Cекції НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Cекції НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
23-24 травня 2019 року відбулася серія засідань секцій НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України згідно встановленого графіку: секція судової транспортно-товарознавчої експертизи; секція судової товарознавчої експертизи; секція судової пожежно-технічної експертизи; секція судової військової експертизи.
На базі Харківського НДІСЕ відбулися засідання секцій судової товарознавчої експертизи та судової транспортно-товарознавчої експертизи.
 
У роботі секцій взяли участь заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., с.н.с. Е. Б. Сімакова-Єфремян; завідувач лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності, к.ю.н. О. О. Михальський (голова секції); завідувач сектору товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності О. С. Донцова (голова секції); старші наукові співробітники  В. М. Губарева, О. С. Оболєнцева-Красивська; провідні судові експерти С. О. Кір'яков, Л. В. Кива; старший судовий експерт Д. І. Фокін; судовий експерт О. А. Малюкіна та співробітники інших науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України. 
На засіданні секцій винесені наступні питання:
• розгляд пояснювальних записок на нові теми, що плануються для включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ Міністерства юстиції України на 2020 р., розгляд ходу виконання науково-дослідних робіт, які проводяться у 2019 році;
• обговорення рецензій на експертні висновки;
• обговорення результатів повторних експертиз тощо.
Співробітники Харківського науково-дослідного інституту ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса взяли участь у засіданнях секції судової пожежно-технічної експертизи та секції судової військової експертизи, а саме, завідувач лабораторії, к.ю.н. І. В. Богданюк; завідувач сектору В. Т. Чупрун; завідувач сектору, к.т.н., доц. В. В. Сабадаш; провідний науковий співробітник І. Л. Шебалков; старший науковий співробітник В. С. Супрун. 
 

 
Робота секцій пройшла змістовно та інформативно завдяки великому досвіду практичної роботи співробітників судово-експертних установ і значному досвіду в розмаїтті експертних ситуацій. Під час засідання секцій учасники обговорили підсумки роботи науково-дослідних установ судових експертиз з зазначених видів досліджень; розглянули технічно-проектну документацію на НДР, які пропонуються для включення до тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2020 рік; дискутували з питань результатів апробації та впровадження науково-дослідних робіт, які проводилися відповідно до планів. Під час засідання секції прийняті й ухвалені відповідні рішення за кожним пунктом порядку денного роботи секцій. 
 
 

Cекції НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Cекції НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
23-24 травня 2019 року відбулася серія засідань секцій НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України згідно встановленого графіку: секція судової транспортно-товарознавчої експертизи; секція судової товарознавчої експертизи; секція судової пожежно-технічної експертизи; секція судової військової експертизи.
На базі Харківського НДІСЕ відбулися засідання секцій судової товарознавчої експертизи та судової транспортно-товарознавчої експертизи.
 
У роботі секцій взяли участь заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., с.н.с. Е. Б. Сімакова-Єфремян; завідувач лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності, к.ю.н. О. О. Михальський (голова секції); завідувач сектору товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності О. С. Донцова (голова секції); старші наукові співробітники  В. М. Губарева, О. С. Оболєнцева-Красивська; провідні судові експерти С. О. Кір'яков, Л. В. Кива; старший судовий експерт Д. І. Фокін; судовий експерт О. А. Малюкіна та співробітники інших науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України. 
На засіданні секцій винесені наступні питання:
• розгляд пояснювальних записок на нові теми, що плануються для включення до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ Міністерства юстиції України на 2020 р., розгляд ходу виконання науково-дослідних робіт, які проводяться у 2019 році;
• обговорення рецензій на експертні висновки;
• обговорення результатів повторних експертиз тощо.
Співробітники Харківського науково-дослідного інституту ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса взяли участь у засіданнях секції судової пожежно-технічної експертизи та секції судової військової експертизи, а саме, завідувач лабораторії, к.ю.н. І. В. Богданюк; завідувач сектору В. Т. Чупрун; завідувач сектору, к.т.н., доц. В. В. Сабадаш; провідний науковий співробітник І. Л. Шебалков; старший науковий співробітник В. С. Супрун. 
 

 
Робота секцій пройшла змістовно та інформативно завдяки великому досвіду практичної роботи співробітників судово-експертних установ і значному досвіду в розмаїтті експертних ситуацій. Під час засідання секцій учасники обговорили підсумки роботи науково-дослідних установ судових експертиз з зазначених видів досліджень; розглянули технічно-проектну документацію на НДР, які пропонуються для включення до тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2020 рік; дискутували з питань результатів апробації та впровадження науково-дослідних робіт, які проводилися відповідно до планів. Під час засідання секції прийняті й ухвалені відповідні рішення за кожним пунктом порядку денного роботи секцій.