їх складових частин;
- розробка, впровадження, актуалізація та коригування документів систем управління;
- організація роботи з розгляду та своєчасності надання відповіді на звернення та скарги громадян;
- організація та контроль проведення калібрування, повірки, атестації засобів вимірювальної техніки, допоміжного та випробувального обладнання;
- проведення науково-дослідних робіт за окремими напрямами судової експертизи та криміналістики відповідно до планів науково-дослідних робіт.
 
Лабораторія виконує функції:
- контролює функціювання та поліпшення систем управління якістю досліджень у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування»;
- розробляє, впроваджує, актуалізує та коригує документи систем управління якістю (НВЛ, НОІ, ПСУ, ФСУ, ІСУ тощо);
- контролює розгляд та своєчасність відповіді на звернення та скарги громадян;
- організовує процес проведення службових перевірок;
- приймає участь у проведенні місцевих, регіональних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань наукових та практичних поглядів на судову експертизу;
- приймає участь у проведенні науково-методичної роботи Інституту з питань інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень;
- здійснює нормоконтроль науково-дослідних робіт;
- організовує та контролює проведення калібрування, повірки, атестації засобів вимірювальної техніки, допоміжного та випробувального обладнання лабораторій Інституту;
- готує звітність щодо діяльності лабораторій та відділень Інституту.
 
Лабораторія здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту.

Інформаційно-аналітичне забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень

Основними завданнями діяльності лабораторії є:
- інформаційно-аналітичне забезпечення судово-експертної діяльності;
- контроль функціювання та поліпшення систем управління якістю досліджень у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», в сфері: дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вогнепальної зброї та патронів до неї, вибухових пристроїв та слідів вибуху, знарядь, агрегатів, інструментів та залишених ними слідів, взуття та його слідів, холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, технічного стану транспортних засобів, дактилоскопічні дослідження, технічне дослідження документів, дослідження інформації на цифрових носіях, відео-, звукозапису, дослідження почерку і підписів, та у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування», в сфері : дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, дослідження фінансово-господарських документів, товарознавчі дослідження машин, обладнання, споживчих товарів та сировини, досліджень об’єктів інтелектуальної власності, товарознавчі дослідження колісних транспортних засобів та їх складових частин;
- розробка, впровадження, актуалізація та коригування документів систем управління;
- організація роботи з розгляду та своєчасності надання відповіді на звернення та скарги громадян;
- організація та контроль проведення калібрування, повірки, атестації засобів вимірювальної техніки, допоміжного та випробувального обладнання;
- проведення науково-дослідних робіт за окремими напрямами судової експертизи та криміналістики відповідно до планів науково-дослідних робіт.
 
Лабораторія виконує функції:
- контролює функціювання та поліпшення систем управління якістю досліджень у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та у лабораторіях, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування»;
- розробляє, впроваджує, актуалізує та коригує документи систем управління якістю (НВЛ, НОІ, ПСУ, ФСУ, ІСУ тощо);
- контролює розгляд та своєчасність відповіді на звернення та скарги громадян;
- організовує процес проведення службових перевірок;
- приймає участь у проведенні місцевих, регіональних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань наукових та практичних поглядів на судову експертизу;
- приймає участь у проведенні науково-методичної роботи Інституту з питань інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень;
- здійснює нормоконтроль науково-дослідних робіт;
- організовує та контролює проведення калібрування, повірки, атестації засобів вимірювальної техніки, допоміжного та випробувального обладнання лабораторій Інституту;
- готує звітність щодо діяльності лабораторій та відділень Інституту.
 
Лабораторія здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту.