Засідання секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

Засідання секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при  Міністерстві юстиції України
30-31 травня 2019 року відбулася секція з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи на базі Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Від Харківського НДІСЕ взяли участь заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., с.н.с. Е. Б. Сімакова-Єфремян, завідувач лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності, д.ю.н., доц. Г. О. Спіцина (у режимі відеоконференції), завідувач відділу аспірантури, к.ю.н. В. В. Хоша.
На засіданні обговорювали такі питання:
розгляд заключних звітів НДР;
інформація про хід виконання НДР за тематичним планом НДР Міністерства юстиції України на 2019 рік;
розгляд пояснювальних записок до розробок, виконання яких планується з 2020 року;
розгляд проблемних питань організацій судово-експертних питань організацій судово-експертної науково-дослідної та методичної діяльності;
розгляд змін та доповнень до нормативних актів, що регулюють судово-експертну діяльність тощо.
Засідання секції пройшло у формі живого діалогу в процесі якого учасники секції обмінювались думками та ділились досвідом. Захід пройшов змістовно та продуктивно, усі питання були вирішені у повному обсязі, по ключовим питанням були прийняті узгоджені рішення, які у повній мірі задовольняють інтереси експертних установ Міністерства юстиції України.