Використання поліграфа у психофізіологічних дослідженнях

Використання поліграфа у психофізіологічних дослідженнях
У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С.  Бокаріуса проводяться дослідження із застосуванням поліграфа досвідченим експертом психологом.
Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа – це опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій на пред’явлення за спеціальною методикою психологічних стимулів; нешкідливе для життя і здоров’я людини. Поліграф – багатоканальний технічний реєстратор психофізіологічних реакцій людини, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції на певні стимули (подразники) шляхом перетворення психофізіологічних показників активності людини з аналогових сигналів у цифрові, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах.
Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є  аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження з метою отримання орієнтувальної інформації щодо:
• ступеня ймовірності повідомленого;
• повноти наданих відомостей;
• джерел отриманої інформації;
• уявлень опитуваної особи про певну подію;
• іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.
 

 
Тематика досліджень може бути пов’язана як із виявленням факторів ризику під час підбору персоналу, спростуванням необґрунтованих звинувачень, внутрішніми службовими розслідуваннями (крадіжки, розкрадання, злив комерційної інформації тощо), так і з іншими питаннями, які окреслює замовник.
Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Чи виявляються в особи у результаті психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо юридичнозначимої події та певної дії?
Чи виявляються в особи у результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерела отримання інформації щодо юридичнозначимої події та певної дії?
Чи виявляються в особи у результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерела отримання інформації щодо значимої події та певної дії? 
Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.
 

Використання поліграфа у психофізіологічних дослідженнях

Використання поліграфа у психофізіологічних дослідженнях
У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С.  Бокаріуса проводяться дослідження із застосуванням поліграфа досвідченим експертом психологом.
Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа – це опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій на пред’явлення за спеціальною методикою психологічних стимулів; нешкідливе для життя і здоров’я людини. Поліграф – багатоканальний технічний реєстратор психофізіологічних реакцій людини, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції на певні стимули (подразники) шляхом перетворення психофізіологічних показників активності людини з аналогових сигналів у цифрові, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах.
Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є  аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження з метою отримання орієнтувальної інформації щодо:
• ступеня ймовірності повідомленого;
• повноти наданих відомостей;
• джерел отриманої інформації;
• уявлень опитуваної особи про певну подію;
• іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.
 

 
Тематика досліджень може бути пов’язана як із виявленням факторів ризику під час підбору персоналу, спростуванням необґрунтованих звинувачень, внутрішніми службовими розслідуваннями (крадіжки, розкрадання, злив комерційної інформації тощо), так і з іншими питаннями, які окреслює замовник.
Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Чи виявляються в особи у результаті психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо юридичнозначимої події та певної дії?
Чи виявляються в особи у результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерела отримання інформації щодо юридичнозначимої події та певної дії?
Чи виявляються в особи у результаті психофізіологічного дослідження із використанням поліграфа психофізіологічні реакції про можливі джерела отримання інформації щодо значимої події та певної дії? 
Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.