Судово-ветеринарна експертиза

Об’єктами судово-ветеринарної експертизи є:
 
- тварини живі (свійські, дикі, мисливські, зоопаркові (екзотичні));
- трупи тварин (анатомічно-цілі, фрагментовані, скелетизовані);
- сировина для ветеринарно-біологічної промисловості (ендокринна, ферментна, спеціальна, кишкова, шлункова);
- корми тваринного походження, кормові добавки;
- речові докази (послід, блювотні маси тварин тощо);
- документи (матеріали досудових розслідувань і судових справ (протоколи розтину, акти епізоотичного обстеження господарства, журнал реєстрації і лікування хворих тварин, журнал видачі ветеринарних документів, декларація виробника, експлуатаційний дозвіл, тощо)).

Основними завданнями судово-ветеринарної експертизи є:
 
- оцінювання тяжкості спричинених пошкоджень, ступеня розладу здоров’я живих тварин, втрати їх продуктивності, оцінка своєчасності та повноти проведення лікувально-профілактичних, протиепізоотичних, санітарно-гігієнічних, карантинних заходів тощо.
- встановлення насильницької смерті внаслідок вогнепальних пошкоджень, отруєння чи інших причин;
- оцінювання своєчасності та повноти проведення заходів, передбачених чинним ветеринарним законодавством; комплексні ветеринарно-товарознавчі дослідження живих тварин;
- вирішення питань у сфері технології тваринництва та ветеринарної медицини;
- дослідження фактичних даних, що мали місце під час догляду, лікування, профілактичних заходів та вибраковування тварин (своєчасність та адекватність надання ветеринарної допомоги тварині; відповідність дій фахівця вимогам ветеринарної медицини під час проведення лікувальних і профілактичних заходів);
- встановлення відповідності ветеринарних документів чинному законодавству України.

Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Яка причина смерті тварини?
Який ступінь тяжкості спричинених ушкоджень тварини?
Який механізм утворення пошкоджень тварини?
Яка давність виникнення ушкоджень тварини, труп якої було досліджено?
Якими є ушкодження тварини, труп якої було досліджено, прижиттєвими чи посмертними?
Який причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженнями і причиною смерті тварини, труп якої було досліджено?
Який час могла жити після отримання ушкоджень тварина, труп якої було досліджено?
Чи була здатна при житті після отриманих травм самостійно переміщуватись тварина, труп якої було досліджено?
Які ускладнення здоров’я виникла від дії нанесених травм, чи спричинили вони страждання перед смертю тварини, труп якої було досліджено?
Від якої отрути настала смерть тварини?
Яким шляхом отруту введено в організм тварини (через рот, легені, неушкоджену шкіру чи ін’єкцією) та у якому вигляді (порошок, таблетки, рідина, розчин, газ)?
Яким способом отрута могла потрапити до організму тварини (з кормом, водою, як ліки або як протиотрута)?
Яка концентрація отрути в організмі тварини?
Як швидко настала смерть тварини після введення отрути?
Якщо отруту виявлено у трупному матеріалі, чи потрапила вона в тканини після смерті тварини?
Чи пов’язана причина смерті тварини з виявленими отрутами?
Чи є виявлена отрута в організмі тварини лікарським препаратом і чи пов’язана наявність отрути з наданням ветеринарної допомоги тварині?
Чи пов’язане отруєння тварини з прийомом корму і води?
Чи свідчить характер травм про наявність дії певних (фізичних, хімічних, біологічних тощо) чинників зовнішнього середовища?
Які прижиттєві захворювання або інші чинники могли спричинити настання смерті?
 

Судово-ветеринарна експертиза

Об’єктами судово-ветеринарної експертизи є:
 
- тварини живі (свійські, дикі, мисливські, зоопаркові (екзотичні));
- трупи тварин (анатомічно-цілі, фрагментовані, скелетизовані);
- сировина для ветеринарно-біологічної промисловості (ендокринна, ферментна, спеціальна, кишкова, шлункова);
- корми тваринного походження, кормові добавки;
- речові докази (послід, блювотні маси тварин тощо);
- документи (матеріали досудових розслідувань і судових справ (протоколи розтину, акти епізоотичного обстеження господарства, журнал реєстрації і лікування хворих тварин, журнал видачі ветеринарних документів, декларація виробника, експлуатаційний дозвіл, тощо)).

Основними завданнями судово-ветеринарної експертизи є:
 
- оцінювання тяжкості спричинених пошкоджень, ступеня розладу здоров’я живих тварин, втрати їх продуктивності, оцінка своєчасності та повноти проведення лікувально-профілактичних, протиепізоотичних, санітарно-гігієнічних, карантинних заходів тощо.
- встановлення насильницької смерті внаслідок вогнепальних пошкоджень, отруєння чи інших причин;
- оцінювання своєчасності та повноти проведення заходів, передбачених чинним ветеринарним законодавством; комплексні ветеринарно-товарознавчі дослідження живих тварин;
- вирішення питань у сфері технології тваринництва та ветеринарної медицини;
- дослідження фактичних даних, що мали місце під час догляду, лікування, профілактичних заходів та вибраковування тварин (своєчасність та адекватність надання ветеринарної допомоги тварині; відповідність дій фахівця вимогам ветеринарної медицини під час проведення лікувальних і профілактичних заходів);
- встановлення відповідності ветеринарних документів чинному законодавству України.

Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Яка причина смерті тварини?
Який ступінь тяжкості спричинених ушкоджень тварини?
Який механізм утворення пошкоджень тварини?
Яка давність виникнення ушкоджень тварини, труп якої було досліджено?
Якими є ушкодження тварини, труп якої було досліджено, прижиттєвими чи посмертними?
Який причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженнями і причиною смерті тварини, труп якої було досліджено?
Який час могла жити після отримання ушкоджень тварина, труп якої було досліджено?
Чи була здатна при житті після отриманих травм самостійно переміщуватись тварина, труп якої було досліджено?
Які ускладнення здоров’я виникла від дії нанесених травм, чи спричинили вони страждання перед смертю тварини, труп якої було досліджено?
Від якої отрути настала смерть тварини?
Яким шляхом отруту введено в організм тварини (через рот, легені, неушкоджену шкіру чи ін’єкцією) та у якому вигляді (порошок, таблетки, рідина, розчин, газ)?
Яким способом отрута могла потрапити до організму тварини (з кормом, водою, як ліки або як протиотрута)?
Яка концентрація отрути в організмі тварини?
Як швидко настала смерть тварини після введення отрути?
Якщо отруту виявлено у трупному матеріалі, чи потрапила вона в тканини після смерті тварини?
Чи пов’язана причина смерті тварини з виявленими отрутами?
Чи є виявлена отрута в організмі тварини лікарським препаратом і чи пов’язана наявність отрути з наданням ветеринарної допомоги тварині?
Чи пов’язане отруєння тварини з прийомом корму і води?
Чи свідчить характер травм про наявність дії певних (фізичних, хімічних, біологічних тощо) чинників зовнішнього середовища?
Які прижиттєві захворювання або інші чинники могли спричинити настання смерті?