Загальні збори трудового колективу ХНДІСЕ: участь у засіданні ENFSI

Загальні збори трудового колективу ХНДІСЕ: участь у засіданні ENFSI
Загальні збори трудового колективу ХНДІСЕ: участь у засіданні ENFSI
05.06.2019
05.06.2019 року в Харківському НДІСЕ відбулись загальні збори трудового колективу. Під час проведення загальних зборів директор інституту, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України О. М. Клюєв доповів присутнім про участь співробітників інституту в щорічному засіданні Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI). 
  
 
Олександр Миколайович підкреслив, що завдання ENFSI – забезпечувати потреби країн-членів ЄС у впровадженні новітніх досягнень науки й техніки в судові експертизи, забезпечувати оперативне керівництво науковими дослідженнями й подальше вдосконалення судової експертизи в Європі та світі. Під керівництвом ENFSI працює 17 експертних робочих груп за різними напрямами та видами експертних досліджень. За останній час ENFSI була визнана Європейською комісією як одна з провідних організацій у галузі судової експертизи. 
 

Роль міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи неухильно зростає. Основною метою діяльності Харківського НДІ судових експертиз є захист інтересів держави, прав і свобод громадян, прав юридичних осіб шляхом проведення об’єктивних науково обґрунтованих судових експертиз та експертних досліджень. Для досягнення даної мети, забезпечення високого рівня якості та зменшення загальних термінів виконання судових експертиз, ХНДІСЕ постійно прагне до відповідності передовим досягненням і здобуткам світової судово-експертної науки. У 2018 р. відбулося урочисте вручення Сертифікату, який засвідчує, що ХНДІСЕ став постійним членом ENFSI, а директор інституту його постійним представником. 
Відповідно до результатів голосування попередніх років, цьогорічна зустріч ENFSI пройшла 29-31 травня 2019 року у місті Рим (Італія). В роботі щорічного засідання взяли участь представники судово-експертних установ та представники правоохоронних органів із багатьох країн світу. Захід супроводжувався виставкою устаткування необхідного для криміналістичних досліджень.

 
З вітальним словом до учасників засідання звернувся чинний голова Ради  ENFSI  Ерккі Сіппола, який представив порядок денний заходу. Програма заходу включала роботу сесій, під час яких учасники обговорили питання створення загальноєвропейських баз даних необхідних для підвищення ефективності роботи судових експертів і криміналістів, а також навчання та підготовку кадрів в рамках спільноти ENFSI та її зацікавлених сторін.

 
Під час засідання висвітлювалися питання найактуальніших тем в галузі криміналістики та судової експертизи. Великий інтерес викликали доповіді щодо питань штучного інтелекту та машинного навчання, адже це прискорює роботу судово-експертних установ, робить її ефективнішою, потужнішою, виводить на новий рівень досліджень. З цими інструментами судові експерти можуть розв’язувати проблеми, які вимагають нетрадиційних підходів. Штучний інтелект і машинне навчання допомагають автоматизувати діяльність судово-експертних установ та підвищувати ефективність діяльності експертів.
 
 
Обговорювались актуальні питання дактилоскопічних досліджень; проблеми глобалізації й інтернаціоналізації злочинності; питання гармонізації наукових винаходів у галузі криміналістики та судової експертизи; питання підвищення ефективності методик розслідування окремих категорій та видів злочинів;  тактичних і технічних  прийомів та засобів судової експертизи;  спеціальних знань як інструментів впровадження сучасних досягнень науки під час досудового розслідування злочинів та їх судового розгляду; дискусійні питання проведення різноманітних експертних досліджень тощо. Серед питань, які викликали жваву дискусію було, питання впливу незаконної міграції людей на розвиток криміналістики та судової експертизи. 
Порядок денний включав розгляд вузькопрофільних доповідей у сфері судової експертизи, зокрема, презентація робочої групи з дослідження ДНК.

 
В ході роботи щорічного засідання обговорювалися питання звіту Ради ENFSI за 2018-2019 роки, здійснено презентацію проекту Плану Дій на 2020-2023 роки та затверджено бюджет ENFSI на 2020 рік. Велика увага була приділена сертифікації експертів і акредитації судово-експертних установ. 
У ході проведення заходу було здійснено ряд важливих зустрічей із керівництвом Європейської мережі судово-експертних установ, а саме: чинним головою Ради  ENFSI – Ерккі Сіпполою, майбутнім головою Ради – Майклом Бовенсом, представниками секретаріату організації – Ізабелою Джопп та Біанкою Бениш, у ході яких вони були ознайомлені із найважливішими досягненнями ХНДІСЕ та перспективою співпраці із міжнародними організаціями. Співрозмовникам були презентовані кращі видання ХНДІСЕ – монографічне дослідження до 150-річчя з дня народження Заслуженого професора М.С.Бокаріуса та збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» за 2019 рік.    
Другий день роботи ENFSI відвідали  та доповідали  Голова поліції Італії – доктор Франко Габрієллі та директор Центральної криміналістичної дирекції Національної поліції Італії – доктор  Франческо Мессино, з якими в особистій розмові були обговорені актуальні питання судової експертології та було презентовано збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» за 2019 рік й монографічне дослідження з нагоди 150-річчя з дня народження Заслуженого професора М. С. Бокаріуса. 
Досягнуто попередньої домовленості про підписання договорів про співпрацю із представниками судово-експертних органів Республік Італія, Німеччина, Латвія, Грузія та Мальта. Робочі зустрічі в рамках ENFSI сприяють поширенню міжнародних зв’язків та поглиблення співробітництва із закордонними експертними установами.
Заступник директора з наукової роботи – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Е. Б. Сімакова-Єфремян доповіла про науково-дослідну роботу ХНДІСЕ за травень 2019 року. 
Елла Борисівна підкреслила, що збереження пам’яті про засновника інституту – Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та продовження його наукової діяльності – обов’язок усіх співробітників ХНДІСЕ. Тому необхідним є поновлення випуску журналу «Архів кримінології та судової експертизи». 

 
Окремої уваги було приділено питанню щодо просування фахового видання – збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» до міжнародних наукометричних баз даних.
Заступник директора з експертної роботи, кандидат юридичних наук О. О. Свідерський довів до відома присутніх підсумки роботи ХНДІСЕ за травень 2019 року й зазначив, що кількість виконаних експертиз співробітниками інституту за звітний період збільшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  
Провідний юрист інституту Р. С. Колобнєв ознайомив присутніх з останніми змінами до чинного законодавства України, що стосуються здійснення судово-експертної діяльності в Україні. Особливої уваги ним було приділено одному із важливіших законів нашого сьогодення – Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», норми якого необхідно неухильно виконувати усім співробітникам ХНДІСЕ.
Старший науковий співробітник лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень С. А. Онопрієнко у доповіді узагальнив розгляд звернень громадян за 5 місяців поточного року.
Завідувач лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень, кандидат технічних наук, доцент, с.н.с. С. В. Білецький звітував про проведення внутрішнього аудиту лабораторій інституту щодо їх відповідності ХНДІСЕ вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17020, який дає змогу правоохоронним органам, органам суду і прокуратури, іншим особам бути впевненими в тому, що інститут може надати компетентну та ефективну експертизу з незмінно надійними результатами.
Наприкінці було підкреслено, що Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса і надалі продовжить плідно працювати з метою забезпечення правосуддя в України.
 
 
Поделитесь с вашими друзьями!

Загальні збори трудового колективу ХНДІСЕ: участь у засіданні ENFSI

Загальні збори трудового колективу ХНДІСЕ: участь у засіданні ENFSI
Загальні збори трудового колективу ХНДІСЕ: участь у засіданні ENFSI
05.06.2019
05.06.2019 року в Харківському НДІСЕ відбулись загальні збори трудового колективу. Під час проведення загальних зборів директор інституту, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України О. М. Клюєв доповів присутнім про участь співробітників інституту в щорічному засіданні Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI). 
  
 
Олександр Миколайович підкреслив, що завдання ENFSI – забезпечувати потреби країн-членів ЄС у впровадженні новітніх досягнень науки й техніки в судові експертизи, забезпечувати оперативне керівництво науковими дослідженнями й подальше вдосконалення судової експертизи в Європі та світі. Під керівництвом ENFSI працює 17 експертних робочих груп за різними напрямами та видами експертних досліджень. За останній час ENFSI була визнана Європейською комісією як одна з провідних організацій у галузі судової експертизи. 
 

Роль міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи неухильно зростає. Основною метою діяльності Харківського НДІ судових експертиз є захист інтересів держави, прав і свобод громадян, прав юридичних осіб шляхом проведення об’єктивних науково обґрунтованих судових експертиз та експертних досліджень. Для досягнення даної мети, забезпечення високого рівня якості та зменшення загальних термінів виконання судових експертиз, ХНДІСЕ постійно прагне до відповідності передовим досягненням і здобуткам світової судово-експертної науки. У 2018 р. відбулося урочисте вручення Сертифікату, який засвідчує, що ХНДІСЕ став постійним членом ENFSI, а директор інституту його постійним представником. 
Відповідно до результатів голосування попередніх років, цьогорічна зустріч ENFSI пройшла 29-31 травня 2019 року у місті Рим (Італія). В роботі щорічного засідання взяли участь представники судово-експертних установ та представники правоохоронних органів із багатьох країн світу. Захід супроводжувався виставкою устаткування необхідного для криміналістичних досліджень.

 
З вітальним словом до учасників засідання звернувся чинний голова Ради  ENFSI  Ерккі Сіппола, який представив порядок денний заходу. Програма заходу включала роботу сесій, під час яких учасники обговорили питання створення загальноєвропейських баз даних необхідних для підвищення ефективності роботи судових експертів і криміналістів, а також навчання та підготовку кадрів в рамках спільноти ENFSI та її зацікавлених сторін.

 
Під час засідання висвітлювалися питання найактуальніших тем в галузі криміналістики та судової експертизи. Великий інтерес викликали доповіді щодо питань штучного інтелекту та машинного навчання, адже це прискорює роботу судово-експертних установ, робить її ефективнішою, потужнішою, виводить на новий рівень досліджень. З цими інструментами судові експерти можуть розв’язувати проблеми, які вимагають нетрадиційних підходів. Штучний інтелект і машинне навчання допомагають автоматизувати діяльність судово-експертних установ та підвищувати ефективність діяльності експертів.
 
 
Обговорювались актуальні питання дактилоскопічних досліджень; проблеми глобалізації й інтернаціоналізації злочинності; питання гармонізації наукових винаходів у галузі криміналістики та судової експертизи; питання підвищення ефективності методик розслідування окремих категорій та видів злочинів;  тактичних і технічних  прийомів та засобів судової експертизи;  спеціальних знань як інструментів впровадження сучасних досягнень науки під час досудового розслідування злочинів та їх судового розгляду; дискусійні питання проведення різноманітних експертних досліджень тощо. Серед питань, які викликали жваву дискусію було, питання впливу незаконної міграції людей на розвиток криміналістики та судової експертизи. 
Порядок денний включав розгляд вузькопрофільних доповідей у сфері судової експертизи, зокрема, презентація робочої групи з дослідження ДНК.

 
В ході роботи щорічного засідання обговорювалися питання звіту Ради ENFSI за 2018-2019 роки, здійснено презентацію проекту Плану Дій на 2020-2023 роки та затверджено бюджет ENFSI на 2020 рік. Велика увага була приділена сертифікації експертів і акредитації судово-експертних установ. 
У ході проведення заходу було здійснено ряд важливих зустрічей із керівництвом Європейської мережі судово-експертних установ, а саме: чинним головою Ради  ENFSI – Ерккі Сіпполою, майбутнім головою Ради – Майклом Бовенсом, представниками секретаріату організації – Ізабелою Джопп та Біанкою Бениш, у ході яких вони були ознайомлені із найважливішими досягненнями ХНДІСЕ та перспективою співпраці із міжнародними організаціями. Співрозмовникам були презентовані кращі видання ХНДІСЕ – монографічне дослідження до 150-річчя з дня народження Заслуженого професора М.С.Бокаріуса та збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» за 2019 рік.    
Другий день роботи ENFSI відвідали  та доповідали  Голова поліції Італії – доктор Франко Габрієллі та директор Центральної криміналістичної дирекції Національної поліції Італії – доктор  Франческо Мессино, з якими в особистій розмові були обговорені актуальні питання судової експертології та було презентовано збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» за 2019 рік й монографічне дослідження з нагоди 150-річчя з дня народження Заслуженого професора М. С. Бокаріуса. 
Досягнуто попередньої домовленості про підписання договорів про співпрацю із представниками судово-експертних органів Республік Італія, Німеччина, Латвія, Грузія та Мальта. Робочі зустрічі в рамках ENFSI сприяють поширенню міжнародних зв’язків та поглиблення співробітництва із закордонними експертними установами.
Заступник директора з наукової роботи – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Е. Б. Сімакова-Єфремян доповіла про науково-дослідну роботу ХНДІСЕ за травень 2019 року. 
Елла Борисівна підкреслила, що збереження пам’яті про засновника інституту – Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та продовження його наукової діяльності – обов’язок усіх співробітників ХНДІСЕ. Тому необхідним є поновлення випуску журналу «Архів кримінології та судової експертизи». 

 
Окремої уваги було приділено питанню щодо просування фахового видання – збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» до міжнародних наукометричних баз даних.
Заступник директора з експертної роботи, кандидат юридичних наук О. О. Свідерський довів до відома присутніх підсумки роботи ХНДІСЕ за травень 2019 року й зазначив, що кількість виконаних експертиз співробітниками інституту за звітний період збільшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  
Провідний юрист інституту Р. С. Колобнєв ознайомив присутніх з останніми змінами до чинного законодавства України, що стосуються здійснення судово-експертної діяльності в Україні. Особливої уваги ним було приділено одному із важливіших законів нашого сьогодення – Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», норми якого необхідно неухильно виконувати усім співробітникам ХНДІСЕ.
Старший науковий співробітник лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень С. А. Онопрієнко у доповіді узагальнив розгляд звернень громадян за 5 місяців поточного року.
Завідувач лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень, кандидат технічних наук, доцент, с.н.с. С. В. Білецький звітував про проведення внутрішнього аудиту лабораторій інституту щодо їх відповідності ХНДІСЕ вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17020, який дає змогу правоохоронним органам, органам суду і прокуратури, іншим особам бути впевненими в тому, що інститут може надати компетентну та ефективну експертизу з незмінно надійними результатами.
Наприкінці було підкреслено, що Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса і надалі продовжить плідно працювати з метою забезпечення правосуддя в України.
 
 
Поделитесь с вашими друзьями!