Про поліграф

ПРО НАС

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» – одна з найстаріших державних судово-експертних установ України.

У лабораторії мистецтвознавчих, лінгвістичних та психологічних досліджень працюють досвідчені спеціалісти-психологи, які проводять складні експертизи, а також експертні дослідження з використанням комп’ютерного поліграфа.

 

ПЕРЕВАГИ

Високий рівень професіоналізму

Сучасні підходи

Конфіденційність

Достовірність та якість дослідження

Сучасне обладнання

Розумна цінова політика

 

ЩО ТАКЕ ПОЛІГРАФ?

Поліграф - багатоканальний технічний реєстратор психофізіологічних реакцій людини, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції на певні стимули (подразники) шляхом перетворення психофізіологічних показників активності людини з аналогових сигналів у цифрові, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах.E:ПОЛІГРАФ_САЙТ20221005_101746.jpg

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження з метою отримання орієнтувальної інформації щодо:

• ступеня ймовірності повідомленого;F:ФОТО ПОЛИIMG_9782.JPG

• повноти наданих відомостей;

• джерел отриманої інформації;

• уявлень опитуваної особи про певну подію;

• іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

 

Такий вид дослідження може бути актуальним для кожного, оскільки допомагає вирішити проблеми, що стосуються приватного та ділового спілкування. 

МИ ДОПОМОЖЕМО

ОПИТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ОКРЕСЛЮЄ ЗАМОВНИК

 • перевірка інформації щодо значимих подій та певних дій з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду; 

 • спростування необґрунтованих звинувачень; 

 • інших проблем.

ОПИТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ ПІД ЧАС СЛУЖБОВИХ ТА ПРИВАТНИХ ПЕРЕВІРОК

Перевірка під час різного роду розслідувань щодо конкретної події (крадіжки, розкрадання, розголошення комерційної таємниці, підробка документів, фальсифікація тощо) із застосуванням поліграфа дозволяє:

 • оперативно встановити коло осіб, причетних до конкретної події;

 • встановити  хто з підозрюваних непричетний до конкретної події; 

 • визначити обізнаність особи щодо деталей, обставин або ознаках розслідуваної події;

 • зробити висновок чи узгоджуються вербальні твердження особи про конкретну подію з її психофізіологічними реакціями, зафіксованими під час проведення опитування. 

 

 

ОПИТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ У КАДРОВІЙ РОБОТІ

Опитування при проведенні кадрових (скринінгових) перевірок з використанням поліграфа дозволяє: 

 • перевірити достовірність анкетних даних кандидатів на відкриту вакансію;

 • своєчасно виявити фактори ризику під час підбору персоналу (наявність алкогольної, наркотичної, ігрової залежності; факти шахрайства, розкрадання, підробки документів на попередніх місцях роботи та ін.);

 • виявляти при опитуванні факти порушень, що завдають шкоди законним інтересам роботодавця;

 • встановити хто із співробітників розголошує конфіденційну інформацію;

 • спростувати необґрунтовані звинувачення та ін.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКА

Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.


ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підставою для проведення експертного дослідження є договір, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

• Чи виявляються у ході психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в особи (прізвище, ім’я та по батькові) психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо значимих подій та певних дій (вказується конкретна подія та обставини)?

• Чи узгоджуються вербальні твердження особи (прізвище, ім’я та по батькові) про те, що (вказується конкретна дія та обставини) з її фізіологічними реакціями на перевірочні питання, які були зареєстровані у ході психофізіологічного дослідження?


Наведений перелік питань не є вичерпним і може бути доповнений індивідуальними питаннями  у кожному випадку дослідження і скорегований під час попередньої бесіди з поліграфологом. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКА

Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підставою для проведення експертного дослідження є договір, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

• Чи виявляються у ході психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в особи (прізвище, ім’я та по батькові) психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо значимих подій та певних дій (вказується конкретна подія та обставини)?

• Чи узгоджуються вербальні твердження особи (прізвище, ім’я та по батькові) про те, що (вказується конкретна дія та обставини) з її фізіологічними реакціями на перевірочні питання, які були зареєстровані у ході психофізіологічного дослідження?

 

Наведений перелік питань не є вичерпним і може бути доповнений індивідуальними питаннями  у кожному випадку дослідження і скорегований під час попередньої бесіди з поліграфологом.  

 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проводиться в декілька етапів.  

На першому етапі всі конкретні обставини справи, які потребують перевірки з використанням поліграфа, обговорюються та узгоджуються із Замовником особисто (або відповідно до наданих матеріалів справи), після чого поліграфологом складаються блоки запитань відповідно до теми дослідження. 

На другому етапі з особою, яка бере участь в опитуванні, обов’язково проводиться передтестова бесіда. 

Опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа триває в середньому 1,5 – 2 години. 

Заключний етап – аналіз результатів опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа (поліграм) та оформлення висновку експертного дослідження.

 

КОНТАКТИ

За додатковою інформацією пропонуємо звернутися до лабораторії мистецтвознавчих, лінгвістичних та психологічних досліджень.

 

Тел. (057) 372-08-91

 

Про поліграф

ПРО НАС

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» – одна з найстаріших державних судово-експертних установ України.

У лабораторії мистецтвознавчих, лінгвістичних та психологічних досліджень працюють досвідчені спеціалісти-психологи, які проводять складні експертизи, а також експертні дослідження з використанням комп’ютерного поліграфа.

 

ПЕРЕВАГИ

Високий рівень професіоналізму

Сучасні підходи

Конфіденційність

Достовірність та якість дослідження

Сучасне обладнання

Розумна цінова політика

 

ЩО ТАКЕ ПОЛІГРАФ?

Поліграф - багатоканальний технічний реєстратор психофізіологічних реакцій людини, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції на певні стимули (подразники) шляхом перетворення психофізіологічних показників активності людини з аналогових сигналів у цифрові, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах.E:ПОЛІГРАФ_САЙТ20221005_101746.jpg

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа є аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження з метою отримання орієнтувальної інформації щодо:

• ступеня ймовірності повідомленого;F:ФОТО ПОЛИIMG_9782.JPG

• повноти наданих відомостей;

• джерел отриманої інформації;

• уявлень опитуваної особи про певну подію;

• іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

 

Такий вид дослідження може бути актуальним для кожного, оскільки допомагає вирішити проблеми, що стосуються приватного та ділового спілкування. 

МИ ДОПОМОЖЕМО

ОПИТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ОКРЕСЛЮЄ ЗАМОВНИК

 • перевірка інформації щодо значимих подій та певних дій з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду; 

 • спростування необґрунтованих звинувачень; 

 • інших проблем.

ОПИТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ ПІД ЧАС СЛУЖБОВИХ ТА ПРИВАТНИХ ПЕРЕВІРОК

Перевірка під час різного роду розслідувань щодо конкретної події (крадіжки, розкрадання, розголошення комерційної таємниці, підробка документів, фальсифікація тощо) із застосуванням поліграфа дозволяє:

 • оперативно встановити коло осіб, причетних до конкретної події;

 • встановити  хто з підозрюваних непричетний до конкретної події; 

 • визначити обізнаність особи щодо деталей, обставин або ознаках розслідуваної події;

 • зробити висновок чи узгоджуються вербальні твердження особи про конкретну подію з її психофізіологічними реакціями, зафіксованими під час проведення опитування. 

 

 

ОПИТУВАННЯ НА ПОЛІГРАФІ У КАДРОВІЙ РОБОТІ

Опитування при проведенні кадрових (скринінгових) перевірок з використанням поліграфа дозволяє: 

 • перевірити достовірність анкетних даних кандидатів на відкриту вакансію;

 • своєчасно виявити фактори ризику під час підбору персоналу (наявність алкогольної, наркотичної, ігрової залежності; факти шахрайства, розкрадання, підробки документів на попередніх місцях роботи та ін.);

 • виявляти при опитуванні факти порушень, що завдають шкоди законним інтересам роботодавця;

 • встановити хто із співробітників розголошує конфіденційну інформацію;

 • спростувати необґрунтовані звинувачення та ін.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКА

Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.


ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підставою для проведення експертного дослідження є договір, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

• Чи виявляються у ході психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в особи (прізвище, ім’я та по батькові) психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо значимих подій та певних дій (вказується конкретна подія та обставини)?

• Чи узгоджуються вербальні твердження особи (прізвище, ім’я та по батькові) про те, що (вказується конкретна дія та обставини) з її фізіологічними реакціями на перевірочні питання, які були зареєстровані у ході психофізіологічного дослідження?


Наведений перелік питань не є вичерпним і може бути доповнений індивідуальними питаннями  у кожному випадку дослідження і скорегований під час попередньої бесіди з поліграфологом. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКА

Дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа проводяться тільки за наявності письмової згоди особи на участь в опитуванні.

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підставою для проведення експертного дослідження є договір, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

• Чи виявляються у ході психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в особи (прізвище, ім’я та по батькові) психофізіологічні реакції, які свідчать про наявність у неї інформації щодо значимих подій та певних дій (вказується конкретна подія та обставини)?

• Чи узгоджуються вербальні твердження особи (прізвище, ім’я та по батькові) про те, що (вказується конкретна дія та обставини) з її фізіологічними реакціями на перевірочні питання, які були зареєстровані у ході психофізіологічного дослідження?

 

Наведений перелік питань не є вичерпним і може бути доповнений індивідуальними питаннями  у кожному випадку дослідження і скорегований під час попередньої бесіди з поліграфологом.  

 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проводиться в декілька етапів.  

На першому етапі всі конкретні обставини справи, які потребують перевірки з використанням поліграфа, обговорюються та узгоджуються із Замовником особисто (або відповідно до наданих матеріалів справи), після чого поліграфологом складаються блоки запитань відповідно до теми дослідження. 

На другому етапі з особою, яка бере участь в опитуванні, обов’язково проводиться передтестова бесіда. 

Опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа триває в середньому 1,5 – 2 години. 

Заключний етап – аналіз результатів опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа (поліграм) та оформлення висновку експертного дослідження.

 

КОНТАКТИ

За додатковою інформацією пропонуємо звернутися до лабораторії мистецтвознавчих, лінгвістичних та психологічних досліджень.

 

Тел. (057) 372-08-91